Top-5 Aandelen Sector Alternatieve Energie: iShares aan kop

Wereldwijd wordt de overstap gemaakt van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen als leverancier van energie. Sinds afgelopen jaar lijkt dat besef ook bij beleggers te zijn geland.

Ronald van Genderen 03 mei, 2021 | 8:36
Facebook Twitter LinkedIn

wind park

Dat besef is bij beleggers met name doorgedrongen na de overwinining van Joe Biden in de verkiezingsstrijd om het presidentschap van de Verenigde Staten. Het beheerde vermogen van fondsen in de Morningstar categorie aandelen sector alternatieve energie bewoog jarenlang amper, maar verzevenvoudige over de periode van eind 2019 tot en met eind maart 2021.

De overstap van fossiele naar schone alternatieve energiebronnen lijkt wereldwijd steeds sneller te gaan. Kijk alleen maar naar het straatbeeld in Nederland, waar steeds meer elektrische auto’s te zien zijn. Dat zijn niet alleen Tesla’s, want ondertussen hebben alle vooraanstaande automerken wel één of meerdere elektrische modellen rondrijden.

Bovendien zijn deze auto’s op steeds meer plekken (snel) op te laden. Daarmee begint steeds duidelijker te worden dat in de niet zo verre toekomst fossiele brandstoffen een veel minder belangrijke rol zullen spelen in onze energievoorziening. In plaats daarvan zal energie in toenemende mate afkomsting zijn van duurzame alternatieve energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Die ontwikkeling lijkt ook bij beleggers meer dan ooit te zijn geland. Met name sinds de verkiezing van Joe Biden als 46ste president van de Verenigde Staten. Zijn plannen zijn op zijn zachtst gezegd een stuk klimaatvriendelijker dan die van zijn voorganger. Waar Trump geen enkele moeite had met olie en steenkool als energiebronnen, kiest zijn opvolger voor de vlucht vooruit. Zijn ‘Clean Energy Revolution Plan’ staat voor torenhoge investeringen gedurende zijn presidentschap in de alternatieve energiesector, met als doel om de Verenigde Staten op de goede weg te krijgen richting 100% schone energieproductie en CO2-neutraliteit in 2050.

Lang niet naar omgekeken
Beleggers hebben lang niet naar deze sector omgekeken. Jarenlang schommelde het beheerde vermogen van fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector Alternatieve Energie tussen de 2 en 5 miljard euro. Koersbewegingen van de aandelen in de sector waren daarbij eerder verantwoordelijk voor veranderingen in het beheerde vermogen dan substantiele in- of uitstroom van beleggersgeld.

Veel is veranderd sinds de tweede helft van vorig jaar en met name vanaf het moment dat de overwinning van Biden duidelijk werd. Over geheel 2020 stroomde er 11,7 miljard euro naar fondsen in de alternatieve energie categorie, terwijl over de eerste drie maanden van dit jaar nog eens een instroom volgde van 6,8 miljard euro.

Daarbij lag het zwaartepunt van de instroom in de periode van oktober 2020 tot en met februari 2021. In deze maanden stroomde er maandelijks meer dan 1 miljard euro naar de categorie, met als uitschieter januari 2021 waarin 4,9 miljard aan nieuw geld zijn weg vond naar alternatieve energiefondsen, en in totaal een instroom van 14 miljard werd geregistreerd.

Daarmee hadden aandelen van bedrijven in de alternatieve energiesector meer dan ooit de aandacht van beleggers. Ter vergelijking, het beheerde vermogen van fondsen in de sector bedroeg per eind december 2019 circa 4 miljard euro en eind maart 2021 was dit gestegen naar ruim 28 miljard euro, oftewel een verzevenvoudiging in 15 maanden tijd, waarvan meer dan 18 miljard euro afkomstig was instroom.

Koersen opgestuwd
De toegenomen interesse en gigantische bak met nieuw geld heeft de aandelenkoersen in de sector niet onberoerd gelaten. Bijvoorbeeld, de S&P Global Clean Energy index liet over 2020 een rendement zien van maar liefst 121%. Binnen deze index, die voor lange tijd uit slechts 30 namen bestond, waren enkele aandelen die een nog spectaculairdere prestatie neerzette.

Zo was de absolute topper Plug Power, een Amerikaanse onderneming dat waterstof-brandstofcelsystemen ontwikkelt als alternatief voor conventionele batterijen. Het aandeel steeg met 884% en mede daardoor nam de indexweging van de onderneming toe tot 6%, waarmee het de nummer 1 positie in de index in overnam. De nummer twee in de index per eind 2020 kent een soortgelijk verhaal, Enphase Energy zag een rendement v an 516% waardoor de weging in de index opliep tot meer dan 5%.

Overigens is de puike prestatie van de index afgelopen jaar niet alleen toe te schrijven aan deze twee aandelen. Er waren namelijk niet minder dan 14 aandelen die minimaal een rendement van 100% behaalden, terwijl er slechts twee aandelen waren die een negatief rendement optekenden.

Het lijkt onmiskenbaar dat de grote toestroom van beleggersgeld de aandelenkoersen in de sector hebben opgedreven. Dat geldt vooral voor de aandelen die zijn opgenomen in indices die ook door ETFs worden gevolgd, zoals de S&P Global Clean Energy index die als benchmark dient voor een iShares ETF. De geconcentreerde aard van de index heeft daarbij zeker een rol gespeeld. Niet voor niets heeft S&P in april 2021 besloten de index regels aan te passen. Eén van de aanpassingen betreft het aantal indexnamen, vanaf dat moment zullen dat er namelijk minimaal 100 zijn, waar dat er per 26 april 138 zijn.

De Top-5
In de top-5 van deze week een overzicht van de vijf best presterende fondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) in de Morningstar categorie Aandelen Sector Alternatieve Energie op basis van hun prestaties over de 12-maands periode eindigend per eind maart 2021.

iShares Global Clean Energy op 1
De lijst wordt aangevoerd door iShares Global Clean Energy. Dat is niet zo vreemd, als wordt bedacht dat deze tracker de S&P Global Clean Energy index volgt. Hoewel de geconcentreerde samenstelling van de index en de grote toestroom van nieuw beleggersgeld positief hebben uitgepakt voor deze ETF over de afgelopen maanden, valt te bezien hoe de sinds april 2021 meer gespreide samenstelling van de index uitpakt voor het rendement.

RobecoSAM Smart Energy op 5
Op de vijfde plaats staat met RobecoSAM Smart Energy eveneens een fonds dat de gevolgen van de toegenomen beleggersinteresse heeft ondervonden. Het fonds zag haar beheerd vermogen zo sterk toenemen dat het haar deuren in april 2021 sloot voor nieuwe beleggers. Het fonds wordt al sinds 2007 beheerd door de zeer ervaren Thiemo Lang en heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Lang hanteert een proces dat is gericht op het vinden van aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsaandelen. Zijn benadering biedt hem de nodige ruimte in de uitvoering ervan en die heeft hij kundig gebruikt sinds hij hier aan het roer staat. Het fonds bleef weliswaar achter bij de S&P Global Clean Energy index over de afgelopen 12 maanden, maar deze portefeuille is dan ook veel beter gespreid met 60 tot 70 posities. Hoewel Lang ook aandelen in de portefeuille had zoals Plug Power en Enphase Energy kregen deze een aanmerkelijk kleiner gewicht in de portefeuille.

Daarnaast, en dat is kenmerkend voor de portefeuille van dit fonds, was de technologiesector en dan met name de chipindustrie, sterk overwogen. Hoewel deze aandelen over het algemeen goed presteerden, gingen ze niet gelijk op met de index.

Top-5 Aandelen Sector Alternatieve Energie

alt energie be

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten