1.6 Portefeuillebeheer - Kern- en niet-kernbeleggingen (2)

Wat is de omvang van de kernbeleggingen?

Morningstar 01 augustus, 2012 | 7:28 Maarten van der Pas
Facebook Twitter LinkedIn

In het eerste deel van de paragraaf is ingegaan op wat kernbeleggingen zijn en waar ze uit bestaan. Dit vervolgt beantwoordt de vraag hoe groot de kernparticipatie moet zijn.

Sommige portefeuilles bestaan voor 100 procent uit kernparticipaties. In andere portefeuilles zijn deze beleggingen goed voor 70 tot 80 procent van de activa. Er is geen regel voor de juiste omvang van uw kern. Wel stellen we voor dat u minstens de helft van uw portefeuille in kernparticipaties belegt. Het zijn immers deze solide langetermijnbeleggingen die u moeten helpen om uw doelen te bereiken.


En waarin belegt u dan de rest van uw activa? In niet-kernbeleggingen, de ondersteunende bouwstenen van uw portefeuille.

Niet-kernparticipaties zijn de beleggingen die de rendementen mooi kunnen opvoeren: sectorfondsen, technologieaandelen en fondsen van beheerders die zwaar inzetten op specifieke participaties of op bepaalde delen van de markt. Small-caps zouden voor sommige beleggers ook tot die categorie kunnen behoren, gewoon omdat ze doorgaans volatieler zijn dan large-capbeleggingen.


Gebruik niet-kernbeleggingen voor diversificatie en groeipotentieel. Als uw kern bijvoorbeeld uitsluitend uit large-caps bestaat, dan is het een goed idee om aan het niet-kerngedeelte van uw portefeuille small-caps of internationale aandelen toe te voegen voor diversificatie.


Hoewel het wellicht geen goed idee is om een aanzienlijk deel van uw portefeuille in slechts één van deze beleggingstypes onder te brengen, bieden ze wel de mogelijkheid om buitengewone rendementen te behalen. Natuurlijk gaan ze gewoonlijk ook gepaard met een hoger risiconiveau. Als u het risicovollere deel van uw portefeuille echter beperkt, loopt het grootste deel van uw portefeuille wellicht weinig gevaar, en wordt beleggen ook spannender. 


Vergeet alleen niet om eerst een betrouwbare kern samen te stellen. U wilt het niet spannender maken dan uw portefeuille aankan.Ga verder met paragraaf 1.7 Een eenvoudige beleggingsportefeuille.


Ga naar de inhoudsopgave van deze cursus.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten