Geachte Kerstman

Aan het eind van het heftige jaar 2020 schrijft Morningstar-redacteur Fernando Luque zijn verlanglijstje op voor de Kerstman  

Fernando Luque 24 december, 2020 | 10:22
Facebook Twitter LinkedIn

 santa

Mijn eerste wens dit jaar is dat 2021 het jaar wordt waarin we de coronapandemie verslaan. En ik wil u wat verzoekjes sturen namens Europese beleggers in fondsen en ETF's.

De kosten mogen nog duidelijker

Ten eerste, hoewel we blij zijn dat de Europese MiFid II-regelgeving voor Europese beleggers een stap voorwaarts is wat betreft de transparantie van fondskosten is er nog volop ruimte voor verbetering.

Ik zie nog altijd veel fondsmaatschappijen die hun transactiekosten niet vermelden of de kosten voor externe analyses om hun portefeuilles samen te stellen. Hoewel dit om minder geld gaat dan bij de beheervergoeding, zijn het niettemin kosten die de resultaten van producten rechtstreeks beïnvloeden en zodoende heeft de klant het recht om te weten hoeveel hij voor deze diensten betaalt. Als u fondsmaatschappijen zover kunt krijgen om deze kosten te vermelden, zou dat heel fijn zijn.

De kosten mogen ook nog wel wat lager

Ten tweede is de Europese markt misschien wel groot, maar er zijn ook nog aanzienlijke inefficiënties in de regio. Het nieuwste rapport van Morningstar over de ervaring van beleggers wereldwijd, de Morningstar Global Investor Experience Study[RVA1] , concludeert dat “als we de voor activa gewogen mediaan van lokaal gevestigde fondsen per markt vergelijken met de voor verkoop beschikbare fondsen, is het verrassend dat schaalvoordelen nauwelijks invloed lijken te hebben op de kosten. De zeer grote pan-Europese markt lijkt niet geleid te hebben tot lagere kosten.”

Een andere mogelijke oorzaak dat de kosten niet dalen is misschien dat fondsen vaak worden verkocht, niet gekocht. Het zou goed zijn als u Europese fondsmaatschappijen kunt helpen herinneren dat er ruimte is om de kosten te verlagen. Ik heb bij deze brief een van de afbeeldingen uit het bovenstaande rapport bijgevoegd. Deze toont een kostenvergelijking voor aandelenfondsen wereldwijd.

Druk zetten op prestatievergoedingen

Ten derde zie ik ook dat steeds meer fondsbeheerders een deel van de beheervergoeding op de behaalde resultaten willen baseren. Ik ben hier niet tegen, maar het zou wel goed zijn als u op dit gebied orde op zaken kunt stellen. Bij Morningstar zijn we alleen positief over op prestaties gebaseerde vergoedingen als deze zo gestructureerd zijn dat de belangen van de beheerders op een lijn liggen met die van de fondsaandeelhouders.

Tot de best practices voor prestatievergoedingen behoren het gebruik van de juiste benchmark en een nadruk op lange tijdsperioden voor de meting van prestaties. Wij geven de voorkeur aan vergoedingen waarbij de fondskosten symmetrisch dalen of stijgen, in dezelfde directe proportie van de outperformance of de underperformance. En tot slot moet de aanpassing naar boven niet zo groot zijn dat de kostenratio van het fonds boven het gemiddelde van de categorie uitstijgt.

De talenkennis mag wel wat worden opgepoetst

Ten vierde zijn wij positief over de toenemende concurrentie tussen passieve en actieve fondsen in Europa. Ik heb alleen uw hulp nodig om lokale toezichthouders eraan te helpen herinneren dat er ook op dit gebied verbeteringspotentieel is. Zo zijn Amerikaanse ETF's in veel landen alleen te koop voor professionele beleggers omdat de fondsdocumenten niet in de lokale taal zijn vertaald en dus niet kunnen worden verspreid aan lokale retail-beleggers. Niemand snapt waarom dezelfde retail-belegger op de Nasdaq wel makkelijk aandelen Apple of Tesla kan kopen, maar geen toegang heeft tot op dezelfde markt genoteerde ETF's.

En mijn laatste wens is dat retail-beleggers meer toegang krijgen tot aandelenklassen zonder verkoopkosten dan tot nu toe het geval is.

Beste Kerstman, ik wens u een mooi kerstfeest en veel succes in 2021 

 

Read the Full Report: Disclosure Environment in Markets Around the World

Klik hier

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten