Morningstar Quantitative Rating helpt beleggers nu nog beter

De Morningstar Quantitative Rating voor fondsen is een extra tool die beleggers helpt bij hun beleggingsbeslissingen. Deze kwantitatieve rating is gebaseerd op een machine learing model dat de analyse door fondsanalisten repliceert. Morningstar biedt vanaf nu ook toelichting op de totstandkoming van deze rating. Lees hier hoe het werkt.

Karen Wallace 29 maart, 2021 | 12:20
Facebook Twitter LinkedIn

mqr

Beleggers kennen al de Morningstar Analyst Rating die hen helpt om beleggingsfondsen te ontdekken met goede vooruitzichten. Deze rating is kwalitatief van aard: de fondsanalisten van Morningstar analyseren en beoordelen diepgaand de risico's en potentiële rendementen van een fonds en de sterke en zwakke kanten op basis van alle beschikbare middelen en documentatie en door gesprekken met de fondsbeheerders. Dit resulteert in een medal van Bronze, Silver of Gold, of Neutral of Negative.

In 2018 vergrootte Morningstar het aantal fondsen dat in aanmerking komt voor een medal door de introductie van de Morningstar Quantitative Rating (MQR). Maar daar ontbrak nog iets aan, want anders dan de kwalitatieve ratings waren de kwantitatieve ratings niet voorzien van een toelichting door de fondsanalisten van Morningstar. Beleggers hadden dus geen inzicht in waarom de betreffende MQR was toegekend. Dat verandert nu door de komst van een toelichting bij de Morningstar Quantitative Rating. Die geeft fondsbeleggers het broodnodige inzicht in de redenen achter de toegekende MQR. 

We behandelen hier enkele veelvoorkomende vragen van beleggers die meer willen weten over de MQR; hoe werkt het, hoe komt de rating tot stand en hoe effectief is die?

Wat is de Morningstar quantitative rating? 

De Morningstar Quantitative Rating is een model op basis van machine learning dat de manier waarop fondsanalisten hun beoordeling uitvoeren, zo nauwkeurig mogelijk nadoet. Het model kijkt naar de afgelopen vijf jaar en zet de beoordelingsbeslissingen van de analisten naast de data op basis waarvan de analisten hun beslissingen namen.

Het machine learning model probeert de data en de beslissingen aan elkaar te koppelen en de verbanden te ontdekken. Daardoor ontdekt het model de karakteristieken in de beoordeling en data die kunnen voorspellen of een ratingbeslissing positief of negatief zal zijn. Op die manier genereert het model een rating die in de meeste gevallen overeenkomt met het oordeel dat een analist zou hebben geveld op basis van kwalitatieve analyse van het fonds.

Hoe kunnen beleggers de MQR gebruiken? 

De kwantitatieve ratings kunnen op dezelfde manier gebruikt worden als dat beleggers de al langer bestaande Morningstar Analyst Rating gebruiken. Beide zijn forward-looking ratings die bedoeld zijn om te voorspellen of een fonds zal outperformen of underperformen over een volledige marktcyclus. Beide typen ratings hebben inmiddels bewezen dat ze voorspellende waarde hebben over de toekomstige relatieve prestaties van beleggingsfondsen.   

Wat is het track record van de quant rating? 

Het bewijs dat de kwantitatieve rating werkt is geleverd. Want voordat deze werd gelanceerd is er uitgebreid data-onderzoek gedaan. orningstar heeft back-tests gedaan met voor 15 jaar aan data om er zeker van te zijn dat de resultaten goed zouden zijn. Het echte bewijs voor de effectiviteit zit hem natuurlijk niet alleen in de back-tests, maar in de actuele resultaten. 

track record

Om de effectiviteit van de rating te bepalen heeft Morningstar's research team een event study uitgevoerd, en die toont de gemiddelde prestatie van fondsen die een rating ontvangen. Aangezien aandelen- en obligatiefondsen zeer verschillende rendementsprofielen hebben, vergelijken we alle resultaten met het gemiddelde rendement van de categorie waar het betreffende fonds toe behoort. Bovenstaande grafiek toont de mate van out- of under performance van de diverse groepen ratings.  

We hebben gekeken naar de marge van outperformance in de diverse groepen ratings over verschillende periodes: één maand, drie maanden, zes maanden, 12 maanden en 36 maanden, om te zien of een Gold-rated fonds gemiddeld genomen outperformance laat zien over een periode van 36 maanden en hoeveel dat is.

Over de driejaars periode heeft het gemiddelde Gold-rated fonds zijn categorie verslagen met iets meer dan 2 procentpunten. Een Negative-rated fonds daarentegen underperformde gemiddeld genomen met 1,7 procentpunten. De kwantitatieve rating heeft het goed gedaan over de afgelopen drie jaar en we verwachten dat ook voor de toekomst.

Waar vind ik de toelichting op de MQR? 

De kwantitatieve rating is sinds 2018 live in Morningstar's producten en op de fondspagina's op Morningstar.nl. Als u klikt op een fonds dat een kwantitatieve rating heeft (te zien aan de Q) dan vindt u daar de toelichting op de rating.  

Hoe komt deze kwantitatieve analyse tot stand? 

De analyse wordt automatisch gegenereerd en geeft de redenen achter de uitkomst. De analyse repliceert de stijl van de fondsrapporten zoals de fondsanalisten van Morningstar die publiceren.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Karen Wallace  Karen Wallace is an editor with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten