Klaar voor de eindejaarsrally (als die er komt)?

Eindigen de wereldwijde aandelenmarkten 2020 in feeststemming?

Marco Caprotti 22 december, 2020 | 11:43
Facebook Twitter LinkedIn

Santa Rally

Kunnen de markten dit jaar nog een mooie stijging laten zien? Een eindejaarsrally wordt gedefinieerd als een stijging van de aandelenkoersen die zich soms voordoet op de handelsdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaarsdag.

Het fenomeen zou worden veroorzaakt door een vooruitlopen op het ‘januari-effect’ (een stijgende vraag naar aandelen omdat beleggers die om belastingredenen posities voor het eind van het jaar afsloten nu weer gaan kopen). Maar er kunnen meer factoren een rol spelen, waaronder optimisme over het nieuwe jaar en het feit dat transacties in dit deel van het jaar plaatsvinden, in het bijzonder diegene die een grotere invloed op de marktontwikkelingen hebben.

De rally lijkt dit jaar vroeg begonnen te zijn. In de drie maanden tot 30 november 2020 steeg de Morningstar Global Market Index 6,7% in euro, terwijl de Amerikaanse markt 5,33% hoger eindigde, Europa 6,7% en China 5,5%.

Is de Rally al Begonnen?

Rally

 

Een van de segmenten die in deze tijd van het jaar doorgaans aandacht verdient is de sector consumentengoederen, die vaak wordt opgestuwd door de kerstinkopen en de daarop volgende uitverkoop. Historisch gezien tonen sterke aandelenmarkten een correlatie met hogere bestedingen aan duurdere goederen en luxe merken, omdat rijkere consumenten bereid zijn om in het feestseizoen veel geld uit te geven aan dure cadeaus.

“Een aanzienlijk bedrag aan bestedingen in het eindejaarsseizoen dit jaar verschuift van vakanties naar consumentengoederen”, zegt Chief US market strategist Dave Sekera van Morningstar. “We verwachten dat mensen meer spullen kopen waar ze thuis plezier van hebben nu ze door de pandemie noodgedwongen niet de deur uit kunnen.”

Kunnen koersen in de gezondheidssector stijgen?

Een sector die sinds de uitbraak van de coronapandemie sterk in de belangstelling staat is gezondheidszorg. En deze interesse is alleen maar groter geworden sinds er vaccins zijn die het virus doeltreffend kunnen bestrijden.

Beleggers mogen er echter niet al te optimistisch over zijn dat de koersen stijgen. “Het vaccin kan de goodwill voor de bedrijven versterken, maar gezien de sterke concurrentie denken wij dat de waarderingen maar matig zullen oplopen”, stelt Damien Conover, Director healthcare equity research and equity strategy van Morningstar. Met concurrenten als Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline en vele andere verwacht hij dat de prijsstellingskracht bij de vaccins laag zal zijn, vooral omdat diverse bedrijven overheidssubsidies hebben ontvangen en zich al hebben verplicht tot een lage prijs. Conover voegt toe: “Wij verwachten echter wel dat de biofarma-sector door de snelle ontwikkeling van vaccins goodwill wint bij overheden en dit kan helpen in de onderhandelingen over eventuele hervormingen van de geneesmiddelenprijzen.”

Hoge rendementen voor small-caps

Als we verder kijken naar lijken kleinere bedrijven interessant te zijn voor tactische beleggers die op zoek zijn naar groei. Ook hier lijkt de rally dit jaar vroeg begonnen te zijn. Zo won de Morningstar Europe Small Cap Index in de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld 1,4% terwijl Amerikaanse small-caps 16,3% stegen.

Rally 2

Maar blijft dat zo? Intuïtief zijn er diverse factoren die een small-cap premie rechtvaardigen. Er zijn minder analisten die zich met small-caps bezighouden. Hierdoor kan er een gebrek aan informatie zijn met koersafwijkingen tot gevolg. Daarnaast zijn small-cap aandelen minder liquide en dus duurder om te verhandelen. De beperkte liquiditeit kan een reden zijn om beleggers (in theorie) te belonen voor de aan illiquiditeit verbonden risico's.

Er speelt echter ook nog iets anders. Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat de helft van het extra rendement op small-caps vaak in de maand januari werd geboekt en dat de helft van het rendement van januari was geconcentreerd in de eerste vijf handelsdagen van het jaar. Dit wordt het ‘januari-effect’ genoemd. “Er is geen rationele, risicogebaseerde verklaring voor dit januari-effect”, zegt Ben Johnson, Director global exchange-traded fund research van Morningstar. “Bovendien is dit effect in de loop van de tijd verminderd. De afhankelijkheid van seizoenen dat in de loop van de jaren is afgenomen betekent dat hogere rendementen op small-caps onzeker zijn.”

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten