Duurzaam beleggen is goed voor de wereld en voor de belegger

Duurzaam beleggen wordt vaak gezien als duurder dan conventioneel beleggen, maar uit onderzoek van Morningstar blijkt dat duurzaam beleggen veelal juist voordeliger is.

Ronald van Genderen 09 juli, 2024 | 15:54
Facebook Twitter LinkedIn

windmolens

Een veel gehoorde aanname is dat duurzaam beleggen duurder is dan conventioneel beleggen. Maar is dat wel zo? Morningstar doorbreekt deze mythe in een recent onderzoek. Duurzaam beleggen blijkt veelal juist voordeliger te zijn.

Er bestaan vele veronderstellingen over duurzaam beleggen en regelmatig gaat het daarbij om misvattingen. Eén van de hardnekkige gedachtes is dat duurzame fondsen duurder zijn voor beleggers dan fondsen die geen duurzaam mandaat hebben. Het idee daarbij is dat de extra kosten die duurzame fondsen doorgaans maken (bijvoorbeeld voor ESG-data, onderzoek en expertise) worden doorberekend aan de eindbelegger.

Een recente studie van Morningstar wijst uit dat het hierbij om een misvatting gaat. Over het algemeen blijken duurzame fondsen hetzelfde of vaak zelfs een lager kostenniveau te hebben dan conventionele, oftewel niet-duurzame fondsen. Het onderzoek richtte zich op in Europa verkrijgbare beleggingsfondsen in de zes populairste Morningstar categorieën (aandelen wereldwijd large-cap gemengd, aandelen Europa large-cap gemengd, aandelen VS large-cap gemengd, aandelen emerging markets, obligaties EUR bedrijven en obligaties overig). Daarbij werden de fondsen opgedeeld in duurzame en niet-duurzame fondsen en tevens gesplitst in actieve en passieve producten.

 

Kosten van duurzame fondsen komen lager uit

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat het gewogen gemiddelde (op basis van het beheerde vermogen) van duurzame fondsen met 0,82% over alle zes de categorieën lager uitkwam dan dat voor conventionele fondsen, die gemiddeld 0,90% in rekening brengen.

Dat is overigens niet altijd zo geweest, want tot en met 2021 waren de rollen omgekeerd en waren duurzame fondsen inderdaad duurder. Een opvallende trend is dat fondskosten sinds 2013 in het algemeen fors zijn gedaald. Alleen daalden de kosten voor duurzame fondsen harder dan die voor conventionele fondsen. Over de afgelopen drie jaar daalden de kosten van duurzame fondsen met 36%, terwijl conventionele fondsen het kostenniveau met 18% zagen dalen.

De kostenverschillen worden met name waargenomen onder actief beheerde fondsen. In vier van de zes Morningstar categorieën zijn de kosten van duurzame fondsen lager dan conventionele fondsen. Alleen in de categorieën aandelen wereldwijd large-cap gemengd en aandelen emerging markets blijken duurzame fondsen iets duurder.

 

Kostenverschil kleiner bij passieve fondsen

Onder passieve fondsen is het kostenverschil minder overtuigend. In vier van de zes Morningstar categorieën liggen de kosten tussen duurzame en conventionele fondsen op een ongeveer gelijk niveau. Ondertussen zijn passieve duurzame trackers in de categorie aandelen emerging markets met een gemiddeld kostenniveau van 0,24% ongeveer 5 basispunten duurder dan conventionele indexproducten. Aandelen wereldwijd large-cap gemengd is de enige categorie waar de kosten van duurzame trackers lager liggen, ongeveer 5 basispunten op 0,16%.

Een belangrijke verklaring voor het gunstige kostenniveau van duurzame fondsen is de sterke groei in het aantal duurzame fondsen in het afgelopen decennium. Dit heeft beleggers niet alleen een ruim aanbod aan duurzame fondsen opgeleverd, maar in veel gevallen rekenden deze fondsen ook lagere kosten dan hun niet-duurzame concurrenten. Opnieuw is het verschil voornamelijk merkbaar onder actieve fondsen, terwijl duurzame passieve fondsen nog regelmatig tegen hogere kosten op de markt verschijnen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de kosten van conventionele index producten de laatste jaren al naar zeer lage niveaus zijn gedaald door hevige prijsconcurrentie onder de grote aanbieders, zoals iShares en Vanguard.

Eerder onderzoek van Morningstar heeft uitgewezen dat kosten een betrouwbare indicator zijn voor toekomstige relatieve rendementen. Immers, fondsen met lage kosten hebben een hogere kans om hun duurdere concurrentie te verslaan en bovendien is de drempel om de benchmark te verslaan lager. Voor duurzame beleggers is het daarom een geruststellende gedachte dat duurzaamheid niet ten koste van de portemonnee hoeft te gaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten