Top-5 Wereldwijde Mixfondsen met agressieve allocatie: Allianz aan kop

Mixfondsen worden meestal opgedeeld in verschillende risicocategorieën. Die worden vaak opgemaakt volgens de maximale allocatie naar aandelen. Deze week kijken we naar de offensieve fondsen binnen het assortiment, die gewoonlijk tussen de 70% en 90% in aandelen beleggen, maar soms ook meer.

Thomas De Fauw 09 augustus, 2021 | 8:17
Facebook Twitter LinkedIn

Het zijn vaak jongere beleggers die in het kader van pensioensparen kiezen voor mixfondsen met een hoge allocatie naar aandelen. Dit is logisch gezien deze beleggers ver van hun pensioen staan en goed gespreide aandelenbeleggingen naar verwachting op lange termijn beter zullen presteren dan obligaties.

Algemeen kunnen mixfondsen een goede oplossing zijn voor particulieren die niet veel tijd willen besteden aan beleggen. De fondsbeheerder zal de mix van aandelen en obligaties, eventueel aangevuld met alternatieve activa immers telkens opnieuw samenstellen volgens de risicolimieten van het fonds. Het alternatief, zelf een of meerdere aandelen- en obligatiefondsen selecteren, vergt discipline om door de veranderende marktomstandigheden heen het beoogde risicoprofiel te behouden. Hoewel de effectenselectie wordt uitbesteed, moet de belegger wel nog de allocatie verzorgen.

Het voordeel aan de doe-het-zelf manier is dan weer dat de kosten lager uitvallen (op voorwaarde dat ook de transactiekosten beperkt blijven). Zo betaalt een belegger bijvoorbeeld 0,1% en 0,2% per jaar aan vergoedingen voor respectievelijk de iShares Core Global Aggregate Bond ETF en iShares MSCI ACWI ETF. Met twee van zulke fondsen is de belegger meteen mooi gediversifieerd. Veel fondshuizen bieden dergelijke goedkope producten aan.

Rendementen
In het samenstellen van een toepasselijke benchmark voor de actief beheerde allocatiefondsen wordt vaak een combinatie gekozen tussen een brede aandelen- en obligatie index. In de eerste jaarhelft van 2021 noteerde de combinatie van 25% Bloomberg Barclays EurAgg en 75% FTSE World index een positief rendement van 11,7% waarbij de obligatie index een negatief rendement van 2,3% noteerde. Diezelfde weging toegepast op de twee bovenvermelde ETFs resulteert in 11,9% rendement na kosten.

Sinds begin 2009 bedroeg het rendement van bovengenoemde 25%-75% combinatie, uitgedrukt in euro’s, op jaarbasis 11,6% waarbij de obligatie index een rendement van 3,9% kon voorleggen. Ter vergelijking, de MSCI World haalde op jaarbasis een rendement van 13,6% over diezelfde periode en de Amerikaanse S&P500 deed het nog beter met 16,4%. In het eerste kwartaal van vorig jaar leed de 25% Bloomberg Barcalys EurAgg en 75% FTSE World index een verlies van 15,3% ten opzichte van een 19,2% verlies voor de MSCI World index.

Verhoogde allocatie naar aandelen
Tijdens de voorbije jaren vonden enkele interessante ontwikkelingen plaats binnen deze categorie. Daar waar de allocatie naar aandelen in 2015-2016 nog gemiddeld 67% was, ligt die nu rond de 80%. Vooral Amerikaanse aandelen waren in trek onder Europese beleggers de voorbije 10 jaar. De gemiddelde blootstelling steeg van 15% in 2011-2012 tot 38% van de totale activa vandaag.

Verder hadden fondsbeheerders ook een duidelijke voorkeur voor technologieaandelen ten koste van energie en de financiële sector. Minder dramatisch misschien waren de verschuivingen in het vastrentende deel. Dit hoeft niet te verbazen want veel fondsbeheerders binnen deze categorie zien vastrentende effecten voornamelijk als ballast. Toch steeg het aandeel in obligaties met een kredietrating van BB of lager van 5,3% eind vorig jaar tot 11,5% eind juni 2021.

Allocatiefondsen blijven populair
Offensieve mixfondsen blijven populair onder Europese beleggers. De Morningstar Categorie EU Aggressive Allocation – Global zag in de eerste jaarhelft een geschatte netto instroom van bijna 7,2 miljard euro en vorig jaar stroomde ook al 10,9 miljard euro naar deze categorie. De totale netto activa worden geraamd op 85,9 miljard euro, een stijging van meer dan 20% ten opzichte van december 2020. De andere wereldwijde allocatie categorieën (cautious, moderate en flexible) trokken samen zo’n 29,2 miljard euro aan in de eerste jaarhelft van 2021.

De Top-5
Voor de Top-5 van deze week kijken we naar beleggingsfondsen in de Morningstar Categorie EU Aggressive Allocation – Global, zeg maar de offensieve mixfondsen die wereldwijd beleggen en waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland. De ranglijst voor Belgische beleggers ziet er overigens helemaal anders uit want mixfondsen zijn vaak lokaal verankerd en worden niet altijd buiten hun vestigingsland aangeboden. Deze vijf fondsen hebben de beste prestaties laten zien op basis van hun rendement over de eerste zeven maanden van 2021. Niet onverwacht zijn het de meest offensieve fondsen binnen de categorie die bovenaan staan.

Op de eerste plaats in België vinden we Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 dat van Morningstar analisten een Neutral rating krijgt voor deze aandelenklasse. Goedkopere aandelenklassen van datzelfde fonds krijgen echter een hogere (Silver of Bronze) rating. Het fonds wordt beheerd door Marcus Stahlhacke die al 25 jaar bij de Duitse asset manager werkzaam is. Hij kan leunen op twee medebeheerders Andreas de Maria Campos en Friedrich Kruse, die beiden sinds 2015 op deze strategie actief zijn.

Het multi-asset team kan zich voornamelijk richten op assetallocatie en risicobeheer aangezien de selectie van effecten wordt gedaan door de specialisten teams van AllianzGI. Beleggers moeten zich bij dit fonds bewust zijn van de risico’s. Het team kan immers gebruik maken van hefbomen om hun investeringsgraad te verhogen tot 125% wat hen kan helpen in een stierenmarkt. Tegelijkertijd dwingen strikte risicocontroles binnen het beleggingsproces het team om tijdelijk hun cash positie uit te breiden tijdens marketcorrecties zoals die begin 2020. Sinds december 2019 volgt dit fonds een zogenaamde best-in-class SRI (social responsible investing) aanpak.

Top-5 Wereldwijde Mixfondsen met agressieve allocatie

top 5 mix nl

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings