ARK's Cathie Wood over Tesla, AI en bitcoin

VIDEO - Voor Morningstar's themaweek over thematisch beleggen spreken we met Cathie Wood van Ark Invest over kunstmatige intelligentie, elektrisch rijden en de vooruitzichten voor ETF's in Europa.

Valerio Baselli 16 april, 2024 | 14:07
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Valerio Baselli: Hallo en welkom bij Morningstar. Deze week staat in het teken van thematisch beleggen en ik ben verheugd om vandaag een van de beroemdste thematische beleggers bij mij te hebben, de oprichter en CEO van Ark Invest, Cathie Wood.

Cathie, allereerst bedankt voor je komst. Laten we beginnen met een algemene vraag. Thematisch beleggen was een van de grootste winnaars in de herstelperiode na de pandemie, maar het ging moeizaam tijdens de daaropvolgende marktdaling. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld zelfs een record uitstroom uit thematische strategieen. Nu is AI natuurlijk weer de trend, maar wat verwacht u over het algemeen van thematisch beleggen in 2024?

Cathie Wood: Nou, Valerio, als we gelijk hebben dat de rentetarieven wereldwijd hun hoogtepunt hebben bereikt, beginnen ze in de rest van de wereld al te dalen. De VS zullen achterblijven, net als op de weg omhoog. We denken dat dit een heel goed klimaat wordt voor thematisch beleggen. Vorig jaar was het per saldo een heel goed jaar voor thematisch beleggen, maar we zien wat schommelingen omdat de angst voor inflatie en rente aanhoudt. We denken dat de rente zal dalen en de inflatie veel lager zal uitvallen dan verwacht. Geweldig voor thematisch beleggen.

Baselli: Kunstmatige intelligentie is natuurlijk het grote verhaal. Over AI gesproken, u belegt er al jaren in. Kunnen we het, nu het zogezegd mainstream is geworden, nog steeds als een disruptieve innovatie beschouwen?

Wood: Ja, het is eigenlijk nog maar net begonnen wat betreft de impact op bedrijven en consumenten. Op dit moment hebben we het gevoel dat we ons in het equivalent van de vroege jaren '90 bevinden toen het om internet ging. We waren net begonnen en we hadden nog een lange weg te gaan. In feite zijn we nog steeds aan het leren hoe krachtig het internet is. Dat is waar we nu zijn met kunstmatige intelligentie. Ik denk ook dat wat niet wordt gewaardeerd is hoe groot de katalysator zal zijn voor allerlei soorten innovatie rond robotica, energieopslag, blockchaintechnologie, multiomische sequencing. Het is een enorme katalysator en het is nog maar net begonnen.

Baselli: In uw laatste onderzoeksartikel, Big Ideas for 2024, somt u uw sterkste overtuigingen op. Daaronder noemde u robotica, AI, bitcoin en ook elektrische voertuigen. U verwacht dat de verkoop van EV's zal groeien van ruwweg 10 miljoen stuks in 2023 wereldwijd tot 74 miljoen in 2030, wat eerlijk gezegd veel is en wat vandaag de dag volgens mij een zeer tegendraadse visie is gezien de toenemende impopulariteit van elektrische voertuigen wereldwijd. Waarom bent u daar zo positief over?

Wood: Nou, we geloven dat een van de problemen, actieradius en de angst daarvoor (range anxiety), zal veranderen naarmate de actieradius toeneemt. Maar belangrijker is dat we de prijzen van elektrische voertuigen binnen 5 tot 10 jaar zien dalen tot 20.000 tot 25.000 dollar. En als je kijkt naar de prijzen in het verleden, je corrigeert voor inflatie, je kijkt naar de prijzen waarop de autoverkoop model per model echt van de grond komt. Dat is rond de 25.000 tot 30.000 dollar. Wij geloven dus dat elektrische voertuigen tegen die tijd een marktaandeel van ongeveer 70% zullen hebben, en de prijs zal daarvoor de belangrijkste reden zijn.

Baselli: Juist. Over een paar dagen wordt de bitcoin gehalveerd. U was een van de early adopters van bitcoin. Wat verwacht u ervan?

Wood: Nou, ik denk dat er geanticipeerd is op de impact van de halvering. Doorgaans na de halvering, en deze keer gaan we van 1,9% toename in aanbod per jaar naar 0,9% toename in aanbod per jaar, en dat is onder het langetermijngemiddelde van de groei van het goudaanbod als je naar de zeer lange termijn kijkt. Het is dus een belangrijke mijlpaal en benadrukt echt het op regels gebaseerde monetaire systeem dat bitcoin vertegenwoordigt.

Hoewel er misschien wat anticiperende bewegingen zijn geweest, denken we dat het dit jaar, net als bij de andere halveringen, meer publiciteit zal genereren omdat meer mensen het begrijpen nu instellingen erbij betrokken raken, en daarom denken we dat het resultaat zal zijn zoals het in het verleden is geweest, namelijk een solide waardestijging in de toekomst, niet zonder volatiliteit, maar solide waardestijging.

Baselli: Absoluut. Meer in het algemeen is het zoeken naar ontwrichtende innovatie de kern van uw beleggingsfilosofie. Uw vlaggenschipfonds, ARK Innovation, biedt blootstelling aan enkele nichesectoren zoals ruimtevaart of genomica, en ik denk dat u daar erg positief over bent, maar hoe zit het met de risico's? Kunt u neerwaartse scenario's beschrijven voor sommige bedrijven of thema's die u in uw portefeuille hebt, en hoe gaat u om met een sterkere correctie?

Wood: Nou, het grootste risico dat we liepen is volgens ons voorbij en dat was de impact van de monetaire schok, de rente die in iets meer dan een jaar tijd 24 keer zo hoog werd. We denken dat innovatie en thematische strategieën hun vruchten hebben afgeworpen terwijl dat plaatsvond. Het was een zeer zware correctie. We denken dat we aan de andere kant staan. Als we het mis hebben, concentreren we ons tijdens een neergang op namen met de hoogste overtuiging, zoals we in '21 en '22 hebben gedaan.

Na de hausse van vorig jaar zijn we meer gaan diversifiëren. Onze portefeuilles zijn een gediversifieerde blootstelling aan innovatie vergeleken met wat je zou vinden in traditionele benchmarks, en daarom is de volatiliteit hoger. Maar als we gelijk hebben en we ons op deze thema's richten, op deze platforms in hun begindagen, op basis van de convergentie tussen en onder de technologieën die we analyseren, zou de groei op de langere termijn moeten zijn, wat wij super exponentieel noemen, snelle groei die versnelt als kunstmatige intelligentie echt het innovatietempo katalyseert of versnelt.

Baselli: Heel interessant. Tegelijkertijd weten we dat investeren in disruptieve innovatie gunstig kan zijn voor de diversificatie van de portefeuille. Er zijn natuurlijk verschillende strategieën mogelijk om dat te doen. Hoe stelt u beleggers voor om hiertussen te kiezen en hoe ziet u het gebruik ervan binnen de portefeuilles van beleggers?

Wood: Ik denk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken hoe deze technologieën zich zullen ontwikkelen. Je zult zien dat veel strategieën alles met het woord kunstmatige intelligentie in een portefeuille stoppen, alles wat in het prospectus staat, laten we zeggen. Dat is één manier om het te doen. Maar wij zijn veel meer gefocust op wie het leeuwendeel van deze markt gaat veroveren. En in veel gevallen is het een markt waarin de meeste winnaars zijn.

De meest interessante voor ons, en waarschijnlijk de markt die de komende 5 tot 10 jaar enorm zal groeien, zijn robo-taxi's of autonome taxiplatformen. Dat is de convergentie tussen robotica, autonome voertuigen, zijn robots, energieopslag, ze zullen elektrisch zijn omdat de kosten dalen met deze nieuwe technologie en kunstmatige intelligentie. Ze zullen worden aangedreven door AI. Wij geloven dat die hele opportuniteit in 2030 een omzet zal genereren van 8 biljoen tot 10 biljoen dollar, waarvan de helft naar platformen zoals Tesla zal gaan. Tesla is volgens ons het grootste project ter wereld op het gebied van kunstmatige intelligentie, omdat het toewerkt naar autonome taxinetwerken. 

Baselli: Nou, dat is heel interessant. Tot slot heeft Ark Invest vorig jaar Rize ETF's overgenomen en is daarmee officieel toegetreden tot de Europese markt. Wat zijn in dit stadium uw plannen voor Europa? En wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot het gebruik van actieve ETF's in Europa? Zoals u weet, zijn actieve ETF's een nieuw verschijnsel voor Europese beleggers.

Wood: Ja. Nou, we zijn hier in 2014 begonnen en het was hetzelfde. Actieve aandelen-ETF's waren nog maar net begonnen. Ik denk dat Europa een beetje verder is dan de VS toen was, en het heeft het Amerikaanse voorbeeld om te zien hoe succesvol deze wrapper is geweest in termen van deze thematische portefeuilles. Dus wat interessant is aan Europa, en het is natuurlijk land per land, maar bepaalde landen in Europa zijn zeer geïnteresseerd in thematische portefeuilles. Ik zou zeggen dat ze allemaal geïnteresseerd zijn, maar ik zou zeggen dat uw eigen land, Italië, vanuit mijn ervaring, intensief geïnteresseerd is in thematiek en waar de wereld waarschijnlijk naartoe zal gaan. Dat is heel goed voor onze strategieën. En ik weet dat we vanwege wettelijke beperkingen nu niet te veel kunnen zeggen, maar blijf kijken in de zeer nabije toekomst. Ik denk dat we binnen niet al te lange tijd de drie portefeuilles kunnen laten zien die we nu aan het ontwikkelen en lanceren zijn. 

Baselli: Wel, Cathie, dank je wel voor je tijd, en dat over Italie kan ik overigens bevestigen. Voor Morningstar ben ik Valerio Baselli. Bedankt voor het kijken.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten