Deze 5 trends spelen in de ETF markt

Er gaat steeds meer beleggersgeld naar ETF's, maar we zien in het eerste kwartaal dat trends kunnen gaan veranderen.

Sara Silano 06 mei, 2024 | 10:12
Facebook Twitter LinkedIn

Immagine di uomo che cammina su frecce colorate

In Europa bereikte het beheerd vermogen van exchange-traded funds (ETF's) en exchange-traded commodities (ETC's) in het eerste kwartaal van 2024 een recordniveau van €1.810 miljard. Maar welke trends zullen de ontwikkeling van de markt de komende maanden bepalen? We hebben vijf mogelijke trends geïdentificeerd die de markt zouden kunnen bepalen:

1. Zullen beleggers zich afkeren van Amerikaanse aandelen?
2. Hoe zal divergerend monetair beleid obligatie-ETF's beïnvloeden?
3. Zal defensie de interesse in thematische ETF's blijven aanwakkeren?
4. Goud zou ETC's kunnen laten schitteren
5. De implicaties van de toetreding van iShares tot het actieve ETF-segment 

Beheerd vermogen van Europese ETFs en ETCs (in EUR mrd)

Patrimonio degli ETF ed ETC europei

1. Zullen ETF-beleggers zich afwenden van Amerikaanse aandelen?

Europese aandelen-ETF's haalden in het eerste kwartaal €36,8 miljard op, een lichte stijging ten opzichte van de €36,4 miljard die eind 2023 werd opgehaald, een teken dat het vertrouwen van beleggers in de aandelenmarkt is toegenomen. Beleggers probeerden vooral te profiteren van de rally in Amerikaanse aandelen, zowel met ETF's voor specifieke als internationale aandelen. In deze laatste kan de weging van de Amerikaanse markt oplopen tot 70%.

Volgens analisten van Morningstar is de Amerikaanse aandelenmarkt 3% overgewaardeerd. Hoe lang kan de markt deze run voortzetten? David Sekera, marktstrateeg bij Morningstar, stelde onlangs dat “wat de afgelopen anderhalf jaar heeft gewerkt waarschijnlijk niet zal werken in de toekomst” en dat het daarom tijd is om “tegendraadse beslissingen te nemen”.

Als je kijkt naar de statistieken over de instroom in ETF's, vraag je je af waar deze tegendraadse beslissingen zouden kunnen liggen - waarschijnlijk niet in Europese aandelen, die het hardst werden getroffen door uitstroom in het eerste kwartaal. Met een koers/reële-waardeverhouding van 1,05 zijn ze niet langer goedkoop, maar lijken ze minder overgewaardeerd dan Amerikaanse aandelen. Andere alternatieven zouden waardeaandelen of small caps kunnen zijn. 

De beste en slechtste categorieen in aandelen-ETFs in Q1 

I migliori e peggiori ETF azionari nel primo trimestre 2024

2. Welk effect zal het monetair beleid hebben op obligatie-ETF's?

In het eerste kwartaal zagen obligatie-ETF's de beleggingsstromen dalen van €14,1 miljard in de laatste drie maanden van 2023 naar slechts 8,8 miljard. “De vertraging, die vooral uitgesproken was in februari en maart, is te wijten aan het intrekken van de verwachtingen voor renteverlagingen, vooral door de Amerikaanse Federal Reserve,” legt José Garcia-Zarate, Associate Director of Passive Strategies Research bij Morningstar, uit. “Beleggers zetten nu in op een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) voordat de Fed dat doet.

In dit klimaat zijn beleggers voorzichtiger geworden en geven ze de voorkeur aan ultrakorte obligatiefondsen die zijn afgedekt tegen valutarisico's om te profiteren van de nog steeds hoge rente zonder al te veel risico te lopen op toekomstige stappen van de centrale banken.

De situatie zou de komende maanden kunnen veranderen nu een renteverlaging door de ECB in juni steeds waarschijnlijker wordt nadat de centrale bank de rente tijdens haar vergadering in april ongewijzigd liet. Aan de andere kant is de kans dat de Fed snel actie onderneemt afgenomen sinds de publicatie van de inflatiecijfers van maart. 

3. Zullen defensie-uitgaven thematische ETF's aanjagen?

Een van de grootste verrassingen van het eerste kwartaal betrof thematische ETF's. Daar werd het technologiethema, ondanks de voortdurende AI-revolutie, overschaduwd door wat Morningstar “sociale” thema's noemt. Deze omvatten trends zoals consumentenbestedingen, demografie en welzijn. Geen van deze thema's stond echter bovenaan de lijst van beleggersinteresse, maar veiligheid, met inbegrip van defensie-ETF's, die ongeveer €548,4 miljoen ophaalden in de eerste helft van het jaar.

Dit cijfer is minder verrassend gezien de rally in defensieaandelen in de afgelopen twee jaar, die Goldman Sachs er eerder deze maand toe aanzette om enkele grote namen in de sector als overgewaardeerd te bestempelen. Het valt nog te bezien of de waarderingen in de sector de komende maanden zullen blijven stijgen door de spanningen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Azië. 

4. Goud kan ETC's doen schitteren 

Commodity ETF's en ETC's leden in het eerste kwartaal een uitstroom van in totaal €2,1 miljard, na een uitstroom van bijna €5 miljard eind vorig jaar. Een groot deel hiervan was toe te schrijven aan instrumenten op edelmetalen, met name goud, ook al was de prijs in maart gestegen tot $2.200 per ounce. Het is mogelijk dat particuliere beleggers de komende maanden weer goud ETC's gaan kopen, deels als defensieve maatregel tegen de stijgende geopolitieke risico's en in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.

Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy bij Union Bancaire Privée (UBP), wijst op een toenemende instroom in de goudmarkt. In het bijzonder “is er een opmerkelijke toename in long futures posities, wat suggereert dat institutionele beleggers hun blootstelling aan het gele metaal hebben vergroot,” zegt Kinsella. Hij wijst ook op een toename bij particuliere beleggers, hoewel zij grotendeels achterblijven bij de opwaartse trend. “Deze verbreding van de beleggersbasis suggereert dat de rally nog niet voorbij is. We zien dat particuliere beleggers nog steeds onderbelegd zijn ten opzichte van historische gemiddelden,” vervolgt Kinsella. 

5. De implicaties van iShares' toetreding tot actieve ETF's

In de komende maanden zullen ETF-beleggers er ook goed aan doen om de ontwikkelingen in het actieve ETF-segment in Europa in de gaten te houden. In maart betrad iShares (eigendom van BlackRock) deze markt met twee op inkomsten gerichte aandelenreplicants.

“Dit markeert de intrede van de grootste ETF-emittent in Europa in deze groeiende marktniche, waar JP Morgan de grootste speler blijft met een aandeel van 44%,” zegt Garcia-Zarate van Morningstar.

Instroom in Europese actieve ETFs naar activaklasse

 

Flussi negli ETF attivi europei

In het eerste kwartaal haalden actieve ETF's ongeveer €2,1 miljard op, tegen €1,05 miljard eind 2023, en het beheerd vermogen bereikte €33,6 miljard. Dit type indexfonds blijft een niche in de Europese markt, goed voor ongeveer 1,9% van het totale vermogen, maar ze lijken te voldoen aan de behoeften van beleggers, doordat ze de voordelen van ETF's combineren als een omhulsel voor actieve strategieën tegen doorgaans lagere kosten dan traditionele fondsen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten