Top 5 Duurzame Wereldwijde Small-Cap Aandelen: CPR aan kop

Duurzame beleggers die ook blootstelling willen krijgen aan small-caps staan voor een uitdaging. Kleinere ondernemingen scoren vaak minder goed op duurzaamheid dan large-caps. Bovendien zijn er slechts weinig duurzame small-cap aandelenfondsen voor handen en een meerderheid van de beschikbare fondsen hebben slechts een kort track record. Het selecteren van conventionele fondsen die toch goed scoren op duurzaamheid kan een oplossing zijn.

Ronald van Genderen 06 september, 2020 | 14:15
Facebook Twitter LinkedIn

Net als iedere belegger, zullen beleggers die duurzaamheid integreren in hun fondskeuzes een goede spreiding willen aanbrengen binnen hun portefeuilles. Dat betekent dat zij met hun beleggingen blootstellingen willen verkrijgen aan verschillende beleggingscategorieën en -stijlen. Binnen aandelen vallen daar ook de verschillende marktkapitalisaties onder, dus naast large-caps zullen ook small-caps binnen hun aandachtsgebied vallen.

Het verkrijgen van blootstellingen aan duurzame small-caps kan hen echter weleens voor een uitdaging stellen. Allereerst vanwege het feit dat kleinere ondernemingen over het algemeen lagere duurzaamheidsscores ontvangen van duurzaamheidsbeoordelaars, zoals Sustainalytics. Dit hoeft niet per se betrekking te hebben op de mate van duurzaamheid van hun producten of diensten of de wijze waarop zij hun activiteiten ontplooien.

Eerder heeft het van doen met de rapportage over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. Deze is over het algemeen van een minder hoge kwaliteit dan van large-caps, veelal om de eenvoudige reden dat deze laatste groep van bedrijven meer middelen te besteden hebben aan duurzaamheidsrapportages.

Beschikbaarheid
Een ander obstakel is de beschikbaarheid van duurzame small-cap aandelenfondsen. Zo zijn er bijvoorbeeld 36 wereldwijde small-cap aandelenfondsen voor verkoop beschikbaar in Nederland. Daarvan hebben slechts negen fondsen een beleggingsbeleid waarin duurzaamheid een rol speelt. Dat zorgt voor een relatief beperkte keuzemogelijkheid voor duurzame beleggers. Bovendien zijn vijf van deze fondsen pas in de afgelopen drie jaar geïntroduceerd, hetgeen slechts een beperkt track record geeft om deze fondsen op hun merites te kunnen beoordelen.

Het alternatief is dat duurzame beleggers een fonds kiezen dat weliswaar niet expliciet gebruik maakt van ESG criteria in het beleggingsproces, maar desondanks wel in relatief duurzame bedrijven belegt. Een methode om dat te beoordelen is het gebruik van een duurzaamheidsrating voor fondsen, zoals de Morningstar Sustainability Rating.

Morningstar Sustainability Rating
Deze duurzaamheidsrating legt de nadruk op de mate van (financieel) risico die bedrijven lopen op basis van de ESG-factoren waar ze mee te maken hebben. Dit gebeurt op basis van de ESG Risk Rating van Sustainalytics. De ESG Risk Rating wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100, waarbij een laag cijfer staat voor laag risico. Voor de Morningstar Sustainability Rating wordt vervolgens een gewogen gemiddelde voor de portefeuille berekend over de afgelopen twaalf maanden, hetgeen resulteert in de Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score.

Met gebruikmaking van een normale verdeling leidt deze score uiteindelijk tot het toekennen van de Morningstar Sustainability Rating, welke loopt van één Globe voor de minst duurzame fondsen en vijf Globes voor de meest duurzame fondsen.

De Top 5
In de top 5 van deze week een overzicht van de vijf meest duurzame wereldwijde small-cap aandelenfondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) gebaseerd op de Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score 

CPR Invest Education
Het fonds met de beste duurzaamheidsscore en vijf Globes is CPR Invest Education. CPR is een dochteronderneming van het Franse Amundi en gespecialiseerd in duurzaamheid. Dit fonds werd in augustus 2018 gelanceerd en beheerd door het duo Yasmine de Bray en Guillaume Uettwiller. Hoewel het fonds gecategoriseerd is binnen wereldwijde small-cap aandelenfondsen kent het een zeer specifiek beleggingsmandaat.

Het fonds richt zich namelijk op beleggingen in bedrijven die bijdragen aan het onderwijsecosysteem. Hierbij kan worden gedacht aan universiteiten, studentenhuisvesting en uitgevers. In de aandelenselectie worden nadrukkelijk ESG criteria geïntegreerd en dat resulteert uiteindelijk in een gespreide portefeuille van circa 70 aandelen die vrijwel allemaal een relatief lage ESG Risk Score krijgen van Sustainalytics.

Montanaro Better World
Op de tweede plaats, eveneens met vijf Globes, staat Montanaro Better World. Een fonds uit de stal van Montanaro, een fondshuis dat zich uitsluitend richt op beleggingen in mid- en small-cap aandelen. Hoofdbeheerder van dit fonds dat ook in 2018 werd gelanceerd, is Charles Montanaro, de opricher van het fondshuis, en hij wordt bijgestaan door Mark Rogers.

Het fonds belegt in kleinere bedrijven die met hun producten en diensten een positieve impact hebben op de samenleving. Bij de aandelenselectie wordt bovendien gekeken of de bedrijven blijk geven van gezonde ESG praktijken. De portefeuille van circa 50 bedrijven kent dan ook weinig namen die een verhoogd ESG risico hebben volgens Sustainalytics.

 

Top 5 Duurzame Wereldwijde Small-Cap Aandelen

Top 5 Duurzame Wereldwijde Small Cap Aandelen BE tabel vrijstaand

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings