Beleggingsfonds van de week: Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

Specialiseren in Russische aandelen is een gedurfde keus, maar het heeft zich uitbetaald voor Prosperity Russia Fund en zijn beleggers. Het kwalitatief goede beheerteam en beleggingsproces maken dit beleggingsfonds tot één van de beste.

San Lie 23 april, 2015 | 9:52
Facebook Twitter LinkedIn

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating:
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Kosten: Negative


Vrijwel alle op Rusland gerichte aandelenfondsen gingen hard onderuit in 2014 als gevolg van de spanningen rondom Oekraïne, de opgelegde economische sancties en de koersdaling van de Russische roebel. Maar het eerste kwartaal van 2015 zag er al weer veel rooskleuriger uit in termen van rendement. Met een gemiddeld rendement van 28,21 procent over de eerste drie maanden van het jaar werd de gemiddelde daling van 38,31 procent over 2014 weer deels goedgemaakt.

Toch is het de vraag of beleggers niet te hard voor de muziek uitlopen. De waarderingen van Russische aandelen zijn dan misschien laag, de economie is in het eerste kwartaal met 2 procent gekrompen. Dat maakte de Russische premier Medvedev eerder deze week in het parlement bekend. Volgens de premier is deze krimp met name het gevolg van de daling van de olieprijs en de Westerse economische sancties voor Ruslands betrokkenheid bij de opstand in de Oekraïne.

Voor beleggers die blootstelling zoeken aan Russische aandelen is Prosperity CMS Russian Prosperity Fund één van Morningstars favoriete beleggingsfondsen. Prosperity Russian Fund heeft veel sterke kanten, te beginnen met het ervaren beheerteam. Prosperity Capital Management is in onze ogen één van de beste fondshuizen voor Russische aandelen. Het achtkoppige team onder leiding van chief investment officer Alexander Branis is opgebouwd rond sectorspecialisten.

Nieuwere teamleden, zoals de manager van Prosperity Russian Fund Alexey Krivoshapko (foto) die in april 2010 het beheer op zich nam, hebben hun vaardigheden reeds elders bewezen. Het fondshuis brengt de belangen van beleggers en beheerders samen, door deze laatste alleen maar in de eigen fondsen te laten beleggen wanneer zij in Russische aandelen wensen te investeren.

Morningstar is ook positief over het grondige, onderzoeksgedreven beleggingsproces van Prosperity Russian Fund. Het doel is om langetermijnwinnaars te selecteren met een brede veiligheidsmarge. Om de ondernemingen in de fondsportefeuille te helpen slagen, oefenen de fondsbeheerders druk uit om ze effectiever en beleggersvriendelijker te laten worden door initiatieven op het terrein van corporate governance te nemen.

In overeenstemming met deze ethos, is de rol van small-cap ondernemingen bij Prosperity Russian Fund veel groter dan gebruikelijk bij andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie ‘Aandelen Rusland’. Wat betreft sectoren heeft de fondsportefeuille een zwaar gewicht in consumentengoederen, terwijl het normaliter onderwogen is in energie.

De aanpak heeft geleid tot sterke langetermijnresultaten. Over 2014 bleef Prosperity Russian Fund echter fors achter bij veel concurrenten door een aantal tegenvallende off-benchmark-posities.

Het beheerteam doet inderdaad weinig om de volatiliteit die inherent is aan een Russische portefeuille te beperken en beleggers moeten bij dit fonds voorbereid zijn op grote absolute en relatieve verliezen in neergaande markten. Ofschoon de kosten aan de hoge kant zijn, rechtvaardigen de positieve factoren bij Prosperity Russian Fund een Morningstar Analyst Rating ‘Silver’.


Meer over Prosperity Russian Fund
(Klik op grafiek voor juiste formaat)


Beheerteam
Prosperity Capital Management (PCM) is in 1996 opgericht door Mattias Westman en zijn partners en is uitgegroeid tot het grootste op Rusland gerichte fondshuis met ongeveer USD 2 miljard onder beheer in die markt en in die van naburige landen. PCM kent een teambenadering waarbij elk van de acht leden van het beleggingsteam sectorverantwoordelijkheden heeft. Het team besluit gezamenlijk welke sectoren en aandelen worden aangekocht. De discussie wordt geleid door CIO Alexander Branis, die in 1997 bij PCM kwam en partner is in het fondshuis.

De hoofdbeheerder van Prosperity Russian Fund is Alexey Krivoshapko, die in 20008 bij PCM kwam en ook partner is. Net als alle nieuwe medewerkers had Krivoshapko al ervaring elders opgedaan, in zijn geval bij Deutsche Bank.

Morningstars hoge dunk van het beheerteam werd versterkt door de komst van de talentvolle energie-analist Olga Danilenko in maart 2014 ter vervanging van Aleksander Korneev. Voor ons is dit een bewijs dat PCM goede mensen weet aan et trekken en te behouden. Het team is gevestigd in Moskou, met uitzondering van Mattias Westman die vanuit Londen werkt. Maar hij neemt deel aan het dagelijks beleggingsoverleg.


Fondshuis
Prosperity Capital Management (PCM) heeft veel sterke eigenschappen. Sinds de oprichting in 1996 door Mattias Westman en zijn partners, heeft het fondshuis zijn bottom-up, langetermijnbeleggingsaanpak gehandhaafd. Daarbij zet het druk op bedrijven om hun beleggers beter te bedienen. Dit heeft regelmatig geleid tot impasses met bedrijven, maar bevestigt ook de reputatie van PCM als onafhankelijke speler die hecht aan de belangen van de belegger.

Ondanks Ruslands middelmatige rendementen en afnemende reputatie, is PCM zich blijven focussen op Russische aandelen met USD 3,5 miljard onder beheer. Een dergelijke concentratie is een risico, maar is tot nu toe beperkt gebleven. PCM wist de activabasis stabiel te houden en zowel in goede als slechte tijden geld van beleggers aan te trekken.

PCM bedient met name institutionele beleggers die bereid zijn om volatiele perioden uit te zitten. Het informeert zijn beleggers via periodieke verslagen en conference calls. Het beleggingsteam is gevestigd in Moskou, waarbij de belangrijkste medewerkers partner kunnen worden in het fondshuis. De beheerders kunnen alleen investeren in Rusland via hun fondsen, wat Morningstar positief vindt aangezien het de belangen van de beleggers en beheerders gelijkschakelt. Minpunt zijn de kosten die aan beleggers in rekening worden gebracht. De beleggingsfondsen van PCM zijn duur en Morningstar vindt dat het fondshuis meer moet doen om dit te verbeteren.

Beleggingsproces
PCM’s beleggingsproces voor Prosperity Russian Fund is benchmark-agnostisch en gericht op de lange termijn, met weinig aandacht voor kortetermijnrisico's. Elke beleggingszaak is opgebouwd door sectorspecialisten die hun werk presenteren aan het beleggingsteam dat gezamenlijk besluiten neemt. Sectoranalisten vormen driejaars-winstverwachtingen die de basis vormen voor de koersdoelen.

Hoewel de focus van het beheerteam grotendeels ligt op het identificeren van ondernemingen die volgens hen het meeste zullen profiteren van de herstructurering en consolidatie van de Russische economie, kijken ze ook naar waardebedrijven met een zekere veiligheidsmarge. Vergeleken met andere PCM-fondsen, is Prosperity Russian Fund meer gediversifieerd en gemiddeld met ten minste de helft belegd in aandelen die naar Russische standaarden liquide zijn. 

Aangezien veel Russische bedrijven laag gewaardeerd zijn vanwege magere corporate governance praktijken, gaat PCM het gesprek aan met deze ondernemingen om de situatie te verbeteren. Het fondshuis stemt ook actief om onafhankelijk bestuurders in het management te krijgen. Hoewel PCM in het verleden vaak een tamelijk agressieve houding aannam ten opzichte van bedrijven die zich slecht gedroegen, heeft het zijn kritiek afgezwakt en heeft het zijn focus deels verschoven van individuele bedrijven naar het worden van een belangrijke stakeholder in het formuleren van een beleggersvriendelijke wet- en regelgeving. Morningstar vindt dit zinvol, We denken dat dit zinvol is. Op de tenen gaan staan van door de staat gecontroleerde bedrijven is riskant in het huidige Rusland.


Rendement
Prosperity Russian Fund is een uitstekende keus geweest voor langetermijnbeleggers die blootstelling aan Rusland zochten. Sinds zijn oprichting in maart 2000 blijft het fonds het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘Aandelen Rusland’ ruimschoots voor. Door de jaren heen is het fonds beheerd vanuit dezelfde strategie met een toegewijde beheerder die de finale beslissingen maakt op basis van de aanbevelingen van het team.

Het is dan ook geen verrassing dat het rendementspatroon er voor en na de benoeming van de huidige beheerder Alexey Krivoshapko in april 2010 hetzelfde uitziet. Onder zijn hoede heeft het fonds sterke prestaties neergezet, al bleef het in 2014 fors achter als gevolg van een aantal off-benchmarkposities en een aantal achterblijvende beleggingen in de energie- en consumentengoederensector. De volatiliteit is ruwweg in lijn met de benchmark. Toch moeten beleggers bewust zijn van het potentieel van dit fonds voor grote absolute verliezen.


Kosten
De kosten van Prosperity Russian Fund zijn aan de hoge kant. De in Nederland verkrijgbare S-aandelenklasse kent een lopende kostenratio van 2,53 procent, wat aanzienlijk hoger is dan bij veel andere op Rusland gerichte fondsen.


Lees ook het analistenrapport over Prosperity CMS Russian Prosperity Fund S >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in Russische aandelen met een Morningstar Analyst Rating. 
(klik op tabel voor juiste formaat)


Eerdere beleggingsfondsen van de week:

NN First Class Obligatie Fonds

Robeco Asia Pacific Equities

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

First State Global Emerging Markets Leaders Fund

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten