Top-5 aandelenfondsen sector gezondheidszorg: Credit Suisse aan kop

De coronapandemie benadrukt nog maar eens dat het belang van de gezondheidszorg onmiskenbaar groot is. Dankzij enorme inspanningen is de zoektocht naar een vaccin succesvol gebleken en heeft de sector niet alleen fantastisch werk geleverd wat betreft de zorg voor corona patiënten, maar ook de sleutel verschaft tot een terugkeer naar een vrijere samenleving.

Jeffrey Schumacher, CFA 08 maart, 2021 | 8:44
Facebook Twitter LinkedIn

De innovatiekracht binnen de sector en de combinatie tussen technologie en gezondheidszorg zijn in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Waar beleggers in eerste instantie wellicht denken aan de grote farmaceuten zoals Pfizer en Roche, zijn er daarnaast veel kleinere, gespecialiseerde bedrijven die zich hebben bekwaamd in specialistische behandelingen, het ontwikkelen van medisch instrumentarium, apparatuur en robots of innovatieve software, testen en onderzoek.

Het tekent het contrast tussen de gevestigde orde die miljardenomzetten genereert via gepatenteerde medicatie en technieken, en de opkomende vernieuwers die vooraan in hun levenscyclus staan, geleid worden door een visionair management en sterke groeipotentie hebben.

Beleggingsbeleid verandert
Dat deze laatste groep progressieve medische bedrijven ook bij beleggers steeds meer in beeld komen, zien we ook aan de invulling die fondsen in de Morningstar categorie aandelen sector gezondheidszorg geven aan hun beleggingsbeleid. Zo lanceerde Credit Suisse in 2017 een Digital Health Equity fonds, waarin bijvoorbeeld Veeva, een bedrijf dat cloudoplossingen biedt voor de medische sector in de portefeuille is opgenomen, net als Intuitive Surgical, dat onder andere chirurgische robots bouwt op basis van het zogenaamde da Vinci Surgical System waarbij de chirurg vanaf een console de medische robotarmen bedient.

Een ander voorbeeld is Candriam Equities Oncology Impact, dat in 2018 werd gelanceerd en zich toelegt op een heel specifiek terrein binnen de medische wereld. Dit fonds wordt beheerd door Rudy van den Eynde en Servaas Michielssens die gezamenlijk ook het bredere Candriam Equities Biotechnology fonds beheren. In deze portefeuille zien we een balans tussen gevestigde namen als Roche en Merck, maar ook een cluster met kleinere bedrijven die zich toeleggen op innovatieve diagnostisering, behandeling of medicatie van verschillende vormen van kanker. Wat het fonds verder nog bijzonder maakt is dat 10% van de beheersvergoeding gedoneerd wordt aan kankeronderzoek.

Instroom nieuw geld stijgt sterk
Dat beleggers de sector zien zitten, blijkt ook overduidelijk uit de fondsstromen richting deze specialistische beleggingsfondsen. De netto instroom voor Europese ETF's en beleggingsfondsen die zich richten op de gezondheidszorgsector bedroeg in 2020 13,5 miljard euro. Dit komt overeen met een autonome groei van 34%, wat daarmee een belangrijke factor was die het totale beheerde vermogen in deze categorie stuwde van 39 miljard euro per eind 2019 naar 60 miljard euro per eind januari 2021.

De netto instroom is zelfs extreem te noemen wanneer deze in historisch perspectief wordt geplaatst. De totale netto instroom in de negen jaar hiervoor bedroeg namelijk 10,6 miljard euro, waarbij 2015 met een netto instroom van 4,3 miljard euro het vorige topjaar was.

De Top-5
De top-5 aandelenfondsen sector gezondheidszorg is samengesteld op basis van het 12-maands rendement per eind februari 2021.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity
Het fonds Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity legt met een rendement van 74% beslag op de eerste plaats. Het fonds legt zich toe op het investeren in bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de toenemende digitalisering binnen de medische sector. Gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie en het digitaliseren van bestaande processen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg doordat nauwkeuriger en sneller gewerkt kan worden waarbij de kans op bijwerkingen vermindert.

De bedrijven in de portefeuille zijn veelal pure play ondernemingen, waardoor er een duidelijke tilt is naar mid- en small-caps. Het fonds schuwt daarbij niet te beleggen in bedrijven die weinig of geen winst maken, maar waarvan wel sterke omzet- en winstgroei wordt verwacht.

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation
Op de tweede plaats vinden we het fonds Baillie Gifford Worldwide Health Innovation dat 77% in waarde steeg. Dit fonds zag in oktober 2018 het levenslicht en wordt door Julia Angeles, Marina Record en Rose Nguyen beheerd. Het fonds is geconcentreerd met iets minder dan 40 posities, maar is wel gediversifieerd qua medische thema’s. Een derde van de portefeuille is belegd in biotechnologie, waaronder coronavaccinmaker Moderna, dat sinds eind 2018 in de portefeuille zit en met een gewicht van 9% de grootste positie is. Verder zien we posities in producenten van medische apparatuur en gezondheidszorgtechnologie.

Over de afgelopen twaalf maanden heeft het fonds uiteraard sterk geprofiteerd van de koersexplosie van Moderna, dat in euro’s gemeten 440% steeg. Zeven andere posities verdubbelde eveneens in waarde over dezelfde periode terwijl meer dan de helft van de aandelen ten minste 50% steeg.

 

Top-5 aandelenfondsen sector gezondheidszorg

top 5 ag be

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten