Genomineerden Morningstar Awards 2024 – Asset Manager Sustainable-Investing Award

Morningstar reikt naast de Asset Manager Award ook nog een tweede fondshuis award uit en die is voor het fondshuis dat het best presteert op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn de kanshebbers voor de Asset Manager Sustainable-Investing Award 2024.

Ronald van Genderen 28 februari, 2024 | 9:52
Facebook Twitter LinkedIn

 Awards 2024 algemeen rood

Naast de reguliere fondshuis award is er ook een award voor het beste fondshuis duurzaam beleggen. Deze award wordt uitgereikt aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van Morningstar’s duurzaamheidsdata, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun omvangrijke engagement en proxy-voting activiteiten.

Voor de award voor beste fondshuis duurzaam beleggen komen uitsluitend fondshuizen die door Morningstar’s fondsanalisten zijn beloond met een Morningstar ESG Commitment Level van Leader of Advanced in aanmerking. Diverse duurzaamheidsdata voor het relevante fondsengamma worden in ogenschouw genomen, waarna fondsanalisten hun stem uitbrengen om zo de eindrangschikking te bepalen. Het winnende fondshuis is het fondshuis met de meeste voorkeurstemmen.

Hieronder volgen de drie genomineerde fondshuizen voor de Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Award (op alfabetische volgorde):

 

BNP Paribas

Morningstar ESG Commitment Level: Advanced

Duurzaam beleggen vormt consequent de kern van het strategische plan van BNP Paribas AM, en weerspiegelt de ambitie van het management om een leider op het gebied van duurzaamheid te worden. Het executive team houdt zichzelf verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf door aspecten van beloning te koppelen aan belangrijke prestatie-indicatoren.

Met sterke steun van het management heeft BNP Paribas AM zijn inspanningen op verschillende belangrijke gebieden opgevoerd. Het bedrijf heeft innovatieve kwantitatieve instrumenten ingezet om de afstemming van portefeuilles op duurzaamheidskaders zoals de EU-taxonomie en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te beoordelen, evenals de blootstelling aan belangrijke klimaat- en biodiversiteitsmaatstaven.

Het management heeft ook zwaar geïnvesteerd in het duurzaamheidscentrum van het bedrijf. Het centrale ESG-team bestaat nu uit 28 ervaren beleggingsprofessionals. Het verloop binnen het team is echter hoger dan bij concurrenten, wat zorgwekkend is; het afgelopen jaar zijn er acht teamleden vertrokken. Dat gezegd hebbende, heeft het bedrijf stappen ondernomen om de retentie te verbeteren en heeft het meer gedaan dan alleen de vertrokken mensen vervangen, door in de loop van de periode dertien analisten in dienst te nemen.

De groep heeft ook zijn beleid en raamwerken verbeterd met betrekking tot de interne fondsclassificatie, de uitsluiting van controversiële bedrijven en de systematische ESG-scoremogelijkheden. Toch stuiten de duurzaamheidsambities op enkele hobbels op de weg. Om zich aan te passen aan een snel evoluerend regelgevingskader zijn de inspanningen op het gebied van ESG-integratie binnen het hele bedrijf de afgelopen twaalf maanden vertraagd.

Het active ownership beleid van BNP Paribas AM is veelomvattend, doordacht en goed gecoördineerd. Het interne proxy voting systeem is een belangrijke troef, waardoor het haar stemmen naadloos in overeenstemming met zijn ESG-principes kan uitbrengen en kan rapporteren over zijn stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen.

 

Comgest

Morningstar ESG Commitment Level: Advanced

Comgest heeft zijn ESG inspanningen de afgelopen twee jaar naar een hoger niveau getild door zijn team van ESG-specialisten uit te breiden en te herschikken, een nauwere samenwerking met het beleggingsteam te bevorderen en zijn engagementpraktijken te versterken.

De inspanningen van het bedrijf om ESG-factoren in zijn filosofie en research te integreren, zijn een natuurlijke uitbreiding van de kenmerkende aanpak van Comgest op het gebied van quality-growth beleggen. Sinds 2013 heeft het bedrijf ESG-factoren formeel in zijn beleggingsproces opgenomen, zodat ze systematisch een rol spelen bij beleggingsbeslissingen en daarbij worden ze gebruikt om groeikansen te identificeren en risico’s te beoordelen die het winstvermogen van bedrijven op de lange termijn zouden kunnen bedreigen. De eigen kwalitatieve ESG-ratings van Comgest moeten worden toegekend aan elk bedrijf dat in de portefeuilles wordt opgenomen.

De meest opvallende verbetering in de afgelopen twee jaar is de uitbreiding van de middelen. Comgest heeft vier ESG-specialisten toegevoegd, waardoor de teamgrootte op negen leden komt. Het ESG-team heeft voortdurend interactie met de leden van het beleggingsteam. Fondsbeheerders en analisten zijn betrokken bij de activiteiten op het gebied van onderzoek, engagement en proxy voting voor de beleggingen in hun portefeuilles. De twee teams zijn steeds meer met elkaar verbonden, wat blijkt uit het feit dat sommige ESG-specialisten voor een aantal strategieën zijn benoemd tot medebeheerders.

Het uitgebreide ESG-team heeft een sterker programma voor active ownership ondersteund. Het team voert nu een veel groter aantal opdrachten uit en beschikt over duidelijker gedefinieerde monitoring- en escalatieprocessen. Het team heeft ook de engagementonderwerpen gediversifieerd om zich te concentreren op milieuonderwerpen, met name klimaatgerelateerde kwesties. Deze uitgebreide focus wordt ook weerspiegeld in het proxy-voting-beleid van het bedrijf. Wat het stemmen betreft, heeft het bedrijf de afgelopen jaren consistent grote steun getoond voor belangrijke ESG-resoluties.

 

Robeco

Morningstar ESG Commitment Level: Leader

Robeco is al tientallen jaren een pionier op het gebied van duurzaam beleggen, met een geschiedenis die teruggaat tot 1995. Sinds Robeco in 2006 als eerste ondertekenaar werd van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment, is Robeco zich publiekelijk blijven inzetten voor duurzaam beleggen. Robeco sloot zich in 2017 aan bij Climate Action 100+ en het bedrijf neemt deel aan tal van werkgroepen en gezamenlijke engagementinitiatieven. Het is een van de initiatiefnemers van Nature Action 100, een op biodiversiteit gericht initiatief dat in december 2022 werd gelanceerd.

Het bedrijf heeft duidelijke en uitdagende mijlpalen op het gebied van klimaatactie gesteld. De net zero--routekaart streeft naar een reductie van de CO2-voetafdruk van haar beleggingsportefeuilles met 7% op jaarbasis om tegen 2030 een decarbonisatie van 50% te bereiken, met een tussentijdse reductiedoelstelling van 30% voor 2025, vergeleken met het niveau van 2019. Het bedrijf heeft ook duidelijke doelstellingen gesteld om de eigen operationele CO2-uitstoot te verminderen.

Robeco heeft zijn productassortiment vormgegeven volgens hoge ESG-normen, ondersteund door zijn enorme onderzoekscapaciteiten. Het bedrijf past uitsluitingen toe en integreert ESG voor 96% van zijn beheerde vermogen, waarbij de mate van uitsluitingen en duurzaamheidsdoelstellingen varieert naargelang een strategie wordt geclassificeerd als "sustainability inside", "sustainability focused" of "impact".

Robeco heeft een indrukwekkend team opgebouwd dat zich inzet voor de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf. Meer dan 50 toegewijde resources zijn betrokken bij duurzaamheidsonderzoek, thought leadership, active ownership en klantondersteuning. Hoewel er veel verloop is geweest binnen het duurzaamheidsonderzoeksteam van het bedrijf, heeft Robeco de vertrekkende medewerkers adequaat vervangen en nieuwe capaciteiten toegevoegd.

Robeco's uitgebreide middelen maken intensieve engagement met veel bedrijven tegelijk mogelijk op verschillende thema's. De openbaarmaking van proxy voting en engagement activiteiten is verbeterd, onder andere door sinds 2022 de beweegredenen voor zijn stembeslissingen bekend te maken.

awards 2024- smal


Bekendmaking winnaars

De winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence worden op woensdag 13 maart tijdens de Trends Investment Summit bekend gemaakt.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten