Fonds van de Week: RobecoSAM Smart Energy Equities

Het fonds RobecoSAM Smart Energy Equities richt zich op kwaliteit en groeipotentieel van bedrijven in alternatieve energie. Het lange-termijn track record is uitstekend en het fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Robert van den Oever 27 mei, 2021 | 9:14
Facebook Twitter LinkedIn

smart energy

RobecoSAM Smart Energy Equities in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

RobecoSAM Smart Energy Equities

Dit fonds wordt geleid door een ervaren beheerder met veel kennis op het gebied van alternatieve energie. Hij en zijn team kijken naar kwaliteit, groeipotentieel en waardering. Daarbij gaat het niet altijd om de goedkoopste aandelen, maar om die met het meeste potentieel.

Door die keuzes kan het rendement op korte termijn soms achterblijven bij de categorie en benchmark, maar het lange-termijn track record is uitstekend. Morningstar-analist Ronald van Genderen kent dit fonds een Morningstar Analyst Rating toe van Silver.

Uitgebreide toelichting

Robeco SmartEnergy graph

Beheerteam
Thiemo Lang is een zeer deskundig belegger en nam in juli 2007 de verantwoordelijkheid voor deze strategie op zich. Zijn 14 jaar aan het roer maakt hem een van de langst zittende managers binnen de categorie aandelen alternatieve energie.

Lang kan bogen op een schat aan relevante branche-ervaring. Hij begon zijn carrière bij Siemens als development engineer voordat hij in 1999 technologie-analist werd bij de voormalige investeringsfirma HVB. Tussen 2002 en 2005 beheerde Lang daar een nanotechnologie-strategie. Hij zat twee jaar bij LODH waar hij co-manager was op het technologiefonds Infology voordat hij toetrad tot RobecoSAM.

Tot 2018 werd Lang ondersteund door RobecoSAM's gecentraliseerde aandelen- en duurzaam beleggen researchtems. Na een reorganisatie in juli van dat jaar werd het aandelenonderzoeksteam ontbonden, en kreeg Lang toegewijde ondersteuning van twee ervaren analisten. Dit bracht meer focus en verantwoording met zich mee voor het team, maar de werklast moet in de gaten worden gehouden, nadat Lang ook het beheer van RobecoSAM Smart Mobility erbij kreeg in juli 2018. Er is een aanzienlijke overlap tussen de twee strategieën, maar Lang verwacht dat de twee verder uit elkaar zullen bewegen.

Dit zal resulteren in een groter aantal aandelen dat het team moet volgen. RobecoSAM heeft veel en aanhoudend personeel verloop meegemaakt, vooral in het researchteam voor duurzaam beleggen. De strategie verdient een People Pillar rating van Above Average.

Fondshuis
Robeco toont een sterke beleggingscultuur en fungeert als een goede rentmeester van het kapitaal van beleggers en dat levert een Parent Pillar rating van Above Average op. In 2013 nam het Japanse financieel conglomeraat Orix een belang van 90% in Robeco en sinds 2016 is het volledig in handen van Orix.

De groep, die uit meerdere autonome vermogensbeheerders bestaat, is geherstructureerd. Deze reorganisatie leidde tot verloop in de hogere regionen van het bedrijf, en dat ging door toen RobecoSAM werd geïntegreerd in Robeco in 2020. Gelukkig heeft de instabiliteit aan de top geen invloed gehad op de beleggingsteams van Robeco. Het fondshuis is er over het algemeen in geslaagd om getalenteerde beleggers aan te trekken en te behouden, hoewel wij een paar prominente portefeuillebeheerders hebben zien vertrekken in de afgelopen jaren.

Robeco blijft kapitaliseren op zijn bewezen expertise, waaronder kwantitatieve aandelen, thematische strategieën en credits, terwijl andere gebieden daarbuiten gerationaliseerd worden. Duurzaamheid is geïntegreerd in alle activaklassen en strategieën. Wel in verschillende mate, waarbij impact-strategieën nog altijd onder het RobecoSAM-label vallen. Het bedrijf biedt strategieën aan die gemiddeld genomen goed scoren op zowel kwantitatieve als kwalitatieve Morningstar-ratings.

Het beloningsbeleid van Robeco is afgestemd op de belangen van eindbeleggers door de nadruk te leggen op lange termijn risico-gecorrigeerde rendementen. Ook is het capaciteitsbeheer van de fondsen goed op orde.

Proces
Het proces van deze kwaliteitsgerichte strategie is goed gedefinieerd en gestructureerd, zonder beperkend te worden. Het beleggingsuniversum, dat voortdurend wordt beoordeeld door de manager en de ondersteunende analisten, is onderverdeeld in vier segmenten. Het totale thematische universum omvat ongeveer 240 namen verspreid over de thema's hernieuwbare energie, energiedistributie, energie-efficiëntie en energiehuishouding.

Deze thema's hebben een langlopend karakter, maar zijn niet statisch. Onderzoek op bedrijfsniveau is erop gericht om aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met sterke groeivooruitzichten en technologisch leiderschap te ontdekken. Er ligt en sterke nadruk op de kwalitatieve beoordeling van een bedrijf, inclusief het businessmodel, de branche,
concurrentiepositie en financiële gezondheid.

Het concept van economische winst / toegevoegde waarde is de voorkeursmaatstaf an het team. Hoewel de manager zich bewust is van waardering en zich gedisciplineerd heeft getoond in het verleden, is hij niet per se op zoek naar de goedkoopste aandelen, aangezien groeipotentieel net zo goed belangrijk is.

Na sterke groei van het beheerd vermogen in 2020 en begin 2021, sloot Robeco dit fonds in april 2021 voor nieuwe beleggers en gaf aan dat het hard-closed zal worden wanneer het fonds een beheerd vermogen van 4 miljard euro bereikt. Dit is een prudente stap en we verwachten geen nadelige gevolgen van de grotere asset-basis voor het vermogen van de strategie om alpha te genereren.

Prestaties
Ondanks sterk achterblijven van het fonds ten opzichte van de categorie aandelen sector alternatieve energie en de S&P Global Clean Energy Index benchmark in 2020, blijft het track record op lange termijn indrukwekkend. Onder Thiemo Lang's leiding sinds juli 2007 tot en met maart 2021 leverde de 'clean' fondsklasse F een gemiddeld rendement van 7,19% per jaar op. Dit steekt heel goed af tegen het gemiddelde jaarlijks rendement van 3,21% voor het categoriegemiddelde en 2,25% negatief voor de categoriebenchmark.

De onderscheidende positionering van de portefeuille kan echter wel ernstige hobbels in de  relatieve prestaties teweeg brengen. Dat bleek in 2020 ten volle. De strategie behaalde een solide 46,63%, maar presteerde nog steeds ondermaats in vergelijking met het gemiddelde rendement van 62,11% voor de categorie en maar liefst 121,38% voor de benchmark.

De ondermaatse prestatie van de strategie versus de index kan grotendeels worden verklaarddoor de prestaties van verschillende indexbestanddelen, met name de twee grootste holdings van de indexs: Plug Power (6,12% indexgewicht per december 2020) en Enphase Energy (5,35%). Deze twee aandelen kenden een rendement van respectievelijk 884,47% en 516,06% in 2020. Hoewel beide in de portefeuille van Lang zaten, vertegenwoordigden ze daarin veel kleinere wegingen. Deze relatieve positioneringen zijn eerder een voorbeeld van Langs waarderingsbewustzijn en discipline dan dat ze fouten in de aandelenselectie aangeven, want de waardering van beide aandelen schoot met hun aandelenkoers mee omhoog.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse F laten het fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer
Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector Alternatieve Energie, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Robeco SmartEnergy table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- MFS Meridian European Research Fund

Kempen Orange Fund

Robeco Global Consumer Trends Equities

- Pimco Total Return Bond Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten