Genomineerde obligatiefondsen voor Morningstar Awards 2024

Dit zijn de genomineerden voor de Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 in de categorie Euro Obligaties. Kijk snel welke obligatiefondsen kans maken op de felbegeerde trofee.

Thomas De Fauw 28 februari, 2024 | 9:47
Facebook Twitter LinkedIn

Awards 2024 finalists 

De Morningstar Awards for Investing Excellence worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door bijvoorbeeld een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces. De Morningstar Awards for Investing Excellence zijn daarmee vooruitkijkend, waarbij de Morningstar Medalist Rating¹ een cruciale rol speelt. Dat maakt de Morningstar Awards for Investing Excellence uniek.

Om te kwalificeren als gegadigde voor een award dient een beleggingsfonds geclassificeerd te zijn in een van de Morningstar categorieën die in aanmerking komen voor de betreffende award. Voor de awards komen uitsluitend voor Belgische retailbeleggers relevante fondsklasses in aanmerking die een Morningstar Medalist Rating hebben van Gold, Silver of Bronze. Een combinatie van voorkeurstemmen van analisten en rangschikking op basis van historische voor risico-gecorrigeerde prestaties bepaalt de selectie van genomineerden en winnaars.

Dit zijn de drie genomineerden voor de Morningstar Awards for Investing Excellence in de categorie Euro Obligaties (op alfabetische volgorde):

 

BlueBay Investment Grade Bond Fund B EUR

Morningstar Medalist Rating: Bronze
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar rating: High

BlueBay Investment Grade Bond profiteert van continuïteit in zowel de beleggingsaanpak als het ervaren portefeuillebeheerteam. Marc Stacey en Tom Moulds zijn de hoofdbeheerders en Andrzej Skiba is sinds 2008 betrokken bij de selectie in de VS. Stacey kwam in 2004 bij BlueBay en werd co-manager op deze strategie in augustus 2013, terwijl Moulds in 2005 toetrad en in 2016 medebeheerder werd. Van 2003 tot eind 2017 was Raphael Robelin hoofdbeheerder van deze strategie, maar vanaf 2013, toen hij co-CIO werd, raakte hij geleidelijk minder betrokken bij het dagelijks bestuur dat in 2015 werd overgedragen aan het huidige team.

Het fonds is erop gericht om na kosten 150 basispunten beter te presteren dan de iBoxx Euro Corporate Index, met een doelstelling 100 basispunten outperformance te generen door middel van effectenselectie met de rest komend uit het aanpassen van de termijnstructuur en bèta. De looptijd wordt binnen een jaar van die van de benchmark gehouden en hoogrentende obligaties zijn beperkt tot 15% van de activa. Bij het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan interne middelen waaronder drie portefeuillebeheerders, zes macrospecialisten en negen ervaren kredietanalisten.

 

Candriam Bonds Euro High Yield R EUR Cap

Morningstar Medalist Rating: Silver
People Pillar Rating: High
Process Pillar rating: Above Average

Candriam Bonds Euro High yield onderscheidt zich van de concurrentie dankzij het stabiele en hechte belegginsteam dat waakt over een risicobewust en onderzoeksgedreven beleggingsproces. Nicolas Jullien nam in januari 2020 het roer over van het voormalige hoofd hoogrentende obligaties Philippe Noyard, die werd gepromoveerd tot hoofd global credit bij Candriam. Deze overgang was minder moeizaam gezien Jullien de afgelopen 13 jaar samenwerkte met Noyard bij het beheer van deze strategie.

Terwijl Jullien nu verantwoordelijk is voor de dagelijkse besluitvorming, blijft Noyard een belangrijke schakel door zijn rol als voorzitter van het krediet comité van de groep, waar alle emittenten uitgebreid worden doorgelicht door managers en analisten. Jullien wordt verder ondersteund door comanager Thomas Joret, die zich voornamelijk richt op de wereldwijde high-yield mandaten en Sichong Qi die benoemd werd als manager in 2023. Qi is een van de zes ervaren high-yield analisten en blijft de autosector volgen.

Jullien heeft hier niets veranderd aan het beleggingsproces, dat voornamelijk berust op kredietselectie ondersteund door grondige fundamentele analyse in combinatie met relatieve waarde overwegingen. De beheerder maakt ook met mate gebruik van derivaten om de gevoeligheid van de portefeuille aan de kredietmarkt aan te passen of om tegen lagere kosten blootstelling te verkrijgen aan bepaalde veel verhandelde emittenten. In tegenstelling tot veel concurrenten belegt de strategie minder in de financiële sector.

 

DPAM B Bonds Euro Investment Grade A Dis

Morningstar Medalist Rating: Bronze
People Pillar Rating: High
Process Pillar rating: Above Average

Deze strategie wordt beheerd door Ronald Van Steenweghen en Lowie Debou die eveneens aan de knoppen zitten van het DPAM B Bonds Euro fonds. Van Steenweghen is sinds november 2007 actief bij de Brusselse vermogensbeheerder. Hij begon er als kwantitatief analist en legt zich al jaren toe op vastrentende waarden. Debou trad toe tot Degroof Petercam in september 2016.

Dit fonds geeft beleggers blootstelling aan in euro luidend schuldpapier, vastrentend of variabel, uitgegeven of gegarandeerd door een van de EU-lidstaten en waarvan de emittenten een kredietrating van ten minste BBB- (S&P) of Baa3 (Moody’s) hebben. In de praktijk betekent dat de portefeuille bestaat uit staatsobligaties. Eind 2023 was de grootste blootstelling van het fonds aan Spaans (20,4%) en Italiaans (17,5%) schuldpapier terwijl 48% van de portefeuille was belegd in obligaties met een kredietrating tussen AAA en AA-.

awards 2024- smal

 

Bekendmaking winnaars

De winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence worden op donderdag 13 maart tijdens een live evenement bekend gemaakt.

 

__________

¹De Morningstar Medalist Rating is de toekomstgerichte fondsrating die tot stand komt op basis van een beoordeling van drie pijlers: People, Process en Parent. De rating kan op drie manieren toegekend worden: middels een kwalitatieve analyse door Morningstar’s fondsanalisten, middels een algoritme dat de besluitvorming van analisten zoveel mogelijk nabootst, of een hybride vorm. De Medalist Rating kent een schaal van vijf niveaus: Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative, die op fondsklasseniveau worden toegekend. Fondsklassen van actieve fondsen die een positieve rating krijgen worden in staat geacht om over een volledige marktcyclus een positieve netto alpha te realiseren ten opzichte van hun Morningstar categorie index. Voor passieve fondsen met een positieve Medalist Rating verwachten we dat de gegenereerde netto alpha de categoriemediaan overstijgt of groter is dan nul, afhankelijk van welke van beide lager is. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten