Dit zijn de winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence 2024

Morningstar maakt de winnaars bekend! Dit zijn de beleggingsfondsen en fondshuizen die de prestigieuze Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 in de wacht slepen.

Jeffrey Schumacher, CFA 13 maart, 2024 | 19:19
Facebook Twitter LinkedIn

award winners together

De Morningstar Awards for Investing Excellence worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces, wat deze strategieën naar verwachting het vermogen geeft om ook in de toekomst superieure rendementen versus hun categoriebenchmark te realiseren. Dit zijn de winnaars van 2024.

 

Beste Aandelenfonds Europa

 

Comgest Growth Europe

Morningstar Medalist Rating: Silver
People Pillar Rating: High
Process Pillar Rating: High

De meest ervaren leden van Comgest's Europese aandelenteam dragen geleidelijk de teugels over aan een jongere, maar zeer capabele generatie. Arnaud Cosserat heeft eind september 2023 officieel afscheid nemen van het fonds, na beleggers hier meer dan 20 jaar van dienst te zijn geweest. Zijn betrokkenheid is verminderd toen hij sinds 2015 CEO en CIO van het bedrijf was. Franz Weis, die hier sinds 2009 portefeuillebeheerder is, werd in december 2022 CIO na Cosserat en stond zijn taken op het gebied van aandelenonderzoek af aan andere teamleden, terwijl hij lid van de portefeuilleconstructiegroep bleef.

Tot slot gaat Laurent Dobler, die de langste geschiedenis heeft bij de strategie sinds 1991, bijna met pensioen. Het is geruststellend dat het bedrijf de afgelopen tien jaar aan een geleidelijk opvolgingsplan heeft gewerkt. Alistair Wittet en Pierre Lamelin, die allebei in 2012 bij het bedrijf kwamen werken, werden in 2018 benoemd tot managers van de strategie. James Hanford werd onlangs, in februari 2021, benoemd tot fondsbeheerder. Het team werkt nauw samen met het bredere team van Comgest.

Het beleggingsproces mikt uitsluitend op kwaliteits-groei aandelen en wordt consistent en op deskundige wijze toegepast. Het team prefereert zeer robuuste bedrijven met dominante marktposities, groeipotentieel en hoge winstgevendheid, ongeacht de economische cyclus. De meeste cyclische aandelen, inclusief financiële waarden, zijn dus over het algemeen uitgesloten van het beleggingsuniversum. De geïdentificeerde bedrijven doorlopen vervolgens een grondig fundamenteel onderzoeksproces, inclusief talrijke ontmoetingen met hun leidinggevenden en andere belanghebbenden. Vervolgens worden ze beoordeeld aan de hand van een rigoureus waarderingsproces op basis van verdisconteerde winst- en dividendmodellen. Hun beleggingshorizon is lang, doorgaans tussen de drie en vijf jaar. Dit fonds bezit slechts 30 tot 35 aandelen en vertoont regelmatig een active share van boven de 75%.

Het uitstekende trackrecord is behaald met een lager risico gemeten naar volatiliteit en maximale drawdown. Het fonds is echter niet ontworpen om in alle marktomgevingen beter te presteren en kan er op de korte en middellange termijn middelmatig uitzien, vooral wanneer de markten de voorkeur geven aan goedkopere aandelen van lagere kwaliteit.

 

Beste Aandelenfonds Wereldwijd

 

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

Morningstar Medalist Rating: Bronze
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar Rating: Above Average

Het achtkoppige Long Term Global Growth-team bestaat uit een aantal zeer sterke groeibeleggers die allemaal enthousiast zijn over dezelfde uitgesproken beleggingsfilosofie. Er zijn vijf fondsbeheerders die rechtstreeks bijdragen aan de strategie, met input van drie anderen in het team. De portefeuillebeheerders staan onder leiding van partner Mark Urquhart. Hij was een van de oprichters van het LTGG team en is sinds de oprichting in 2004 betrokken bij deze strategie.

Het onderzoeksproces is relatief ongestructureerd, waardoor teamleden op zoek kunnen gaan naar extreme groei op elk gewenst gebied. Het proces richt zich op snelgroeiende bedrijven die actief zijn binnen seculiere groeisectoren. Om dit te ondersteunen, maken de managers gebruik van gedifferentieerde informatiebronnen, waaronder academische links, het management van privébedrijven en andere deelnemers uit de sector. Het onderzoeksproces is intensief en berust op 10 vragen die betrekking hebben op de achtergrond van de sector, concurrentievoordeel, financiële kracht, houding van het management en waardering. De managers vermijden conventionele waarderingsbenaderingen en kijken in plaats daarvan naar het bereik van potentiële rendementen op lange termijn. Ze richten zich vooral op omzetgroei en mikken op minstens 5 keer groei over vijf jaar.

De managers verwachten enige volatiliteit in de koersresultaten van de aandelen die ze aanhouden en zien periodes van zwakte als een kans om zich te bewijzen als geduldige langetermijnbeleggers. Dit soort koersschommelingen zijn niet ongekend voor deze portefeuille en veel langetermijnbeleggingen hebben soms een daling van meer dan 30% gekend, maar hebben zich hersteld en hebben over het algemeen een sterke bijdrage geleverd. De risicogecorrigeerde rendementen op lange termijn zijn ook sterk, ondanks een onmiskenbaar volatiel profiel.

 

Beste EUR Obligatiefonds

 

BlueBay Investment Grade Bond Fund B EUR

Morningstar Medalist Rating: Bronze
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar Rating: High

BlueBay Investment Grade Bond profiteert van continuïteit in zowel de beleggingsaanpak als het ervaren portefeuillebeheerteam. Marc Stacey en Tom Moulds zijn de hoofdbeheerders en Andrzej Skiba is sinds 2008 betrokken bij de selectie in de VS. Stacey kwam in 2004 bij BlueBay en werd co-manager op deze strategie in augustus 2013, terwijl Moulds in 2005 toetrad en in 2016 medebeheerder werd. Van 2003 tot eind 2017 was Raphael Robelin hoofdbeheerder van deze strategie, maar vanaf 2013, toen hij co-CIO werd, raakte hij geleidelijk minder betrokken bij het dagelijks bestuur dat in 2015 werd overgedragen aan het huidige team.

Het fonds is erop gericht om na kosten 150 basispunten beter te presteren dan de iBoxx Euro Corporate Index, met een doelstelling 100 basispunten outperformance te generen door middel van effectenselectie met de rest komend uit het aanpassen van de termijnstructuur en bèta. De looptijd wordt binnen een jaar van die van de benchmark gehouden en hoogrentende obligaties zijn beperkt tot 15% van de activa. Bij het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan interne middelen waaronder drie portefeuillebeheerders, zes macrospecialisten en negen ervaren kredietanalisten.

 

Beste Euro-Allocatiefonds

 

Vanguard LifeStrategy 60% Equities ETF EUR Acc

Morningstar Medalist Rating: Gold
People Pillar Rating: Above Average
Process Pillar Rating: Above Average

Deze ETF hanteert een eenvoudige en goedkope benadering van beleggen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van obligaties en aandelen, waardoor het voor veel beleggers een goede lange termijnoptie is. Dit op de beurs verhandelde fonds heeft een statische aandelenblootstelling van 60% waarover Vanguard’s activa allocatie comité en de strategie groep nauwlettend waakt. Het comité beoordeelt die allocatie jaarlijks, hoewel die zelden verandert. De herbalancering vindt meerdere keren per week plaats, zodat beleggers steeds weten wat blootstelling ze krijgen.

Het team gebruikt Vanguard ETFs om de kosten te minimaliseren en de aandelenblootstelling weerspiegelt de wereldwijde marktkapitalisaties. Binnen de vastrentende portefeuille is er een voorkeur voor staatsobligaties. De gedachte is dat staatsobligaties over het algemeen voor een effectievere diversificatie van het aandelenrisico hebben gezorgd dan obligaties met een lagere kredietrating, die vaak een significante correlatie vertonen met aandelen. Als gevolg hiervan is de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille groter dan die van hun categoriegenoten wat zich vertaalt in een hogere rentegevoeligheid. In 2023 eindigde deze tracker binnen het eerste deciel van de Morningstar categorie.

awards 2024- smal

 

Asset Manager Award

De Morningstar Award for Investing Excellence voor het beste fondshuis wordt uitgereikt aan het fondshuis dat zich niet alleen onderscheidt op basis van uitstekende prestaties van de beheerde beleggingsfondsen, maar dat ook naar de mening van de fondsanalisten van Morningstar beschikt over een uitmuntende beleggingscultuur en de belangen van beleggers voorop stelt. De fondshuis beoordeling, die onderdeel is van de analyse die leidt tot de Morningstar Medalist Rating, speelt hierin een belangrijke rol. Dit is de winnaar van 2024.

 

RBC BlueBay

Parent Pillar Score: Above Average

RBC BlueBay is een in Londen gevestigde vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in vastrentende strategieën. De onderneming werd opgericht in 2001 en werd eind 2010 overgenomen door Royal Bank of Canada. Op 1 april 2023 werden BlueBay en RBC Global Asset Management UK geconsolideerd als RBC GAM UK en opereren vanaf dat moment als één bedrijf. BlueBay heeft zijn merk behouden en gebruikt RBC BlueBay als bedrijfsnaam in EMEA/Azië. CIO Mark Dowding behoudt de volledige autonomie en controle over het beleggingsproces van zijn strategieën.

Per juni 2023 beheerde RBC BlueBay 108 miljard dollar aan traditionele investment-grade en high-yield obligaties, opkomende markten, gestructureerde kredieten, converteerbare obligaties en multi-asset obligatiefondsen. De fondsstromen zijn de afgelopen jaren over het algemeen positief geweest, ondanks een uitdagend marktklimaat. Het vermogen van het bedrijf om oplossingen op maat aan te bieden is populair gebleken bij investeerders. Wij denken dat RBC BlueBay over de benodigde expertise beschikt om zijn gediversifieerde productaanbod te beheren.

Na de invoering van het RBC-beloningsbeleid is de variabele beloning nu meer gericht op prestaties over drie en vijf jaar. Dat is een verbetering ten opzichte van de vorige structuur die gericht was op kortetermijnprestaties.

Eén van de zorgen uit het verleden was het hoge personeelsverloop binnen de beleggingsteams. Dit is echter verholpen en bevindt zich tegenwoordig op een lager niveau. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren per saldo beleggingspersoneel bijgekomen, terwijl er ook middelen zijn toegevoegd in andere functies, zoals klantenservice en verkoop, risicobeheer, compliance en IT.

Over het geheel genomen heeft RBC BlueBay een sterke reputatie op het gebied van vastrentende waarden. Onder één paraplu komen met RBC betekent meer afstemming met RBC GAM UK en de manier waarop het opereert, inclusief de beloningsstructuur. Het bedrijf heeft op een aantal fronten verbeteringen laten zien, zoals personeelsverloop, het aan boord houden van beheerders en beloningsstructuur.

 

Asset Manager Sustainable-Investing Award

aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van Morningstar’s duurzaamheidsdata, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun omvangrijke engagement en proxy-voting activiteiten. Dit is de winnaar van 2024.

 

Robeco

Morningstar ESG Commitment Level: Leader

Robeco is al tientallen jaren een pionier op het gebied van duurzaam beleggen, met een geschiedenis die teruggaat tot 1995. Sinds Robeco in 2006 als eerste ondertekenaar werd van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment, is Robeco zich publiekelijk blijven inzetten voor duurzaam beleggen. Robeco sloot zich in 2017 aan bij Climate Action 100+ en het bedrijf neemt deel aan tal van werkgroepen en gezamenlijke engagementinitiatieven. Het is een van de initiatiefnemers van Nature Action 100, een op biodiversiteit gericht initiatief dat in december 2022 werd gelanceerd.

Het bedrijf heeft duidelijke en uitdagende mijlpalen op het gebied van klimaatactie gesteld. De net zero--routekaart streeft naar een reductie van de CO2-voetafdruk van haar beleggingsportefeuilles met 7% op jaarbasis om tegen 2030 een decarbonisatie van 50% te bereiken, met een tussentijdse reductiedoelstelling van 30% voor 2025, vergeleken met het niveau van 2019. Het bedrijf heeft ook duidelijke doelstellingen gesteld om de eigen operationele CO2-uitstoot te verminderen.

Robeco heeft zijn productassortiment vormgegeven volgens hoge ESG-normen, ondersteund door zijn enorme onderzoekscapaciteiten. Het bedrijf past uitsluitingen toe en integreert ESG voor 96% van zijn beheerde vermogen, waarbij de mate van uitsluitingen en duurzaamheidsdoelstellingen varieert naargelang een strategie wordt geclassificeerd als "sustainability inside", "sustainability focused" of "impact".

Robeco heeft een indrukwekkend team opgebouwd dat zich inzet voor de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf. Meer dan 50 toegewijde resources zijn betrokken bij duurzaamheidsonderzoek, thought leadership, active ownership en klantondersteuning. Hoewel er veel verloop is geweest binnen het duurzaamheidsonderzoeksteam van het bedrijf, heeft Robeco de vertrekkende medewerkers adequaat vervangen en nieuwe capaciteiten toegevoegd.

Robeco's uitgebreide middelen maken intensieve engagement met veel bedrijven tegelijk mogelijk op verschillende thema's. De openbaarmaking van proxy voting en engagement activiteiten is verbeterd, onder andere door sinds 2022 de beweegredenen voor zijn stembeslissingen bekend te maken.

awards 2024- smal

In aanloop naar de Awards-uitreiking hebben we uiteengezet hoe de selectie van de genomineerden en de winnaars plaatsvindt. Dat leest u hier.

Meer weten over de achtergronden? De volledige methodologie achter de Morningstar Awards for Investing Excellence vindt u hier

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten