Geen woorden maar daden!

Economie onder de loep – 16 februari 2009

Pieter Bailleul 16 februari, 2009 | 11:28
Facebook Twitter LinkedIn
Met drie keer neen verwezen de aandeelhouders de verkoop van Fortis naar de prullenbak. Nu er weer onderhandeld moet worden, neemt de druk op de verschillende partijen toe. 28 februari is de uiterste datum voor een definitieve oplossing want dan loopt het principeakkoord af dat de Belgische staat met BNP Paribas sloot. Karel De Boeck, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Fortis holding, wil nu eerst overleggen met de aandeelhouders om zo een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Terwijl het aandeel van Fortis vlot lager koerste en zo de hele Bel-20 index met zich meetrok, kozen de overige aandelenmarkten geen richting. Het herstelplan voor de banksector kon de markten niet bekoren. Timothy Geithner, de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën, kwam niet m

et de gehoopte nieuwe inzichten, maar met meer van wat we al eerder zagen. De plannen werden te licht bevonden. Hetzelfde gold voor het stimuleringsplan waarmee Barack Obama meer dan 787 miljard dollar in de Amerikaanse economie wil pompen.

De markten wachten nu op de resultaten van alle aangekondigde maatregelen. Dat kan nog wel even duren, het effect van een dergelijk overheidsingrijpen is vaak pas maanden later voelbaar in de economie en wordt pas nog later zichtbaar in de statistieken. Toch zit er voor de Verenigde Staten nu al een positief kantje aan de hele recessie: het Amerikaanse handelstekort bedraagt nog ‘maar’ 39,9 miljard dollar, het laagste peil in zes jaar.

De week werd afgesloten met een bijeenkomst van de G7. De ministers van Financiën en de voorzitters van de centrale banken uit ‘s werelds zeven rijkste landen kwamen bijeen om de maatregelen te bespreken die ze willen nemen om de financiële en economische crisis te bezweren. Hun besluit was – net als dat van Timothy Geithner – mager. Geen nieuwe inzichten, maar enkel een mededeling dat de financiële crisis bovenaan hun agenda blijft staan. Daarnaast gaven de zeven ook aan geen protectionistische maatregelen te willen nemen die een globaal herstel in gedrang zouden kunnen brengen.

Opmerkelijk is de stijging van de index voor het scheepsvervoer van droge goederen zoals graan, kolen en ijzerertsen (Baltic Dry Freight index). In mei vorig jaar bereikte de index nog zijn absolute hoogtepunt, om in de zeven maanden daarna meer dan 90% te verliezen. Het herstel van de index is een gevolg van de aantrekkende vraag naar ijzererts vanuit China en de tegenvallende oogst in Australië die met invoer gecompenseerd moet worden. De index wordt gezien als één van de voorspellende indicatoren van de economische activiteit. Voorlopig blijft het onduidelijk of dit nu het signaal is van het herstel van de wereldeconomie.

De twijfel is het gevolg van de cijfers van vorige week, die waren niet mooi: het vertrouwen in de eurozone en de Verenigde Staten zakte onverwacht verder weg. Ook het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Europese economie nog verder zal verzwakken en rekent op een krimp van om en bij 2%. Dat zet opnieuw druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in maart te verlagen. Verwacht werd dat de plannen van Obama het vertrouwen zou ondersteunen, maar dat was duidelijk niet het geval.

In de eurozone zakte de industriële productie met 12%, heel wat sneller dan voorzien. Ook het bruto binnenlands product viel lager uit voor de eurozone en daalde met 1.5%. De verrassendste was Duitsland, daar daalde het bbp met 2.1% door het in elkaar zakken van de export.

Volgende week
Deze week publiceren heel wat banken en financiële instellingen hun jaarresultaten. Verder is het vooral uitkijken naar het inflatiepeil in de Verenigde Staten, dat verwacht wordt verder te dalen tot 1,5% op jaarbasis. Daarnaast worden in Amerika ook de cijfers van de industriële productie voor januari bekendgemaakt, een daling is meer dan waarschijnlijk als gevolg van de hoge voorraden en tanende huizenverkoop. Een peiling naar het vertrouwen bij ondernemers zou in Europa dan weer beter nieuws moeten brengen dan een maand terug.

Het is duidelijk dat de financiële markten niet wachten op nog meer praatjes. Het is tijd voor actie en resultaten. Maar dat laatste zou best nog wel eventjes op zich kunnen laten wachten.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten