Dit zijn de genomineerden voor de Morningstar Awards - Aandelen Europa

Het is weer bijna tijd voor de Morningstar Awards for Investing Excellence. U krijgt alle genomineerden voor de categorie-awards en voor de fondshuis-awards voor 2024 te zien. Dit zijn de kanshebbers in de categorie Aandelen Europa.

Jeffrey Schumacher, CFA 28 februari, 2024 | 9:42
Facebook Twitter LinkedIn

awards 2024

De Morningstar Awards for Investing Excellence worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door bijvoorbeeld een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces. De Morningstar Awards for Investing Excellence zijn daarmee vooruitkijkend, waarbij de Morningstar Medalist Rating¹ een cruciale rol speelt. Dat maakt de Morningstar Awards for Investing Excellence uniek.

Om te kwalificeren als gegadigde voor een award dient een beleggingsfonds geclassificeerd te zijn in een van de Morningstar categorieën die in aanmerking komen voor de betreffende award. Voor de awards komen uitsluitend voor Belgische retailbeleggers relevante fondsklasses in aanmerking die een Morningstar Medalist Rating hebben van Gold, Silver of Bronze. Een combinatie van voorkeurstemmen van analisten en rangschikking op basis van historische voor risico-gecorrigeerde prestaties bepaalt de selectie van genomineerden en winnaars.

Dit zijn de drie genomineerden voor de Morningstar Awards for Investing Excellence in de categorie Aandelen Europa (op alfabetische volgorde):

 

Comgest Growth Europe

Morningstar Medalist Rating: Silver
People Pillar Rating: High
Process Pillar Rating: High

De meest ervaren leden van Comgest's Europese aandelenteam dragen geleidelijk de teugels over aan een jongere, maar zeer capabele generatie. Arnaud Cosserat heeft eind september 2023 officieel afscheid nemen van het fonds, na beleggers hier meer dan 20 jaar van dienst te zijn geweest. Zijn betrokkenheid is verminderd toen hij sinds 2015 CEO en CIO van het bedrijf was. Franz Weis, die hier sinds 2009 portefeuillebeheerder is, werd in december 2022 CIO na Cosserat en stond zijn taken op het gebied van aandelenonderzoek af aan andere teamleden, terwijl hij lid van de portefeuilleconstructiegroep bleef.

Tot slot gaat Laurent Dobler, die de langste geschiedenis heeft bij de strategie sinds 1991, bijna met pensioen. Het is geruststellend dat het bedrijf de afgelopen tien jaar aan een geleidelijk opvolgingsplan heeft gewerkt. Alistair Wittet en Pierre Lamelin, die allebei in 2012 bij het bedrijf kwamen werken, werden in 2018 benoemd tot managers van de strategie. James Hanford werd onlangs, in februari 2021, benoemd tot fondsbeheerder. Het team werkt nauw samen met het bredere team van Comgest.

Het beleggingsproces mikt uitsluitend op kwaliteits-groei aandelen en wordt consistent en op deskundige wijze toegepast. Het team prefereert zeer robuuste bedrijven met dominante marktposities, groeipotentieel en hoge winstgevendheid, ongeacht de economische cyclus. De meeste cyclische aandelen, inclusief financiële waarden, zijn dus over het algemeen uitgesloten van het beleggingsuniversum. De geïdentificeerde bedrijven doorlopen vervolgens een grondig fundamenteel onderzoeksproces, inclusief talrijke ontmoetingen met hun leidinggevenden en andere belanghebbenden. Vervolgens worden ze beoordeeld aan de hand van een rigoureus waarderingsproces op basis van verdisconteerde winst- en dividendmodellen. Hun beleggingshorizon is lang, doorgaans tussen de drie en vijf jaar. Dit fonds bezit slechts 30 tot 35 aandelen en vertoont regelmatig een active share van boven de 75%.

Het uitstekende trackrecord is behaald met een lager risico gemeten naar volatiliteit en maximale drawdown. Het fonds is echter niet ontworpen om in alle marktomgevingen beter te presteren en kan er op de korte en middellange termijn middelmatig uitzien, vooral wanneer de markten de voorkeur geven aan goedkopere aandelen van lagere kwaliteit.

 

M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned

Morningstar Medalist Rating: Silver
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar Rating: High

M&G pan-European Sustain Paris Aligned profiteert van een ervaren manager die deze strategie heeft ontworpen en ontwikkeld, gericht op het zeer goed doorgronden van een klein aantal bedrijven. John William Olsen nam deze strategie in juli 2014 over, nadat hij eerder dat jaar bij M&G in dienst was gekomen toen hij overkwam van Danske Capital, waar hij een sterke staat van dienst had opgebouwd met wereldwijde en Europese strategieën. Hoewel het ondersteunende team wat personeelsverloop kende, zien we nog steeds een goed toegerust team.

Olsen gebruikt hier in grote lijnen hetzelfde proces als bij Danske en wij geloven dat het zorgvuldig en herhaalbaar is. In essentie richt het zich op het vinden van bedrijven met blijvende concurrentievoordelen die zouden moeten leiden tot prijszettingsvermogen en superieure rendementen op de lange termijn, om vervolgens te wachten op een kans om een positie te kopen tegen een aantrekkelijke prijs.

In 2021 werd het proces aangepast om er koolstofonderzoek in op te nemen. Het doel hiervan is om bedrijven te helpen identificeren die een zinvol plan hebben om hun koolstofuitstoot te verminderen aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, waardoor de portefeuille in lijn wordt gebracht met de overeenkomst van Parijs om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden. Bovendien moet de portefeuille een gewogen koolstofintensiteit hebben die ten minste 50% lager is dan de benchmark. Wij zijn van mening dat de beheerder het proces goed en consistent toepast: De nadruk op kwaliteit, in combinatie met de waarderingsdiscipline, wordt weerspiegeld in de portefeuille met een lage omloopsnelheid en 25 tot 35 aandelen.

Hoewel een geconcentreerde portefeuille een hogere volatiliteit met zich mee kan brengen, denken wij dat de beheerder heeft aangetoond dat hij in staat is om dergelijke portefeuilles effectief te beheren. Olsens pan-Europese trackrecord voor deze strategie laat zien dat deze ruimschoots beter presteert dan de MSCI Europe Index en veel categoriegenoten.

 

Magallanes V.I. UCITS European Equity

Morningstar Medalist Rating: Bronze
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar Rating: Above Average

Het fonds wordt beheerd door de oprichter en CIO van het bedrijf, Iván Martín. De beheerder bouwde een succesvolle carrière op in het beheren van Iberische aandelenportefeuilles gedurende ongeveer 15 jaar voordat hij in 2014 de beleggingsboetiek Magallanes oprichtte. Hij heeft een klein team van drie analisten en een handelaar samengesteld die hem nauw ondersteunen bij het beheer van de drie strategieën van de onderneming, waar ze dezelfde waardegerichte beleggingsfilosofie toepassen. Wij zijn zeer te spreken over de expertise van de beheerder en de hechte, onafhankelijke en onderzoeksintensieve benadering van value investing door het team.

Het team belegt met een langetermijnvisie in bedrijven die in Europa gevestigd zijn en die het hele market-cap spectrum bestrijken. Waarderingen zijn hierbij van het grootste belang: zodra een idee is geïdentificeerd, voert het team een grondige fundamentele due diligence van het bedrijf uit om de intrinsieke waarde in te schatten. Martín zoekt naar financieel gezonde, goed geleide bedrijven met een hoge vrije kasstroom die volgens hem verkeerd begrepen worden door de markt, en vermijdt complexe bedrijven met een te hoge schuldenlast. De portefeuille is meestal geconcentreerd op ongeveer 30 bedrijven.

Gezien de geconcentreerde aard van de portefeuille is er ook weinig ruimte voor fouten bij het kiezen van aandelen. De strategie brengt duidelijk aanzienlijke risico's met zich mee, is volatieler dan de benchmark en de gemiddelde concurrent, en heeft in de loop van zijn geschiedenis ook steilere dalingen gekend. Maar geduldige en risicotolerante beleggers zijn beloond.

awards 2024- smal

 

Bekendmaking winnaars

De winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence worden op woensdag 13 maart tijdens de Trends Investment Summit bekend gemaakt.

 

___________

¹De Morningstar Medalist Rating is de toekomstgerichte fondsrating die tot stand komt op basis van een beoordeling van drie pijlers: People, Process en Parent. De rating kan op drie manieren toegekend worden: middels een kwalitatieve analyse door Morningstar’s fondsanalisten, middels een algoritme dat de besluitvorming van analisten zoveel mogelijk nabootst, of een hybride vorm. De Medalist Rating kent een schaal van vijf niveaus: Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative, die op fondsklasseniveau worden toegekend. Fondsklassen van actieve fondsen die een positieve rating krijgen worden in staat geacht om over een volledige marktcyclus een positieve netto alpha te realiseren ten opzichte van hun Morningstar categorie index. Voor passieve fondsen met een positieve Medalist Rating verwachten we dat de gegenereerde netto alpha de categoriemediaan overstijgt of groter is dan nul, afhankelijk van welke van beide lager is.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten