Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Het effect van de vernieuwde Morningstar Analyst Rating: de eerste verschuivingen

Morningstar past vanaf november de nieuwe methodologie voor de Morningstar Analyst Rating toe. Inmiddels zijn de eerste ratings volgens de nieuwe manier toegekend aan fondsen die recentelijk zijn herbeoordeeld. We laten aan de hand van voorbeelden zien wat het effect van de nieuwe methodologie is. Want in sommige gevallen treden flinke verschuivingen op.

Christopher J. Traulsen, CFA 13 november, 2019 | 8:30

In aanloop naar de ingangsdatum van de vernieuwde Morningstar Analyst Rating hebben we u uitgebreid van informatie voorzien over de veranderingen die gaan plaatsvinden. Alle wijzigingen in de methodologie zijn door fondsanalist Jeffrey Schumacher uitgebreid toegelicht:

 

Een een eerste blik op de impact die de nieuwe methodologie heeft, vindt u hier:

 

Deze keer bekijken we enkele gedetailleerde voorbeelden van wijzigingen in ratings die het gevolg zijn van de nieuwe methodologie. Tot nu toe zijn 57 fondsen herbeoordeeld op basis van de verbeterde Morningstar Analyst Rating en samen omvatten die 741 verschillende fondsklassen. De rest van het universum dat Morningstar volgt, zal in de komende maanden aan de beurt zijn.

Een van de kernpunten van de nieuwe methodologie is dat voortaan de nadruk ligt op drie pijlers: People (beheerteam), Process (proces) en Parent (fondshuis). De Performance (rendement) pijler wordt opgenomen in deze drie om de prestaties directer te koppelen aan de beheerders en de strategie.

De pijler Price (kosten) krijgt een andere, grotere rol omdat kosten zeer bepalend zijn voor het uiteindelijke rendement van een fonds. Alles bij elkaar komt de lat voor beleggingsfondsen dus hoger te liggen.

Ratings per fondsklasse
Bovendien worden de ratings toegekend per fondsklasse; die is niet meer vanzelf gelijk voor alle fondsklassen, zoals voorheen. De nieuwe methode is eerlijker en geeft een beter beeld van de werkelijke prestaties van een fonds.

In Nederland werkt de fondsindustrie al enkele jaren met vergoedingvrije, ‘clean’ fondsklassen. In veel andere landen hanteren fondshuizen duurdere fondsklassen van hetzelfde fonds. Voorheen kregen die allemaal dezelfde rating, maar nu kan het oordeel voor de duurdere fondsklassen minder gunstig uitpakken, omdat hun kosten zwaarder meewegen. De veranderingen in ratings bij de overgang van de oude naar de nieuwe methodologie zullen naar verwachting in het buitenland dan ook talrijker zijn dan in Nederland.

Een voorbeeld
De 57 fondsen die zijn herbeoordeeld bieden een eerste blik op de wijzigingen die de nieuwe methodologie teweegbrengt. Daar pakken we één fonds uit als voorbeeld, T. Rowe Price Emerging Markets Equity, om te laten zien hoe het werkt. We nemen alle fondklassen onder de loep, dus dit voorbeeld geldt voor heel Europa. Onder de oude methodologie zagen de Morningstar Analyst Ratings voor alle fondsklassen van dit fonds er zo uit:

En onder de nieuwe methodologie ziet het plaatje er zo uit:

De nieuwe situatie telt dus drie in plaats van vijf pijlers en een andere schaalverdeling voor de onderliggende beoordeling. Het meest in het oog springend is de verschuiving van de Morningstar Analyst Rating voor een aantal fondsklassen. Hadden ze in de oude situatie allemaal Silver, op de nieuwe manier is dat niet langer het geval.

Van de 12 fondsklassen doen er vier een stap terug naar een Bronze rating. Drie komen zelfs nog iets lager uit, op een Neutral rating. Dat is het effect van de relatief hoge kosten die voor deze fondsklassen gelden. Daardoor zijn ze onvoldoende in staat om waarde voor beleggers toe te voegen na aanpassing voor risico.

Die kosten per fondsklasse worden inzichtelijk in onderstaande tabel:

Kijken we naar de volledige set van 57 fondsen met alle 471 fondsklassen en vergelijken we hun Morningstar Analyst Ratings onder de oude en de nieuwe methode, dan resulteert dat in het volgende plaatje:

In één oogopslag is duidelijk dat er onder de nieuwe methode minder positieve Morningstar Analyst Ratings, dus Gold, Silver en Bronze zijn. Bij Bronze en Silver is de teruggang het grootst, bij Gold stijgt het licht. Het aantal Neutral en Negative ratings neemt wel beduidend toe.

Om dat beeld in cijfers uit te drukken, geeft onderstaande tabel inzicht in de wijzigingen per rating:

De tabel laat onder meer zien dat van de voorheen Bronze rated fondsen 54% zakt naar Neutral en 6% zakt naar Negative. Stijgen gebeurt ook: 9% krijgt een upgrade naar Silver en 2% naar Gold. Slechts 29% blijft Bronze.

 

Lees meer:

Morningstar verbetert de Morningstar Analyst Rating

Over de auteur

Christopher J. Traulsen, CFA  Christopher J. Traulsen, CFA, is a senior analyst with Morningstar.com. He would like to hear from you, but cannot give financial advice.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming