Zo belegt u in gender diversiteit

De Morningstar Women's Empowerment Index volgt bedrijven die goed scoren op het gebied van gender diversiteit en gelijke beloning. Betekent dat ook dat de index hogere financiële rendementen boekt? Morningstar zoekt het uit.

Dan Lefkovitz 09 maart, 2021 | 15:22
Facebook Twitter LinkedIn

women boardroom

Naarmate de corona pandemie voortduurt, blijven werkenden de negatieve effecten voelen, en vrouwen meer nog dan mannen, zo blijkt uit onderzoek. Mannen zijn weliswaar oververtegenwoordigd in economisch kwetsbare sectoren, zoals de (maak)industrie, maar de maatschappelijke lockdowns en schoolsluitingen hebben een zwaardere tol geëist van vrouwen.

De International Labour Organisation stelt: “Vrouwen worden disproportioneel vertegenwoordigd in zwaar geraakte sectoren zoals service, hospitality en toerisme. Daarnaast worden ze ook bovengemiddeld getroffen door de verschuiving naar thuiswerken, omdat ze de meeste onbetaalde zorgtaken verrichten naast hun betaalde werk.”

Als gevolg van de pandemie zien vrouwen in veel landen hun carrières ontsporen en de loonkloof wijder worden. In de Verenigde Staten zijn tussen februari en oktober 2020 zo'n 2,2 miljoen vrouwen uit de actieve beroepsbevolking gestapt. En uit onderzoek in Japan blijkt dat vrouwen in dat land in economisch opzicht drie maal zo hard getroffen zijn als mannen.

Dit is een zaak van zowel gelijkheid als economie. Het United Nations Sustainable Development Goal Number 5 omschrijft gender equality als een “fundamenteel mensenrecht” en als het “fundament voor een welvarende wereld.” Maatschappijen die het volledige potentieel van hun bevolking benutten, zijn concurrerender en bedrijven die gender gelijkheid promoten kunnen betere resultaten behalen, blijkt uit onderzoek van McKinsey en Credit Suisse. Cognitieve diversiteit, ofwel het mengen van achtergronden en perspectieven, leidt tot betere besluitvorming.

De Morningstar Women’s Empowerment Index highlight bedrijven die actief werken aan gelijke kansen en mogelijkheden. Index analyse tootn aan dat “gender lens investing” draait om zowel waarden als aandeelhouderswaarde.

Creating an Index for Gender Diversity

Goede research over diversiteit en inclusie gaat verder dan alleen cijfers. Het is belangrijk om te turven hoeveel vrouwen er op de verschillende niveau's in een bedrijf werken, maar daarnaast zijn beleid en processen net zo belangrijk. Om de gender diversiteit op bedrijfsniveau inzichtelijk te maken, is Morningstar Indexes een alliantie aangegaan met de specialistische researchfirma Equileap, wiens Gender Equality Scorecard bedrijven beoordeelt op 19 criteria verdeeld over de volgende ier brede categorieën:

1. Gender Balance in Leadership & Workforce
2. Equal Compensation & Work-Life Balance
3. Policies Promoting Gender Equality
4. Commitment, Transparency, and Accountability

Equileap onderzoekt ook de juridische historie van een bedrijf aangaande dossiers over gender discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit zorgt ervoor dat verantwoordelijken niet alleen maar hun cijfers oppoetsen en de juiste dingen zeggen voor de bühne en beleid maken dat alleen op papier bestaat.

De Morningstar Women’s Empowerment Index omvat 200 Amerikaanse large- en mid-cap aandelen die zijn geselecteerd aan de hand van Gender Equality scores. De sector wegingen in de index kunnen onderzocht worden om gender practices te vergelijken tussen verschillende economische gebieden. Per eind december 2020 was er een overweging te zien richting de sectoren Healthcare, Consumer Defensive en Financial Services. Onderweging was er in Technology, Industrials en Basic Materials.

De onderweging in technologie heeft de relatieve prestaties ten opzichte van de markt geraakt, gerekend vanaf de lancering van de index medio 2018. Ook hebben sommige energie-aandelen in de index het rendement negatief beïnvloed. En het was bovendien lastig om de markt bij te houden als Tesla ontbreekt in de index, dat een ware koersexplosie kende. Tegelijk is het zo dat Tesla nou niet bepaald voorop loopt in het toepassen van criteria voor gender gelijkheid.

Gender Diversity for Shareholder Value

Met het oog op de lange termijn is het bemoedigend dat de Women’s Empowerment Index de neiging heeft om bedrijven te selecteren met concurrentievoordeel en gezondere balansen dan de bredere marktindexen. Inderdaad heeft de index grotere blootstelling aan de factoren Economic Moat en Financial Health dan de benchmark. Morningstar stelt vast dat portefeuilles met een hoge mate aan Economic Moat superieure neerwaartse bescherming bieden.

De factor Financial Health beoordeelt de kracht van de financiële positie van een bedrijf en rangschikt bedrijven op de mate van waarschijnlijkheid dat ze in financiële moeilijkheden komen door schuld en volatiliteit van de kapitaalspositie. Hogere scores impliceren een sterkere financiële gezondheid en daarmee een lager risico op faillissement.

We bekijken enkele aandelen in de index in meer detail:

Eli Lilly (LLY) is een zorgbedrijf dat significant hogere weging heeft in de Women’s Empowerment Index dan in zijn equivalent voor de brede markt. Lilly scoort goed op gender diversiteit in zijn corporate board, executive en management niveaus en personeelsbestand als geheel. Het bedrijf heeft ook goed beleid voor ouderschapsverlof en benadrukt diversiteit ook bij de toeleveringsketen van zijn leveranciers.

Verizon Communications (VZ) stijgt ook boven de weging van de brede markt uit vanwege zijn gender beleid. Net als Lilly kent Verizon een sterke vrouwelijke vertegenwoordiging in alle niveaus van zijn personeelsbestand. De telecomreus scoort ook hoog in gelijke beloning en heeft sterk beleid voor gelijke kansen, personeelsbescherming en diversiteit in de leveringsketen.

General Mills (GIS) is een van de consumer defensive bedrijven die een overwgeing heft in de index vanwege zijn gender practices. De raad van bestuur is divers samengesteld, en dat geldt ook voor het volledige personeel. Ouderschapsverlof en flexibel werken zijn goed geregeld en dragen bij aan de cultuur.

Omdat de index maar 200 posities bevat, is het onvermijdelijk dat sommige hoogvliegers buiten de boot vallen. Maar de voorkeur van de index voor kwalitatief sterke, financieel gezonde bedrijven zorgt ervoor dat de index goed gepositioneerd is voor de lange termijn. Beleggen volgens gender diversiteit gaat niet alleen over de wereld beter maken, maar ook over rendement en risico. Bedrijven die aandacht besteden aan gender gelijkheid, stimuleren niet alleen mensenrechten, maar maximaliseren tegelijk ook aandeelhouderswaarde.

 

Bekijk ook de video met Dan Lefkovitz over beleggen volgens gender diversiteit:

- Hoe te beleggen voor gender gelijkheid?

 

Find Out More About Morningstar Indexes

Take Me There

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten