Top 5 Aandelen Europa met Hoogste Carbon Risk: KBC aan kop

Klimaatverandering is een dominant onderwerp in de media en de maatschappij. Om klimaatverandering het hoofd te bieden, zal de CO2 uitstoot verminderd moeten worden. Dit zal voor bedrijven kansen, maar ook bedreigingen opleveren. Voor beleggers is dit relevant en van materieel belang. Een aansprekend voorbeeld is de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, die de traditionele olie- en gasbedrijven raakt. Deze week de vijf Europese Large Cap aandelenfondsen met de hoogste Morningstar Carbon Risk Score en dus het hoogste risico kennen.

Ronald van Genderen 16 december, 2019 | 8:45
Facebook Twitter LinkedIn

Bij duurzaam beleggen wordt er binnen het beleggingsproces aandacht besteed aan ESG factoren, oftewel Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (ondernemingsbestuur). Toch zal bij veel beleggers de neiging bestaan om bij duurzaamheid vooral aan milieu-aspecten te denken. Niet gek, want het klimaat, de verandering daarvan en de maatregelen om die veranderingen beperkt te houden, staan volop in de aandacht in de media en de maatschappij.

Voor de aarde en de mensheid lijkt het klimaatprobleem dan ook het grootste en tevens het meest urgente aandachtspunt. Ook voor beleggers is het onderwerp relevant en van materieel belang. Want of je nu de klimaatsverandering onderkent of juist ontkent, de verduurzaming van de economie is al volop aan de gang.

Verandering schuurt
Die verandering of misschien zelfs wel disruptie gaat niet zonder slag of stoot, want het raakt iedereen, zowel mensen, als bedrijven en overheidsinstellingen. De recente protesten van boeren en bouwers in Nederland zijn daar slechts een voorbeeld van. Echter, het proces van verduurzaming is reeds op gang gekomen en zal zich voortzetten en naar alle waarschijnlijkheid alleen maar in snelheid toenemen. Een belangrijk aspect in de bestrijding van klimaatverandering is de beperking van de wereldwijde CO2 uitstoot en daarmee de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen.

Dat brengt kansen met zich mee voor bedrijven die inspelen op nieuwe trends en behoeftes die ontstaan vanuit die transitie. Echter, het levert ook risico’s op voor bedrijven die niet of onvoldoende de beweging naar meer duurzame producten of dienstverlening maken. Het gaat daarbij niet uitsluitend, maar in belangrijke mate wel om industrieën die van origine verantwoordelijk zijn voor een groot aandeel in de CO2 uitstoot.

Ambitieuze doelen
Een mooi voorbeeld van het kerende tij is Repsol. Binnen de bij uitstek vervuilende olie-industrie maakte het Spaanse bedrijf op maandag 3 december bekend dat het vanaf 2050 CO2-neutraal wil opereren. Nu lijkt de doelstelling nog erg ver in de toekomst te liggen, maar een dergelijke transitie is voor een oliebedrijf dan ook geen sinecure. Niet verwonderlijk dat dan ook nog geen enkel ander oliebedrijf ter wereld met een dergelijk concrete doelstelling is gekomen.

De Carbon Risk Score
Als belegger zal je mee willen wegen welke bedrijven deze transitieperiode overleven en welke juist (te lang) blijven hangen in de oude wereld. Om beleggers te helpen bij het inschatten en kwantificeren van het risico dat de bedrijven in de portefeuille van een beleggingsfonds lopen ten aanzien van de transitie naar een low-carbon economie, heeft Morningstar in 2018 de Carbon Risk Score ontwikkeld. De Morningstar Carbon Risk Score wordt berekend met behulp van Sustainalytics, de datapartner die ook de data achter de Morningstar Sustainability Rating levert. De data van Sustainalytics gaan veel verder dan traditionele meetmethoden die zich vooral baseren op emissiecijfers.

De kern van Sustainalytics’ methode is het vaststellen van het risico dat een bedrijf loopt bij de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energie. Daartoe categoriseert Sustainalytics de CO2-uitstoot die vrijkomt in het hele bedrijfsproces, en tevens wordt geanalyseerd hoe het bedrijfsmanagement daar mee omgaat, dus hoe het in de toekomst zou kunnen veranderen. Dat betekent een dynamischere aanpak dan puur de uitstoot meten. Het gaat er ook om wat een bedrijf doet om die uitstoot aan te pakken en in hoeverre dit resulteert in (het verlagen van de) financiële risico’s.

Het uiteindelijke cijfer van de Carbon Risk Score is het gemiddelde van de asset-gewogen CO2 risico scores van de portefeuilleposities over de afgelopen twaalf maanden. Daarbij wordt een score beneden de 10 als een laag risico beschouwd en krijgen het predicaat ‘Low Carbon’ toebedeeld.

De Top-5
In de top 5 van deze week de vijf Europese large-cap aandelenfondsen met de hoogste Morningstar Carbon Risk Score (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland).

M&G (Lux) European Strategic Value Fund op 3
Op de derde plek staat het M&G (Lux) European Strategic Value Fund. Het fonds, dat een Morningstar Analyst Rating van Bronze heeft, staat sinds 2008 onder het beheer van Richard Halle. Zoals de fondsnaam al aanduidt richt hij zich op beleggingen in waarde-aandelen. De portefeuille laat per eind augustus een duidelijke voorkeur zien voor aandelen in de energie sector. Onder andere Total, BP en Royal Dutch Shell behoren tot de grotere posities. Daarnaast is er een overwogen positie in de sector cyclische consumentengoederen, waar onder andere Volkswagen en TUI toe behoren.

Top 5 Aandelen Europa met Hoogste Carbon Risk

Fondsnieuws Top 5 Aandelen Europa High Carbon BE vrijstaand

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten