Drie karaktereigenschappen van een goede fondsbeheerder

De fondsanalisten van Morningstar kiezen verschillende invalshoeken bij het beoordelen van het beleggingsteam van een beleggingsfonds. Naast aspecten zoals ervaring en werkdruk, spelen ook karaktereigenschappen een belangrijke rol. Dit zijn drie karaktereigenschappen van een goede fondsbeheerder.

Jeffrey Schumacher, CFA 07 september, 2021 | 10:04
Facebook Twitter LinkedIn

managers display

Wanneer we een beleggingsteam beoordelen op zijn merites dan analyseren we het team vanuit diverse invalshoeken. Zo bekijken we de ervaring van fondsbeheerders en de relevantie van die ervaring, de omvang van de ondersteuning door analisten of andere collega’s en vormen we ons een beeld van de werkdruk van een beleggingsteam.

Een ander aspect wat in onze analyse van een beleggingsteam aandacht krijgt is, zijn de karaktereigenschappen van een fondsbeheerder. Een minder makkelijk te beoordelen facet, maar desalniettemin doorslaggevend voor het succesvol beheren van een beleggingsfonds. Dit zijn drie karaktereigenschappen van een goede fondsbeheerder.

Teamspeler
Het komt wel eens voor dat een fonds beheerd wordt door een enkele beheerder, maar steeds vaker zien we dat een team van professionals zorgdraagt voor het beheer van de portefeuille. Vaak is er een teamhoofd, de zogenaamde lead portfolio manager, die eindverantwoordelijk is en een beslissende stem heeft bij de inrichting van de portefeuille.

Dat betekent echter niet dat de rol van de andere personen beperkt is tot het opvolgen van instructies van de lead manager, integendeel. Het belang van effectieve samenwerking bij het beheren van een beleggingsfonds is zeer groot. Diversiteit van gedachten en opinie is hierbij essentieel en het is daarom de taak van het teamhoofd om een omgeving te scheppen waarin teamleden zich comfortabel voelen om hun inzichten te delen en middels discussie tot beter inzichten en grotere overtuigingen te komen. Een hoofdbeheerder met een dominante persoonlijkheid kan een nauwe en effectieve samenwerking in de weg staan.

Geduldig
Beleggen vereist een langetermijnhorizon. Daarom zal een goede fondsbeheerder zich ook niet laten leiden door de waan van de dag. De meest inspirerende en overtuigende fondsmanagers die wij spreken laten zich leiden door hun beleggingsfilosofie en investeringsproces in plaats van de laatste kwartaalcijfers. Ze beoordelen hoe kansrijk een belegging is voor de komende 5 tot 10 jaar en de trends die over die tijdshorizon bezien een kans of risico kunnen vormen voor hun beleggingscasus.

Geduld vertaalt zich ook in standvastigheid wanneer het even tegen zit. Een fondsbeheerder onder druk kan soms verleid worden om veranderingen door te voeren die het langetermijnsucces van een fonds kunnen ondermijnen. Het houden van vertrouwen in de eigen beleggingsstrategie en geduld betrachten wanneer dat vereist is, onderscheidt een goede fondsbeheerder van de middelmaat.

Focus
Een andere eigenschap van een goede fondsbeheerder is focus. Dat heeft niet alleen te maken met het helder definiëren van het type belegging waarin een fondsbeheerder zou willen investeren, maar ook de mate van toewijding en passie die een beheerder tentoon spreidt voor zijn of haar vak. Focus heeft ook raakvlakken met de tijdsbesteding van een fondsbeheerder. De fondsbeheerders die ons het vaakst kunnen overtuigen, besteden een aanzienlijk deel van hun tijd aan simpelweg het beheren van de portefeuille, het monitoren van marktontwikkelingen en het onderzoeken van beleggingsideeën.

Hoewel dit logisch klinkt, zien we regelmatig dat fondsbeheerders diverse neventaken hebben. Zo kan het voor een fondshuis vanuit commercieel oogpunt aantrekkelijk zijn om een fondsbeheerder veelvuldig in de media te laten verschijnen of mee naar (potentiële) klanten te nemen, maar te veel van dit soort uitstapjes kan ten koste gaan van de tijd die besteed moet worden aan datgene waar de beleggers in het fonds hun beheervergoeding voor betalen. En daarbij komt dat goede fondsen door beleggers worden gekocht in plaats van door fondshuizen aan beleggers worden verkocht.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten