Beleggingsfonds van de week: BlueBay High Yield Bond Fund

Het beleggingsproces van BlueBay High Yield Bond Fund lijkt een succesformule. Morningstar is er van overtuigd, dat dit een uitstekend fonds is voor beleggers die geen problemen hebben met de wekelijkse liquiditeit. Het heeft de hoogste Morningstar Analyst Rating Gold.

Niels Faassen 26 juni, 2014 | 21:25
Facebook Twitter LinkedIn

Ondanks het feit dat 2013 geen best jaar was voor obligaties vanwege de stijging van de rente, behoorde Europese high yield obligaties tot de best presterende obligatiecategorieën. De Morningstar-categorie 'Obligaties Europa high yield' behaalde vorig jaar een gemiddeld rendement van 8,13 procent terwijl de categorie 'Obligaties EUR overheid' slechts een nipte winst boekte van 1,43 procent. High yield papier kent een lagere rentegevoeligheid dan reguliere obligaties, als gevolg van relatief korte looptijden en vanwege de vergoeding voor het relatief hoge kredietrisico. Hierdoor zijn high yield obligaties minder gevoelig voor rentestijgingen dan bijvoorbeeld traditionele staatsobligaties. Wel kennen deze obligaties een beduidend hoger kredietriscio. Hierdoor kan high yield papier naar mening van Morningstar alleen dienen als aanvulling in een portefeuille.

BlueBay High Yield Bond Fund lijkt volgens Morningstar een succesformule om in high yield obligaties te beleggen. Anthony Robertson (foto links) en Peter Higgins (foto rechts) beheren dit fonds sinds respectievelijk 2004 en 2008. Robertson beschikt over een sterk track record en Higgins vormt een goede aanwinst voor de slagkracht van het beheerteam.

Beide beheerders worden ondersteund door een team met complementaire vaardigheden dat graag gebruikmaakt van eigen onderzoek om tot beleggingsideeën te komen. Een ervaren analistenteam in het hoogrentende segment zorgt in combinatie met de ruimere obligatiecapaciteiten van BlueBay voor meer input. Naar mening van Morningstar is dit een team van kwalitatief hoogstaande beleggingsprofessionals met potentieel voor sterke prestaties via het door hen gedifferentieerde en op onderzoek gebaseerde beleggingsproces.

De expertise van het beheerteam beslaat long only- en hedgefondsdisciplines. Mede daardoor kan het team het flexibele mandaat benutten om waarde toe te voegen via een benadering die aandacht besteedt aan totaalrendement en relatieve prestaties. Er is weliswaar een zeker risiconiveau verbonden aan zulke flexibiliteit, die de mogelijkheid tot significante beleggingen buiten de benchmark in andere valuta's dan de euro verenigt met het shorten van afzonderlijke emittenten via CDS (credit default swaps). 

Met Robertson en Higgins in slagorde blijft Morningstar overtuigd van het potentieel van BlueBay High Yield Bond Fund. Daarom kennen we het nog steeds de hoogste Morningstar Analyst Rating Gold toe. Wel dienen beleggers zich er van bewust te zijn dat dit fonds slechts wekelijks verhandelbaar is, vanwege de beperkte liquiditeit in high yield obligaties. Een andere waarschuwing luidt de ruime vermogensomvang die flexibel beleggen moeilijker maakt. 

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Anthony Robertson beheert BlueBay High Yield Bond Fund sinds hij in 2004 bij BlueBay aan de slag ging. Voordien had hij een sterk track record opgebouwd op Putnam New Flag Euro High Yield. Bij BlueBay werd Robertson aanvankelijk ondersteund door Gina Germano, die ook de strategieën voor noodlijdende schulden van de groep voor haar rekening nam, waar ze later alleen verantwoordelijk voor werd alvorens BlueBay in 2010 te verlaten.

In januari 2008 werd Peter Higgins aangesteld als medebeheerder voor hoogrentende waarden in de portefeuille. Ondanks een gebrek aan uitgebreide ervaring in portefeuillebeheer, had hij wel 12 jaar trading- en onderzoekservaring bij onder meer Goldman Sachs en Credit Suisse. Morningstar vindt deze achtergrond een mooie aanvulling bij Robertsons ervaring in portefeuillebeheer. Robertson en Higgins worden verder ondersteund door portefeuillemanager Justin Jewell (12 jaar ervaring) en een team van specifieke analisten voor high yield papier met verantwoordelijkheden die per sector zijn onderverdeeld.

De significante capaciteiten van BlueBay inzake obligaties van beleggingskwaliteit, noodlijdende schulden en opkomende markten leveren het beheerduo inzichten op binnen het domein van de ruimere wereldwijde markten voor hoogrentende obligaties. Naar onze mening is dit een team van kwalitatief hoogstaande beleggingsprofessionals met potentieel voor sterke prestaties via het door hen gedifferentieerde en op onderzoek gebaseerde beleggingsproces.

Fondshuis
BlueBay is een specifieke vermogensbeheerder voor vastrentende waarden met een beheerd vermogen van meer dan USD 51 miljard (per 31 december 2012). De kantoren bevinden zich in de Verenigde Staten, Japan en Londen. De onderneming werd in 2001 opgericht en werd in 2010 overgenomen door Royal Bank of Canada. De overdracht zorgde voor een geruststelling na een fraudegeval veroorzaakt door een BlueBay-werknemer, waarbij het fondshuis een aantal beleggers schadeloos stelde.

Afgezien daarvan beschikt BlueBay over een aantal troeven die Morningstar graag ziet. De groep biedt geen producten aan in elk marktniche, maar focust op de vastrentende kernactiviteiten. Naast 'long only'-beleggingen zijn er verder alternatieve strategieën die vooral voor geavanceerde cliënten bestemd zijn. Ondanks een aantal producten met te hoge vergoedingen heeft BlueBay tot nu toe solide rendementen geleverd met de meeste vlaggenschipfondsen.

Fondsbeheerders zijn bij BlueBay verantwoordelijk voor hun eigen prestaties, maar de overkoepelende filosofie van de onderneming legt de klemtoon op kapitaalbehoud, samenhang en actief beheer. De beloningsstructuur van BlueBay is gebaseerd op aandelenparticipatie voor belangrijk personeel. Hoewel hieruit geen directe harmonisering van belangen van beleggers en beheerders voortvloeit, lijkt het wel te hebben bijgedragen aan een vrij laag verloop onder seniors bij de vermogensbeheerder.

Beleggingsproces
Het beleggingsproces van BlueBay High Yield Bond Fund stoelt op BlueBay's filosofie waarbij succesvolle beheerders van obligatiefondsen de kwaliteiten van long only- en hedge fondsen weten te combineren. De beheerders streven er naar om diepgravend onderzoek te combineren met een sterk bewustzijn van risico's en het controleren daarvan, waarbij een laterale denkwijze en een verlangen naar sterke absolute rendementen een rol spelen.

Hoewel deze benadering afhankelijk blijft van bottom-up effectenselectie op basis van fundamenteel onderzoek, breiden de beheerders dit uit naar het regelmatige gebruik van CDS (credit default swaps) om short te gaan op bedrijven met een verslechterend kredietprofiel. Meer waarde wordt toegevoegd via vermogens-, sector- en rating-allocatie, waarbij een beroep wordt gedaan op eigen macro-economische analyse en andere input. Zo wordt het kader geschetst voor het nauwgezette selectieproces voor uitgiften, met onder meer voorlopige screenings van ideeën, risicobeoordeling en kredietanalyse, waarderingsscreening en portefeuillesamenstelling.

Bedrijven die blijk geven van financiële transparantie, kasstroom, kapitaalstructuur en sectorstabiliteit genieten de voorkeur. Eigen onderzoeksmodellen op basis van fundamentele en technische analyse van uitgiften of emittenten vormen een belangrijke schakel op het niveau van de effectenselectie. Ondanks dat het primaire universum Europees high yield obligaties is, biedt het flexibele en vrije mandaat de beheerders voldoende ruimte om off-benchmark te beleggen, voornamelijk in Amerikaans papier. Short-posities zijn gelimiteerd tot 25 procent van het vermogen.

Rendement
Sinds hij in augustus 2004 de verantwoordelijkheid over BlueBay High Yield Bond Fund overnam, heeft Robertson een indrukwekkend track record opgebouwd. Zo plaatste het fonds zich tussen die datum en februari 2014 in het top-percentiel van de Morningstar-categorie ‘Obligaties Europa high yield’. Het fonds liet zijn veerkracht zien tijdens de malaise in de zomer van 2011. Daarbij werd het ondersteund door de beslissing van de beheerders om naar een behoedzamere portefeuille over te schakelen in combinatie met hun strategie van put-spreads op aandelen (lange termijn) als buffer voor de portefeuille in tijden van sterke dalingen. Dat is in overeenstemming met de focus van beide beheerders op totaalrendement.

Desalniettemin zien de resultaten van de afgelopen drie en vijf jaar er minder overtuigend uit, aangezien BlueBay High Yield Bond Fund achterblijft bij de index en zich inmiddels in het derde kwartiel plaatst. Dat is in de eerste plaats te wijten aan de onmacht van het fonds om gelijke tred te houden met de marktstijgingen in 2009-2010 en in 2012. De oorzaak kon voornamelijk worden gezocht in een relatief defensieve houding die weerspiegeld wordt in de hoge weging van kasgeld en de klemtoon op defensievere bedrijven, gekoppeld aan een onderweging in de cyclische gebieden (met name financiële dienstverleners, maar net zo goed ook autoproducenten en de basissectoren). Regionaal werd ook een onderwogen positie aangehouden in perifere Europese landen.


Kosten
De geschatte lopende kosten (1,36 procent) van de fondsklasse zonder distributievergoeding vallen hoger uit dan gemiddeld.


Rol in de portefeuille
BlueBay High Yield Bond Fund is een nichespeler. Binnen het vastrentende segment zijn hoogrentende beleggingen doorgaans relatief volatiel.


Lees ook het fondsrapport over BlueBay High Yield Bond Fund C EUR >


Bekijk het rendement van alle beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties Europa high yield' (klik op tabel voor vergroting)
Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Parvest Equity USA Mid Cap

Amundi Funds Equity Brazil


Kempen Orange Fund

East Capital Russian Fund

Franklin India

Degroof Equities Belgium Active

Lombard Odier Funds - Convertible Bond

BlackRock World Gold

Magellan

Skagen Kon-Tiki 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten