Top-5 retentie fondshuizen: Fundsmith aan kop

In ons werk als fondsanalisten gaan we bij veel fondshuizen op bezoek. Het geeft ons een uniek kijkje in de keuken van de Robeco’s, NN IP’s en Fidelity’s van deze wereld. We spreken hierbij niet alleen met de fondsbeheerders van de fondsen die we kwalitatief beoordelen, maar ook met het senior management om ons zo een beter beeld te kunnen vormen over de beleggingscultuur die er binnen een fondshuis heerst en in welke mate de belangen van beleggers voorop staan.

Jeffrey Schumacher, CFA 23 augustus, 2020 | 11:58
Facebook Twitter LinkedIn

Deze observaties en de informatie die we in deze gesprekken verkrijgen, gecombineerd met de fondsdata in onze database Morningstar Direct stellen ons in staat om op basis van een vast raamwerk een fondshuisanalyse uit te voeren die resulteert in een score van High, Above Average, Average, Below Average of Low. Dit kwaliteitsstempel is weer onderdeel van onze kwalitatieve fondsanalyse die uitmondt in de Morningstar Analyst Rating. Het raamwerk dat we hanteren om een fondshuis kwalitatief te beoordelen bestaat uit verschillende elementen, waaronder de kwaliteit van het fondsaanbod, capaciteitsmanagement en retentie van personeel.

Fondsaanbod
Het productbeleid van een fondshuis vinden we altijd erg interessant. We willen uiteraard begrijpen wat de kernstrategieën van een fondshuis zijn en of er strategieën zijn waarin een fondshuis echt uitblinkt. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de omvang en kwaliteit van het fondsaanbod. We hebben een sterke voorkeur voor fondshuizen die zich concentreren op beleggingsstrategieën waarin ze duidelijk expertise hebben en waarbij ze echt het verschil kunnen maken, in plaats van fondshuizen die een uitpuilend maar middelmatig fondsaanbod handhaven.

We vinden het ook getuigen van een sterke beleggingscultuur wanneer een fondshuis terughoudend is met het lanceren van nieuwe producten en niet voor iedere nieuwe beleggingstrend een nieuw fonds opricht. Een fondshuis moet naar onze mening dicht bij zijn bewezen expertise blijven in plaats van alles voor iedereen proberen aan te bieden.

Capaciteitsmanagement
Hoe een fondshuis omgaat met capaciteitsmanagement is voor ons erg belangrijk. Grote fondsen kunnen een cash cow worden voor fondshuizen, waardoor het aantrekkelijk is om het fonds in omvang door te laten groeien. Daar is op zich niets mis mee, zolang de groei maar niet ten koste gaat van het potentieel van de strategie en er niet voor zorgt dat een fondsmanager door de toenemende assets gedwongen wordt om anders te beleggen dan hij op basis van de uitgangspunten van de strategie zou moeten doen.

Een beleggingsfonds kan zo namelijk slachtoffer worden van zijn eigen succes. Wij vinden dat de belangen van de beleggers moeten prevaleren boven het commerciële belang van het fondshuis, en de enige manier om dat in dit geval te doen is door het tijdig sluiten van succesvolle fondsen. Fondshuizen die hebben bewezen hier goed mee om te gaan staan wat ons betreft symbool voor een sterke beleggingscultuur waarin de belangen van beleggers voorop staan.

Retentie
De kwaliteit van beleggingsteams is essentieel voor het succes van beleggingsfondsen. We proberen ons daarom een oordeel te vormen van de senioriteit en expertise van de beleggers die een fondshuis heeft aangesteld. Ook bekijken we in welke mate een fondshuis in staat is om gekwalificeerde mensen aan te trekken en hoe goed het talent kan opleiden en ervaren mensen kan inpassen in de organisatie. Het verloop binnen beleggingsteams is een ander aspect dat we meewegen, waarbij we ook oog hebben voor de maatregelen die fondshuizen nemen om talent binnenboord te houden. Opvolgingsplanning is een ander element dat we hierbij meenemen.

Door fondshuizen onder andere op deze aspecten te beoordelen willen we ons een beter beeld vormen van de beleggingscultuur en de mate waarin de belangen van beleggers vooropgesteld worden. Investors first is voor Morningstar een belangrijk principe, en we zijn ervan overtuigd dat wat goed is voor beleggers uiteindelijk ook goed is voor fondshuizen.

De Top-5
De top-5 van deze week is gebaseerd op de factor retentie. We hebben als universum alle fondshuizen genomen die door de analisten van Morningstar kwalitatief worden beoordeeld en die hun fondsen aanbieden aan Nederlandse beleggers. Vervolgens hebben we op fondshuisniveau een rangschikking gemaakt op basis van de vijfjarige retentieratio. Deze retentieratio geeft aan welk percentage van de fondsmanagers waarvan de data beschikbaar is in Morningstar Direct over de afgelopen vijf jaar bij het fondshuis is gebleven. Fondsmanagers die van fonds gewisseld zijn binnen hetzelfde fondshuis worden in dit getal genegeerd.

Fundsmith
Op basis van de vijfjarige retentieratio blijkt dat er vier fondshuizen zijn waar het fondsbeheerteam in de afgelopen vijf jaar ongewijzigd is gebleven. Fundsmith, onder leiding van oprichter en sterbelegger Terry Smith, heeft een Above Average fondshuisbeoordeling wat mede te danken is aan de grote stabiliteit in het beleggingsteam. Er zijn sinds de oprichting van Fundsmith in 2010 geen leden die het beleggingsteam hebben verlaten. In de afgelopen jaren is het beleggingsteam, net als de rest van de organisatie, verder uitgebreid.

Het bedrijf is 100% eigendom van en wordt gecontroleerd door zijn partners, waarvan de meeste nauw hebben samengewerkt gedurende vele jaren, en is gevestigd in Londen met kantoren in Mauritius en de V.S. De groep beheert slechts drie strategieën die dezelfde beleggingsfilosofie en hetzelfde investeringsproces hanteren, maar op een ander universum. De fondsen beleggen in kwaliteitsbedrijven die idealiter voor altijd worden aangehouden. Andere onderscheidende factoren zijn de significante investeringen van de beheerders in hun eigen fondsen waarmee ze hun belangen gelijkstellen aan die van beleggers en de uitstekende communicatie met eindbeleggers.

Top-5 retentie fondshuizen

Top 5 retentie fondshuizen tabel

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten