Fonds van de Week: Allianz Europe Equity Growth

Herwonnen stabiliteit in het beheerteam van het Allianz Europe Equity Growth fonds dat een sterk en goed opgebouwd beleggingsproces van kwaliteits-groei volgt, zorgt voor een verhoging van de Morningstar Analyst Rating naar Bronze.

Robert van den Oever 30 juni, 2022 | 10:32
Facebook Twitter LinkedIn

Allianz Europe Equity Growth in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Allianz Europe Equity Growth

Vervangingen en uitbreidingen in het beheerteam van deze strategie hebben het vertrouwen van Morningstar's fondsanalist Ronald van Genderen weer hersteld na eerder personeel verloop. De herwonnen stabiliteit van het team en de grote deskundigheid van zijn huidige leden, die samen een goed doordachte kwaliteits-groei filosofie volgen, brengt de analist tot een upgrade van de Morningstar Analyst Rating van Neutral naar Bronze.

Uitgebreide toelichting

Allianz Europe grafiek

 

Beheerteam
We vinden dit team van hoge kwaliteit; ervaren leden in combinie met getalenteerde maar meer junior leden, geleid door de doorgewinterde en hoog aangeschreven Thorsten Winkelmann. Na een periode van verandering kent het team nu weer een stabiele basis. Dit rechtvaardigt een upgrade van de People Pillar beoordeling van Average naar Above Average.

Winkelmann leidt een 12-koppig team, dat hij vroeger leidde samn met de even ervaren Matthias Born, die in 2017 samen met Martin Hermann de firma verliet. Ze werden vervangen en in dezelfde jaar werd de opdracht van het team uitgebreid met de lancering van een wereldwijd product. Het originele erfgoed van het team ligt in Europese aandelen, hoewel ze al sinds 2013 een internationale strategie beheren. Daardoor hebben we destijds onze overtuiging verlaagd, maar sindsdien hebben we positieve ontwikkelingen gezien.

In mei 2020 is het Global Growth-team gevormd door dit European Equity Growth-team samen te voegen met Allianz's Global Equity-team. Dat was een verstandige zet, omdat de twee teams overeenkomsten hadden in aanpak en het voegde ervaring met wereldwijde aandelen en analytische middelen voor dit team toe. Helaas verloor het gecombineerde team vier leden in 2020 en 2021, allemaal van het voormalige Global Equity-team. Drie zeer ervaren leden bleven.

Het team werd ook versterkt met drie nieuwe medewerkers, twee in 2019 en één in 2021. In overeenstemming met de voorkeur van Winkelmann om mensen aan te nemen die zich in de beginfase van hun loopbaan bevinden en ze in zijn filosofie op te leiden, waren dit junior medewerkers.

Naar onze mening is dit team nu goed toegerust met een combinatie van ervaren portefeuillebeheerders en meer junior maar getalenteerde analisten. Deze strategie wordt beheerd door co-portefeuillemanagers Winkelmann en Robert Hofmann, met Marcus Morris-Eyton als plaatsvervangend portefeuillemanager.

Fondshuis
Allianz Global Investors is de vermogensbeheertak van de grote verzekeringsgroep Allianz. Het aanbod van het bedrijf omvat zowel openbare als particuliere markten en is puur gericht op actief bestuur. Prestaties zijn robuust bij de meeste van zijn grotere fondsen, en het fondshuis heeft duidelijke sterke punten, maar blinkt niet overal uit in zijn ruimbemeten assortiment. Na een herstructurering in 2016-18 begon het bedrijf aan een volgende reorganisatie onder zijn nieuwe CEO Tobias Pross die medio 2019 is benoemd.

Pross' plan is gericht op het vereenvoudigen van de organisatie door het productenaanbod te rationaliseren en overlappende beleggingsteams te stroomlijnen. Dat is gepaard gegaan met verhoogd verloop onder beleggingsprofessionals. We merken ook op dat de dienstverbanden van portefeuillebeheerders enigszins onder het gemiddelde liggen in vergelijking met andere grote vermogensbeheerders.

Allianz GI's in de VS gevestigde line-up werd in 2020 overgenomen door Virtus. Toch blijft het de meeste fondsen beheren als subadviseur. Hoewel een meer gefocuste productbenadering welkom is, kan dat teniet worden gedaan doordat het fondshuis actief blijft met het lanceren van nieuwe fondsen op gebieden zoals thematisch, allocatie en duurzaam beleggen, en het heeft zijn aandeel in niche-aanbiedingen.

De firma heeft een staat van dienst in het ondersteunen van aandelenbezit in het eigen fonds door portfoliomanagers om afstemming met de belangen van fondshouders te bevorderen. Bonusstructuren leggen het meeste gewicht op prestatie over drie jaar, wat volgens ons acceptabel is, maar verder kan worden verbeterd door langere periodes in acht te nemen.

Proces
Deze strategie wordt beheerd met een puur bottom-up benadering van kwaliteitsgroei, die gebruikmaakt van goed gedefinieerde criteria bij zijn aandelenselectie. Het proces is beproefd en consequent en effectief toegepast. De aanpak bij deze pan-Europese strategie is sinds oktober 2009 geïmplementeerd onder leiding van Thorsten Winkelmann

Het proces is puur bottom-up en vertrouwt op het diepgaand aandelenonderzoek dat is gedaan binnen het team, maar met veel vrijheid voor de managers bij de uitvoering. Het is benchmark-agnostisch bij de opbouw van de portefeuille. Het team hanteert een strikte focus op aandelen die structureel bovengemiddelde winst- en kasstroomgroei kunnen leveren die de markt nog niet volledig heeft voorzien en ook niet volledig heeft ingeprijsd
in de waardering van een bedrijf.

De zoektocht is gericht op structurele groei, kwaliteit en waardering. Bedrijven die aan deze criteria voldoen, moeten leidend zijn op het gebied van kosten of technologie, duurzame concurrentievoordelen, of gewoon bogen op degelijke bedrijfsmodellen. De managers besteden bijzondere aandacht aan het vermogen van een bedrijf om ten minste de kapitaalkosten dekken, ongeacht de heersende marktomgeving; daardoor is de beleggingshorizon langdurig van aard.

De strikte naleving van deze kwaliteitsgroeikenmerken gaat gepaard waarderingsbewustzijn, maar wij zien dit niet als het belangrijkste selectiecriterium van het team. De aanpak is team-gebaseerd, wat tot uiting komt in de relatief grote overlap tussen alle op Europa gerichte regionale fondsen die worden beheerd door het team. Dit draagt bij aan een consistente en effectieve uitvoering van het proces.

Prestaties
Het trackrecord op lange termijn van deze strategie is indrukwekkend, maar het uitgesproken kwaliteitsgroeiprofiel en de hoge overtuiging van de beheerders als basis voor de portefeuille kunnen soms tegenwind ondervinden. Het Global Growth-team van Thorsten Winkelmann beheert deze strategie sinds oktober 2009 en over de periode tot en met mei 2022 presteerde de strategie aanzienlijk beter dan het gemiddelde van deze categorie en ook dan benchmark MSCI Europe Growth Index.

Het fonds behaalde een jaarlijks rendement van gemiddeld 12,03% tegenover 8,71% voor zijn gemiddelde concurrent en 9,38% voor de categoriebenchmark. Bovendien belandde de strategie de afgelopen drie en tien jaar in het bovenste kwartiel van zijn categorie.

Ondanks de hogere standaarddeviatie van de strategie, is het voor risico gecorrigeerde profiel ook uitstekend, met een Sharpe-ratio die het cijfer van alle relevante prestatiemaatstaven overtreft. De outperformance laat een zeer consistent patroon zien, maar er zijn perioden geweest waarin de strategie achterbleef bij de categoriebenchmark, meest recentelijk in de eerste vijf maanden van 2022. De portefeuille neigt meer naar een groeikarakter dan zijn concurrenten en de benchmark, wat leidt tot underperformance wanneer deze stijl uit de gratie is.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth R EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa Large-Cap Groei, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Allianz Europe tabel

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Pimco GIS Income Fund

Xtrackers MSCI World ESG ETF

MFS Meridian European Research Fund

Jupiter European Growth

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten