Jaaroverzicht: wat gebeurde er in 2017 in de fondsindustrie?

Traditioneel blikken we aan het einde van het jaar terug op de belangrijkste gebeurtenissen in de beleggingsindustrie van het afgelopen jaar. De branche was weer flink in beweging. Welke opmerkelijke zaken speelden zich af? Wij zetten ze voor u op een rij.

Robert van den Oever 21 december, 2017 | 13:17
Facebook Twitter LinkedIn

De laatste week van het jaar is traditioneel het moment om terug te blikken op wat er allemaal gebeurd is in beleggingsland. Sommige gebeurtenissen trokken de aandacht in de hele beleggingsindustrie, zoals personele wisselingen op hoog niveau bij enkele fondshuizen. In dit overzicht kijken we naar de belangrijkste gebeurtenissen in de fondsindustrie in 2017. Want bij sommige fondshuizen was heel wat aan de hand.

Einde Robeco NV
Mark Glazener Robeco 87x87Een opvallende verandering bij Robeco werd al ingezet in december 2016 met de aankondiging dat het beleggingsfonds Robeco NV ging ophouden te bestaan. Het fonds ging met een aangepaste portefeuillestructuur en een andere samenstelling van het beheerteam per maart 2017 verder onder de naam Robeco Global Stars Equities Fund NV.

Opvallend was het afscheid van fondsbeheerders Mark Glazener en co-manager Dirk Hoozemans. Glazener kreeg een andere plek binnen Robeco en Hoozemans verliet het fondshuis. Jan Keuppens werd hoofdbeheerder van het fonds in zijn nieuwe hoedanigheid. Morningstar-fondsanalist Jeffrey Schumacher plaatst de veranderingen in perspectief:

- Kleur bekennen

Nieuwe CIO bij NN IP
Valentijn van nieuwenhuijzen 85x85De overname van Delta Lloyd door NN was ook al begonnen in 2016, maar bij de afronding in juli 2017 maakte NN de nieuwe samenstelling van de board van NN IP bekend. Valentijn van Nieuwenhuijzen werd benoemd tot nieuwe Chief Investment Officer als opvolger van Hans Stoter die het fondshuis verliet. Van Nieuwenhuijzen wordt door Morningstar hoog aangeslagen, op basis van wat hij heeft laten zien als hoofd van NN IP's succesvolle multi-asset fondsen. Daar zal hij overigens ook in zijn nieuwe rol bij betrokken blijven.

De board van NN IP telt verder een Chief Client Officer in de persoon van Hester Borrie, die eerder in de Raad van Bestuur van Robeco zat. Morningstar-fondsanalist Niels Faassen duidt de veranderingen bij NN IP:

NN IP vernieuwt board, Morningstar laat Ratings ongewijzigd

Wisselingen fondsbeheerders
Er waren bij diverse fondshuizen fondsmanagers die hun post verlieten. In sommige gevallen was dat reden tot zorg of toelichting, zoals bij NN Emerging Europe, waar het beheerteam een opmerkelijk hoog verloop kende:

- Beheerderswissel bij NN Emerging Europe

Bij Triodos Investment Management vertrok Eric Holterhues, de portefeuillebeheerder van het Triodos Cultuurfonds. Rond dezelfde tijd vond ook een strategische stap plaats met de aankondiging dat Triodos het beheer van zijn vier SRI-fondsen zelf ter hand ging nemen, en dit niet langer liet verzorgen door Delta Lloyd Asset Management.

Eric Holterhues vertrekt bij Triodos Investment Management

- Triodos gaat beheer van SRI fondsen zelf doen

Arnold Gast vierkant 87x88Verloop bij Delta Lloyd
Hoewel overgenomen door NN, gebeurde er bij Delta Lloyd als zelfstandig bedrijf ook nog het een en ander. Zo vertrok onder andere het hoofd van het Investment Office, Arnold Gast, die eerder het eens zo succesvolle obligatieteam leidde. Dat paste binnen de tendens uit 2016 van aanhoudend personeel verloop, met alle gevolgen van dien voor de teams en de expertise van de fondsen.

- Hoofd rente verlaat Delta Lloyd Asset Management

- Arnold Gast verlaat Delta Lloyd Asset Management

 

Het oordeel van Morningstar
Naast de stappen die de fondshuizen zelf zetten met hun beleggingsfondsen, is natuurlijk het oordeel van Morningstar's fondsanalisten van belang. In sommige gevallen hadden strategische wijzigingen of personeel verloop gevolgen voor de Morningstar Analyst Rating. Dit zijn de meest in het oog springende upgrades en downgrades van het afgelopen jaar:

- Upgrade Robeco High Yield Bonds naar Gold: eerste Gold-rating voor een Robeco-fonds

- Morningstar verlaagt rating Kempen European High Dividend Fund naar Silver

- Candriam Equities Biotech rating verhoogd naar Silver

- Kempen Orange Fund rating omhoog van Silver naar Gold

 

Lees ook het jaaroverzicht over 2017 met de highlights van Morningstar in het voorbije jaar:

- Jaaroverzicht: Dit gebeurde er in 2017 in bij Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten