Fonds van de Week: Ninety One Global Strategic Equity Fund

Het Ninety One Global Strategic Equity Fund is een sterke keus in wereldwijde aandelen. De aanpak is zeer consistent en wordt ondersteund door een goed team dat veel middelen voor gedegen analyse bezit, plus een ervaren beheerder. De Morningstar Analyst Rating blijft Silver.

Robert van den Oever 28 oktober, 2021 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

Ninety One Global Strategic Equity Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: High
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Ninety One Global Strategic Equity Fund

Deze strategie is een goede optie op het gebied van wereldwijde aandelen fondsen dankzij de ervaren beheerder met een lange staat van dienst, de ruime analytische middelen die het team ter beschikking heeft, en de zeer consistente aanpak. De Morningstar Analyst Rating voor deze 'clean' fondsklasse blijft gehandhaafd op Silver.

Uitgebreide toelichting

NO graph

 

Beheerteam
Mark Breedon is mede-hoofd van Investec's 4Factor equity-team. Zijn langjarige ervaring en dienstverband, ondersteund door een sterk en tamelijk stabiel team, resulteren in een People Pillar-beoordeling van High. Hij is al 18 jaar bij Ninety One jaar en heeft meer dan 40 jaar beleggingservaring, waaronder meer dan 20 jaar in het beheren van wereldwijde aandelen portefeuilles. Breedon nam deze strategie in juni 2004 over, nadat hij begin 2003 over was gekomen van Alliance Capital.

Breedon richt zich uitsluitend op deze strategie en biedt ook enige onderzoeksondersteuning in de financiële sector. James Hand, die samen met Breedon al meer dan tien jaar co-hoofd was van 4Factor Equities, ging in oktober 2017 met pensioen. Hij werd vervangen door Rhynhardt Roodt, die naar Londen kwam vanuit Kaapstad waar hij co-hoofd van de Zuid-Afrikaanse Equity & Multi-Asset-afdeling van de groep was. Greg Kuhnert, hoofd van de Aziatische franchise, werd in april 2019 het derde co-hoofd van het team. Als gevolg hiervan verhuisde Breedon in 2016 naar Hong Kong. Daardoor is hij minder betrokken geraakt bij het dagelijkse teammanagement en heeft meer toezichthoudende taken op zich genomen in de rol van voorzitter.

Breedon blijft wel toegewijd aan de strategie, want hij heeft aangegeven zeker nog drie tot vier jaar bij de groep te blijven. Deze verandering zou moeten betekenen dat hij meer tijd heeft om zich te concentreren op beleggingsvraagstukken en dat vinden wij positief. Breedon wordt ondersteund door een team van meer dan 30 leden, waaronder analisten en kwantitatieve specialisten.

Fondshuis
In maart 2020 heeft Investec Group de naam veranderd en zijn vermogensbeheerdivisie als een onafhankelijke entiteit neergezet: Ninety One. De groep bezit 80% van de nieuwe entiteit, maar dat aandeel zou moeten afnemen als het dat belang gestaag afbouwt. De resterende 20% is eigendom van het management en de medewerkers van Ninety One. Het nieuwe bedrijf heeft een dubbele notering in Londen en Johannesburg.

Hendrik du Toit is teruggekomen als CEO van Investec Group om leiding te geven aan een sterk en stabiel managementteam. Financieel blijft het bedrijf een winstgevende entiteit met een sterke balans. Kaapstad en Londen zijn de twee belangrijkste investeringscentra. Aandelen behelsen het grootste deel van de activiteitenportefeuille en zijn ook de belangrijkste winstmotor. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd echter een goede zet gedaan door zijn multi-assetfranchise uit te breiden.

Binnen aandelen biedt de groep vier hoofdstrategieën met ieder hun eigen verschillende beleggingsstijlen, maar diepgaand fundamenteel onderzoek en focus op de langere termijn zijn van toepassing op alle teams. Beleggingsteams laten langdurige dienstverbanden zien en het aanbod bestaat uit goed aangeschreven fondsen onder een solide operationele en governance paraplu.

Recente veranderingen betekenen een positieve stap in de richting van het op één lijn brengen van de belangen van verschillende belanghebbenden, waaronder het eigen personeel, en vergroot het vermogen van het bedrijf om talent aan te trekken en te behouden. Met minder afleiding van de bredere groep, kan het management zich nu concentreren op zijn eigen strategische doelen.

Proces
De strategie is erop gericht beter te presteren dan de MSCI All Country World Index door middel van een bottom-up, stijl-onafhankelijke benadering. Die combineert een kwantitatieve input van Investec's eigen 4Factor-model met kwalitatieve bijdragen van de fondsmanagers en analisten. Het 4Factor-proces rangschikt meer dan 3.500 bedrijven wereldwijd op: 1) inkomsten, waarbij rekening wordt gehouden met momentum; 2) waarde, inclusief kasstroomrendement op investering; 3) strategie, het identificeren van sterke managementteams die een track record hebben in het creëren van waarde voor aandeelhouders; en 4) technische aspecten, waarbij de prijsontwikkeling van een aandeel en de duurzaamheid van die trend worden benadrukt.

De analisten maken vervolgens meer kwalitatieve analyses voordat de beleggingscasus voor de aandelen wordt gepresenteerd; ze bepalen of een aandeel een sterke koopkans is, een gemiddelde koop of juist niet moet worden gekocht. Beslissingen op aandelenniveau en algemene portefeuilleopbouw verantwoordelijkheid berusten bij Mark Breedon.

De portefeuilleopbouw is grotendeels bottom-up. Echter, een recente toevoeging aan dit deel van het proces is een regime-indicator maatstaf, die tot doel heeft om de effectiviteit van elke factor op elk moment te meten. Dit wordt gebruikt als een risico-instrument om te bepalen of de portefeuille overmatige blootstelling aan een van de vier factoren kent die in de huidige marktomstandigheden mogelijk minder effectief kan zijn.

Verkoop van aandelen zal over het algemeen een verslechtering van de kwantitatieve score weerspiegelen, maar er wordt ook rekening gehouden met kwalitatieve analyse. De consequente uitvoering van de aanpak en gedegen fundamenteel onderzoek dragen bij aan de Process Pillar rating van Above Average.

Prestaties
Ondanks enige zwakte in de afgelopen jaren, heeft de strategie een sterk trackrecord op lange termijn. De fondsklasse I Acc USD presteerde onder leiding van Mark Breedon tot eind augustus 2021 beter dan het categoriegemiddelde en de MSCI ACWI. Beleggers ervaren doorgaans een hogere volatiliteit bij deze strategie dan bij concurrenten of de benchmark, maar ze worden gecompenseerd door hogere relatieve rendementen. De voor risico gecorrigeerde rendementen (zoals gemeten door de Sharpe-ratio) waren vergelijkbaar met die van de MSCI ACWI over dezelfde periode.

Over het algemeen zal het proces waarschijnlijk minder succesvol zijn wanneer de aandelenmarkten worden gedreven door macro-economische zorgen en juist succesvoller zijn wanneer het winstmomentum een sterke indicator is. De strategie had het inderdaad moeilijk toen de markten corrigeerden in de tweede helft van 2015, het eerste kwartaal van 2016 (de underperformance was toen ook te wijten was aan een algemene slechte aandelenselectie), en de tweede helft van 2018 en 2019.

De strategie presteerde ondermaats tijdens de door het coronavirus veroorzaakte uitverkoop begin 2020, maar is sindsdien sterk hersteld. Vanaf de bodem van de markt in maart 2020 tot eind augustus 2021 presteerde de fondsklasse I Acc USD 12,7 procentpunt beter dan de index. Verder is het relatief consistent geweest in het laten zien van outperformance in meer dan 60% van de maandrendementen over een voortschrijdende driejaarsperiode in de afgelopen 10 jaar. De outperformance tijdens Breedon's dienstverband werd over het algemeen gedreven door een goede aandelenselectie.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse I laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Acc USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

NO table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

Schroder Global Sustainable Growth

- Fidelity World Fund

Add Value Fund

Comgest Growth Europe

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten