Deze allocatiefondsen zijn genomineerd voor de Morningstar Awards 2024

Morningstar maakt de genomineerden voor de Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 in alle categorieën bekend. Dit zijn de kanshebbers in de categorie Euro Allocatie.

Thomas De Fauw 28 februari, 2024 | 9:48
Facebook Twitter LinkedIn

 Awards 2024 nominees

De Morningstar Awards for Investing Excellence worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door bijvoorbeeld een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces. De Morningstar Awards for Investing Excellence zijn daarmee vooruitkijkend, waarbij de Morningstar Medalist Rating¹ een cruciale rol speelt. Dat maakt de Morningstar Awards for Investing Excellence uniek.

Om te kwalificeren als gegadigde voor een award dient een beleggingsfonds geclassificeerd te zijn in een van de Morningstar categorieën die in aanmerking komen voor de betreffende award. Voor de awards komen uitsluitend voor Belgische retailbeleggers relevante fondsklasses in aanmerking die een Morningstar Medalist Rating hebben van Gold, Silver of Bronze. Een combinatie van voorkeurstemmen van analisten en rangschikking op basis van historische voor risico-gecorrigeerde prestaties bepaalt de selectie van genomineerden en winnaars.

Dit zijn de drie genomineerden voor de Morningstar Awards for Investing Excellence in de categorie Euro Allocatie (op alfabetische volgorde):

 

CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic D

Morningstar Medalist Rating: Gold
People Pillar Rating: High
Process Pillar rating: High

CapitalatWork Foyer Umbrella – Dynamic wordt beheerd door Pierre-Henry Oger die het roer overnam van Benjamin Blanchet. Blanchet verliet het fondshuis in 2015 voor Candriam maar is inmiddels meer dan zes jaar aan de slag voor Indosuez Wealth Management. Oger is het hoofd portfeuillebeheer bij CapitalatWork Foyer Group sinds mei 2021, maar werkt al vanaf september 2010 voor de groep. Hij is gebaseerd in Luxemburg.

Dit fonds wordt actief beheerd en streeft er naar een zo hoog mogelijk positief rendement te halen waarbij het maximaal 75% in aandelen kan zitten. De rest wordt belegd in obligaties of leningen met een vaste of variabele rente. De focus ligt op Europese en Amerikaanse effecten en de beheerders gebruiken derivaten om het portefeuillebeheer te optimaliseren of posities te beschermen. In 2023 liet het fonds een rendement van 15,8 procent zien waarmee het in het eerste deciel van haar categorie eindigde. Ook over langere periodes liet het fonds uitstekende prestaties zien.

 

Elan Participations Colombey C Cap

Morningstar Medalist Rating: Bronze
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar rating: Average

De ervaren Xavier de laforcade trad in 2010 in dienst bij Rothschild Martin Maurel en beheert deze strategie sinds de lancering in februari 2016. Hij begon zijn carrière bij Banque Indosuez Tokyo in Japan, voordat hij in 1998 bij de Europese aandelenafdeling van CCF Capital Management terechtkwam. Laforcade wordt sinds mei 2022 bijgestaan door senior portefeuillebeheerder Guillaume de Pallières die overkwam van Banque Neuflize OBC, nu onderdeel van ABN AMRO.

De portefeuille bestaat uit zowel aandelen, obligaties als fondsen en heeft de nodige flexibiliteit om de allocatie aan te passen. In zowel 2023 als 2022 eindigde deze fondsklasse in het eerste kwartiel van haar EUR flexible allocation – global Morningstar categorie. Het jaarlijks gemiddelde rendement bedroeg 3,8 procent over de afgelopen drie jaar tot eind januari 2024, een outperformance van 2,3 procentpunten per jaar ten opzichte van het gemiddelde fonds binnen deze categorie.

 

Vanguard LifeStrategy 60% Equities ETF EUR Acc

Morningstar Medalist Rating: Gold
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar rating: Above Average

Deze ETF hanteert een eenvoudige en goedkope benadering van beleggen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van obligaties en aandelen, waardoor het voor veel beleggers een goede lange termijnoptie is. Dit op de beurs verhandelde fonds heeft een statische aandelenblootstelling van 60% waarover Vanguard’s activa allocatie comité en de strategie groep nauwlettend waakt. Het comité beoordeelt die allocatie jaarlijks, hoewel die zelden verandert. De herbalancering vindt meerdere keren per week plaats, zodat beleggers steeds weten wat blootstelling ze krijgen.

Het team gebruikt Vanguard ETFs om de kosten te minimaliseren en de aandelenblootstelling weerspiegelt de wereldwijde marktkapitalisaties. Binnen de vastrentende portefeuille is er een voorkeur voor staatsobligaties. De gedachte is dat staatsobligaties over het algemeen voor een effectievere diversificatie van het aandelenrisico hebben gezorgd dan obligaties met een lagere kredietrating, die vaak een significante correlatie vertonen met aandelen. Als gevolg hiervan is de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille groter dan die van hun categoriegenoten wat zich vertaalt in een hogere rentegevoeligheid. In 2023 eindigde deze tracker binnen het eerste deciel van de Morningstar categorie.

awards 2024- smal

 

Bekendmaking winnaars

De winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence worden op donderdag 13 maart tijdens de Trends Investment Summit bekend gemaakt.

 

___________

¹De Morningstar Medalist Rating is de toekomstgerichte fondsrating die tot stand komt op basis van een beoordeling van drie pijlers: People, Process en Parent. De rating kan op drie manieren toegekend worden: middels een kwalitatieve analyse door Morningstar’s fondsanalisten, middels een algoritme dat de besluitvorming van analisten zoveel mogelijk nabootst, of een hybride vorm. De Medalist Rating kent een schaal van vijf niveaus: Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative, die op fondsklasseniveau worden toegekend. Fondsklassen van actieve fondsen die een positieve rating krijgen worden in staat geacht om over een volledige marktcyclus een positieve netto alpha te realiseren ten opzichte van hun Morningstar categorie index. Voor passieve fondsen met een positieve Medalist Rating verwachten we dat de gegenereerde netto alpha de categoriemediaan overstijgt of groter is dan nul, afhankelijk van welke van beide lager is. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten