'Buying the unloved': het werkt echt

Valentijnsdag staat voor de deur. Net als bij de perfecte partner is het vinden van verborgen pareltjes op beleggingsgebied mogelijk, mits je weet waar je moet zoeken en een beetje lef hebt. Kijk dan bij de afgestrafte en dus ondergewaardeerde beleggingen, want 'buying the unloved' werkt. Na een ongunstig 2022 lijken de categorieën wereldwijde en Amerikaanse large-cap groeiaandelen en ook large-cap aandelen uit de eurozone weer veelbelovend.

Valerio Baselli 13 februari, 2023 | 0:12
Facebook Twitter LinkedIn

San Valentino

Valentijnsdag is de dag om de liefde te vieren. En voor degenen die zich niet geliefd voelen? Houd er bij het zoeken naar de perfecte partner rekening mee dat er overal verborgen juweeltjes zijn. Je hoeft alleen maar te weten waar je moet zoeken en dapper genoeg te zijn om de sprong te wagen. Dezelfde logica kan worden toegepast op beleggingen, vooral die fondsen die niet al te 'geliefd' zijn bij investeerders.

Vorig jaar was het slechtste jaar in decennia voor obligaties en het slechtste sinds 2008 voor wereldwijde aandelen. Maar juist daardoor zullen er kansen zijn in de huidige situatie. Dit concept is de basis van de tegendraadse beleggingsfilosofie en in het bijzonder van wat Morningstar 'buy the unloved' noemt.

Oppervlakkig gezien kunnen 'onbeminde' fondsen om een reden onbemind zijn: een periode van ondermaatse prestaties, een ongunstige beleggingsstrategie, uitdagingen in de sector, enzovoort. Toch kan een tegendraadse benadering van fondsselectie ook mooie resultaten opleveren. Een analyse van de vermogensstromen in de afgelopen 25 jaar maakt duidelijk dat beleggers op zoek zijn naar rendement.

Gewoonlijk bieden beleggingen die een hoge instroom kennen een hoge rendement, terwijl beleggingen waar veel vermogen uitstroomt, doorgaans lager rendement of zelfs verlies kennen, in een soort vicieuze cirkel. Uiteindelijk worden populaire namen te duur en impopulaire namen te goedkoop, en keert het proces om. Daarom is de combinatie van een sterke instroom en hoge rendementen uit het verleden een goede indicator van de overwaardering van een aandeel.

 

'Buy the unloved' werkt echt

De techzeepbel van 1999 en de huizenzeepbel van 2007 zijn twee goede voorbeelden van waarom u de fondscategorieën die nu het populairst zijn juist niet zou moeten kopen. Aan de andere kant zou het een goede keuze zijn geweest om in 2000 fondsen te kopen die ondergewaardeerd waren en bijna werden genegeerd door de meerderheid van de beleggers, zoals opkomende markten. Uitstroom van vermogen maakt fondsen natuurlijk niet goedkoper of beter, maar het kan wijzen op delen van de markt die niet populair zijn en misschien rijp voor herstel.

En juist door deze intuïtie te volgen, komt de 'buy the unloved' strategie in het spel. In de Verenigde Staten volgen Morningstar-analisten deze aanpak sinds 1994 en de resultaten zijn verbluffend. In de praktijk worden elk jaar de drie minst geliefde aandelencategorieën en de categorieën die het meest geliefd zijn bij beleggers (in termen van netto-instroom) vastgesteld, om vervolgens twee verschillende portefeuilles te voeden met deze twee groepen, dus de beminde en de onbeminde. De strategie voorziet erin de gekozen fondsen drie jaar te behouden, waarbij elk jaar de minst of meest populaire categorieën van het voorgaande jaar worden toegevoegd.

Onderstaande grafiek laat zien dat tienduizend dollar die op 1 januari 1994 in de 'onbeminde' portefeuille was geïnvesteerd, per 30 november 2022 zou zijn aangegroeid tot $ 204.276; hetzelfde bedrag geïnvesteerd in de 'beminde' portefeuille daarentegen zou aan het einde van de periode slechts $ 47.924 waard zijn geweest, minder dan de $ 79.525 die dezelfde investering in een internationaal large-cap gemengd aandelenfonds zou hebben opgeleverd ( in dit geval komt het resultaat overeen met het gemiddelde van de categorie):

 

Dezelfde conclusie komt naar voren uit de analyse van het rendement van de drie strategieën over verschillende tijdshorizonten. Ook hier blijkt de onbeminde portefeuille de beste te zijn voor alle onderzochte periodes, behalve het afgelopen jaar:

 

In Europa hebben we niet zo'n lange geschiedenis, maar we kunnen wel enkele interessante conclusies trekken. Zoals blijkt uit de onderstaande tabel, waren de categorieén Wereldwijde Large Cap Groei Aandelen, Eurozone Large Cap Aandelen en US Large Cap Groei Aandelen vorig jaar het minst populair in Europa. Desalniettemin zijn er binnen die categorieën toch fondsen te vinden die de moeite waard kunnen zijn voor beleggers die bereid zijn om de opinie van de grote massa te tarten.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten