Top-5 Aandelen Sector Agricultuur: DWS aan kop

Beleggen in agricultuurbedrijven klinkt wellicht niet spannend. Het huidige vermogen onder beheer en de in- en uitstroomcijfers voor aandelenfondsen die in dergelijke bedrijven beleggen, wijzen er op dat beleggers de laatste jaren inderdaad niet warmlopen voor deze beleggingscategorie.

Ronald van Genderen 11 maart, 2019 | 8:45

De term agricultuur klinkt voor menig belegger waarschijnlijk weinig opwindend. Agricultuur roept wellicht eerder beelden op van het boerenleven met akkerbouw en veeteelt dan die van interessante beleggingsmogelijkheden.

Dat blijkt ook wel uit het totale beheerde vermogen in aandelenfondsen in de Morningstar Categorie Aandelen Sector Agricultuur, dat niet verder reikt dan 1,6 miljard euro. De geringe interesse van beleggers in de sector blijkt bovendien uit de ontwikkeling van de netto instroom van beleggersgeld.

Tot en met 2011 was er sprake van jaarlijks een forse instroom, maar sindsdien stroomt er enkele honderden miljoenen per jaar aan beheerd vermogen weg uit de aandelenfondsen. Al was er met een uitstroom van 34 miljoen euro over het afgelopen jaar enigszins sprake van een stabilisatie.

Groeiende voedselbehoefte
Desondanks biedt de categorie wel degelijk mogelijkheden. Allereerst is er daar de almaar groeiende wereldbevolking die zorgt voor een toenemende voedselbehoefte. Daarnaast zorgt de toenemende welvaart van de wereldbevolking, met name in opkomende landen, voor een veranderend voedselpatroon. Beide ontwikkelingen bieden belangrijke en aanzienlijke kansen voor voedselproducenten.

Tegelijkertijd roept de toenemende voedselbehoefte en het veranderende eetpatroon vragen op ten aanzien van duurzaamheid. Beide ontwikkelingen leggen een steeds zwaardere last op de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Vanzelfsprekend dient er meer geproduceerd te worden, wanneer de wereldbevolking groeit, maar ook het veranderende eetpatroon van mensen die welvarender worden vormt een toenemende belasting. Zo stijgt de consumptie van vlees zodra mensen welvarender worden en dit heeft gevolgen voor het gebruik van water, maar ook voor de CO2 uitstoot. Onherroepelijk heeft dit geleid tot innovaties in de voedingsindustrie, een ontwikkeling die zich ook in de komende decennia zal doorzetten.

Overigens beleggen de aandelenfondsen in de categorie Aandelen Sector Agricultuur niet enkel en alleen in voedselproducenten zoals Danone, Nestle en Unilever. Ook toeleveranciers aan de agrarische industrie komen voor belegging in aanmerking, zoals Deere & Co, en bedrijven actief in genetische modificatie, zoals Monsanto, behoren tot het beleggingsuniversum.

De Top-5
In de top 5 van deze week de best presterende agricultuur aandelenfondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland), waarbij de rangschikking is gebaseerd op het rendement over de afgelopen 12 maanden tot en met eind februari 2019.

Pictet-Nutrition op drie
Op de derde plek in de top 5 treffen we Pictet-Nutrition, een fonds uit de thematische fondsen range van de Zwitserse fondsaanbieder. Het fonds wordt beheerd door Alice de Lamaze, die de eindverantwoordelijkheid kreeg in 2018, nadat voormalig hoofdbeheerder Cédric Lecamp verhuisde naar Pictet-Water. De Lamaze wordt ondersteund door twee medebeheerders, Mayssa Al Midani en Gertjan van der Geer.

Zij beheren dit fonds volgens eenzelfde proces als binnen alle thematische fondsen van Pictet wordt toegepast. Het wordt gekaraktiseerd door de bottom-up benadering en is goed gestructureerd. De portefeuille is met circa 50 posities redelijk geconcentreerd, maar goed gespreid over de verschillende soorten bedrijven binnen de categorie agricultuur. Onder de goede aandelenkeuzes die het de koppositie bezorgden, treffen we onder andere SalMar, Leroy Seafood Group en Tomra.

iShares Agribusiness ETF op vier
De top 5 heeft op plek vier het enige passieve product binnen de Morningstar categorie, de iShares Agribusiness ETF. Deze tracker volgt de S&P Commodity Producers Agribusiness. Deze index volgt de 75 grootste ondernemingen die wereldwijde landbouwactiviteiten uitvoeren. Hoewel het aantal posities flink hoger is dan voor veel actief beheerde fondsen, ligt de concentratie in de tien grootste posities met 54% (per eind februari) aanzienlijk hoger. Onder die grootste posities zijn onder andere Deere & Co, Nutrien en Archer-Daniels Midland te vinden

RobecoSAM Sustainable Food Equities op vijf
Op plek vijf staat RobecoSAM Sustainable Food Equities. Dit fonds van de Zwitserse duurzame zusterorganisatie van Robeco staat sinds 2016 onder het beheer van Holger Frei. Het proces dat hij toepast, kent een volledige integratie van duurzaamheidscriteria zoals we dat van RobecoSAM gewend zijn.

Voor dit fonds wordt dat aangevuld met specifieke criteria onder andere op het gebied van dierenwelzijn en plantbeschermingschemicalieën. Ook hier is de uiteindelijke portefeuille redelijk geconcentreerd met wederom circa 50 aandelen. De best presterende aandelen voor dit fonds waren onder andere Zebra Technologies, Zoetis en Hormel Foods.

Top-5 Aandelen Sector Agricultuur

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux