Top-5 Defensieve beleggingsfondsen met laagste beta

De selectie van de beleggingsfondsen die wekelijks de top-5 vormen vindt normaliter plaats op basis van het behaalde rendement in het lopende jaar. Voor deze top-5 hebben we dit keer niet het rendement als uitgangspunt genomen, maar het risico.

Jeffrey Schumacher, CFA 03 september, 2018 | 8:49
Facebook Twitter LinkedIn

Er zijn echter verschillende manieren waarop je risico kunt definiëren en meten. Standaarddeviatie is een maatstaf die vaak aan de term risico wordt gekoppeld, net als maximum drawdown (maximale daling van piek tot bodem) en downside-capture ratio’s (in welke mate is het rendement van een beleggingsfonds slechter of beter is dan de referentie-index wanneer deze benchmark een negatief rendement realiseert).

Dit zijn factoren die risico in relatie stellen tot een rendementspatroon, maar in het geval van beleggingsfondsen kun je risico ook op andere manieren definiëren. Bijvoorbeeld concentratierisico’s (regio’s, landen, sectoren, aandelenspecifieke risico), liquiditeitsrisico, maar ook meer kwalitatieve vormen van risico zoals key-man risk en de omvang van een beleggingsteam in relatie tot het belegbare universum en het type beleggingsproces.

Klassieke risico-indicator: beta
Voor het samenstellen van deze top-5 hebben we actieve beleggingsfondsen binnen de Morningstar categorie aandelen wereldwijd large-cap gemengd gerangschikt op basis van een klassieke risico-indicator, namelijk de beta. De beta geeft aan in welke mate het rendement van een beleggingsfonds meebeweegt met een referentie-index, waarbij de beta van de referentie-index gelijk is aan 1. Als referentie-index is gekozen voor de MSCI World index.

Wanneer we de actieve beleggingsfondsen binnen de Morningstar categorie aandelen wereldwijd large-cap gemengd rangschikken op basis van hun beta over de afgelopen vijf jaar ten opzichte van de MSCI World index, dan zijn er een aantal fondsen die het risico fors indammen met een beta die duidelijk lager ligt dan 1 en die je daarom zou kunnen classificeren als defensief.

State Street Global Managed Volatility Equity Fund
Het fonds met de laagste beta is State Street Global Managed Volatility Equity Fund. Over de vijf jaar tot en met eind juli realiseerde dit fonds een beta ten opzichte van de MSCI World index van 0,57. Het fonds beperkt het aandelenspecifieke risico met een zeer gespreide portefeuille van 245 aandelen per eind juli, maar kenmerkt zich ook door een sterke blootstelling aan defensieve sectoren. Het behoudende karakter van dit fonds kwam eveneens tot uiting in 2015 en 2016 toen het fonds de verliezen beperkte. De zeer geringe blootstelling aan de sectoren energie en mijnbouw in combinatie met een sterke inzet op defensieve sectoren en nauwelijks blootstelling aan opkomende landen resulteerde in een stabieler koerspatroon.

Robeco QI Global Conservative Equities
Op de derde plaats treffen we een van de fondsen uit Robeco’s conservatieve, kwantitatief beheerde fondsenrange aan, namelijk het met een Bronze Morningstar Analyst Rating gewaardeerde Robeco QI Global Conservative Equities. Met een beta van 0,71 over de afgelopen vijf jaar doet het fonds zijn naam eer aan. De aanpak van het conservative equity team onder leiding van Pim van Vliet combineert een traditionele low vol aanpak met value en momentum factoren om de valkuilen van een pure low vol strategie te omzeilen. De robuuste, herhaalbare en door de tijd heen geteste aanpak vormt de basis van onze overtuiging in deze strategie, gecombineerd met een toegewijd, omvangrijk en deskundig kwantitatief team binnen Robeco.

Uni-Global Equities World
Een fonds dat enige gelijkenissen vertoont met het fonds van Robeco treffen we aan op de vierde plaats, namelijk het met een Silver rating gewaardeerde Uni-Global Equities World. Het fonds staat bekend om zijn sterke beleggingsproces met een focus op risicobeheer. Het proces combineert sterke kwantitatieve optimalisatietechnieken met fundamentele risicobeoordelingen om een gediversifieerde portefeuille met een lage volatiliteit en lagere drawdowns te produceren vergeleken met de brede markt. Onze overtuiging is ook gebaseerd op het sterke team onder leiding van Alexei Jourovski. De portfolio wordt gevalideerd door het team om mogelijke fundamentele- of waarderingsrisico’s te voorkomen. De strategie wordt voortdurend gefinetuned met als doel om risico's beter te identificeren en te beheersen.

De top-5 beleggingsfondsen in de Morningstar categorie aandelen wereldwijd large-cap gemengd op basis van hun beta over de afgelopen vijf jaar ten opzichte van de MSCI World index:

FN Top 5 week 34 Defensieve fondsen beta JS 2018 tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten