Top-5 Aandelen Wereldwijd: Morgan Stanley aan kop

Met de eerste helft van 2017 achter de rug kijken we naar de wereldwijde aandelenfondsen. Het eerste kwartaal was goed, en in het tweede kwartaal kwam het rentebeleid nadrukkelijker naar voren. De financiële markten wachten op signalen dat de ECB, in navolging van de Fed, zijn monetaire beleid gaat verkrappen.

Jeffrey Schumacher, CFA 10 juli, 2017 | 9:12

De eerste helft van het jaar zit erop. De financiële markten hadden een mooi eerste kwartaal achter de rug, waarbij de aantrekkende wereldwijde economie gepaard ging met recordstanden in Amerika. In het tweede kwartaal werd er uit een ander vaatje getapt. De Fed verhoogde, zoals algemeen verwacht, in juni de beleidsrente voor de tweede keer in 2017, en gaf meer details prijs over hoe het zijn door QE opgeblazen balans wil normaliseren.

In navolging van de Fed wacht de markt ook op het moment waarop de Europese Centrale Bank zijn monetaire beleid gaat verkrappen. De speech van Mario Draghi in Sintra zaaide wat dat betreft verwarring, maar dat de geldgolf waarmee de ECB de markten overspoelt gaat opdrogen, lijkt duidelijk. De grote vraag is dan ook in hoeverre de financiële markten in staat zijn om de sinds maart 2009 gestarte bullmarkt voor te zetten wanneer de centrale banken de monetaire stimulans geleidelijk gaan afbouwen.

Opluchting
Opluchting was er wel op het politieke vlak, waar in navolging van Nederland ook in Frankrijk euro-sceptische partijen het onderspit moesten delven. Het succes van de Franse president Emmanuel Macron staat ook in schil contrast met het verlies dat Theresa May moest slikken nadat ze zelf vervroegde verkiezingen uitschreef, waarmee ze haar onderhandelingspositie met betrekking tot de Brexit verzwakte. Ondertussen is er van het Trump-effect, dat de markten eind vorig jaar een sterke rugwind gaf, weinig meer over.

De MSCI World Index behaalde over de eerste zes maanden van 2017 een rendement van 2,33% in euro’s, inclusief het dividend. Dat mooie rendement is vooral te danken aan een sterke performance in het eerste kwartaal, waarin de index 4,9% in de plus eindigde. In het tweede kwartaal werd er iedere maand een verlies opgetekend, waardoor de index per saldo 2,45% daalde.

Verschillen in regio's
Wanneer we kijken naar de verschillende regio’s dan zien we dat de Afrikaanse frontier markets een sterk tweede kwartaal achter de rug hebben. De MSCI FM Africa Index steeg 12.6%, onder aanvoering van Nigeriaanse en Keniaanse bedrijven. Emerging markets doen het in 2017 sowieso bovengemiddeld, hoewel Rusland en Brazilië een teleurstellend tweede kwartaal kenden.

De MSCI Europe Index behaalde in het tweede kwartaal een bescheiden plusje van 0,68%, waarmee het iets achter bleef bij de S&P 500 Index die 2,93% vooruit ging. Echter, een appreciërende dollar zorgt ervoor dat in euro termen het rendement van de Amerikaanse index omslaat naar 3,48% negatief. Over de eerste jaarhelft realiseerde de S&P 500 Index in dollars gemeten een winst van 9%, maar daar blijft in euro’s slechts 0,81% van over.

Sectorrotatie
Op sectorniveau bleven de winnaars van de reflation trade aanvankelijk achter, waarbij financials, en energieaandelen vanwege respectievelijk dalende yields en olieprijzen uit de gratie waren en beleggers zich stortte op de sectoren technologie en gezondheidszorg. Echter, in juni kwam er een eerste aanzet tot een rotatie uit technologie in financials, mede gedreven door het oplopen van renteniveaus.

In termen van stijlen deden small-caps het in Europa duidelijk beter dan large-caps, maar was dit effect minder zichtbaar binnen Amerikaanse aandelen. Waar wel een duidelijk verschil zat, was tussen waarde en groei-aandelen. Daar waar de waardestijl in 2016 een comeback maakte, waren het groei-aandelen die in de eerste jaarhelft van 2017 de kar trokken. De MSCI World/Growth Index sprokkelde 5,75% aan rendement bij elkaar, terwijl de MSCI World/Value Index net onder de 0,89% in het rood noteert.

De Top-5 

De fondsen in de top-5 Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd hebben de MSCI World Index allemaal met ruime cijfers verslagen. Aan kop gaat Morgan Stanley Global Advantage, dat wordt beheerd door een team van zes beheerders onder leiding van Dennis Lynch. Het fonds bestaat pas sinds 2013, maar heeft in die korte tijd een prima staat van dienst opgebouwd. Het fonds richt zich op kwaliteits-groeiaandelen. De waarderingsmultiples van de portefeuille liggen ook duidelijk hoger dan de benchmark. De portefeuille is geconcentreerd met ongeveer 35 posities, waarbij het fonds geen beleggingen heeft in telecom, energie, nutsbedrijven en vastgoed. Wel sterk vertegenwoordigd zijn IT (36%) en cyclische consumentengoederen (30%), wat dus ook bepalend is voor het rendementspatroon van het fonds. De top-10 posities beslaan 47% van de portefeuille, waarbij Amazon, LVMH en Facebook de top-3 vormen.

De nummer twee
Nummer twee in de lijst is Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, wat zich ook kenmerkt door zijn sterke groeikarakter. Het fonds richt zich, zoals zijn naam al suggereert, op bedrijven die hun bedrijfsmodel afstemmen op de dienstverlening aan millennials. De portefeuille heeft ongeveer 50 aandelen in de portefeuille, waarbij de top-10 posities 35% van de portefeuille beslaan.

De specifieke focus van dit fonds zorgt ervoor dat bijna de helft van de portefeuille is gealloceerd naar de sector IT. Het is hierdoor ook niet te zien als een standaard wereldwijd aandelenfonds. Het profiteert in 2017 ruimschoots van zijn karakteristieken, maar had hier ook flink last van in 2016 toen technologieaandelen het aflegden tegen de cyclische waarde aandelen.

Nummer drie
Op de derde plaats treffen we TreeTop Global Opportunities dat wordt beheerd door Peter Robson. Ook in dit fonds heeft de technologiesector met bijna 20% een belangrijke weging, maar vormen financials nog altijd de belangrijkste sector met een weging van meer dan 25%. Het fonds wisselt grote posities in large-cap namen zoals Citigroup en Commerzbank af met posities in mid- en small-caps, waardoor de gemiddelde marktkapitalisatie flink lager is dan voor de nummer 1 en 2 in de lijst. Eveneens onderscheidend is de weging van emerging markets, die 25% van de portefeuille uitmaken, terwijl Amerika sterk is onderwogen met een allocatie van ongeveer 25%.

De Top-5 fondsen in de categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, gesorteerd op basis van het rendement over de eerste jaarhelft van 2017, ziet er als volgt uit:

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Fondsen zijn gerangschikt op rendement over dit jaar tot en met ultimo juni. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux