Top-5 Agricultuur: Schroder aan kop

De wereldbevolking oversteeg in 2022 de grens van 8 miljard. Dat is een significante groei ten opzichte van 1950, toen er naar schatting ongeveer 2,5 miljard mensen waren. Sinds 1975 kwamen er iedere 12 jaar ongeveer een miljard wereldburgers bij, en dat zal volgens ramingen van de Verenigde Naties in 2050 leiden tot een wereldbevolking van 10 miljard mensen. En al die mensen moeten toegang hebben tot gezond en voedzaam voedsel binnen de grenzen van onze planeet.

Jeffrey Schumacher, CFA 04 september, 2023 | 8:32
Facebook Twitter LinkedIn

Dat stelt niet alleen de agricultuur sector voor een enorme uitdaging, maar ook de consument. Om alle monden te voeden zal efficiënt omgegaan moeten worden met het beschikbare landbouwareaal, zullen voedselsystemen gemoderniseerd moeten worden door bijvoorbeeld over te stappen op circulaire voedselsystemen, precisielandbouw en verticale landbouw, en zullen onze distributiesystemen en verpakkingen voedselverspilling tegen moeten gaan.

Maar ook de consument speelt hierin een belangrijke rol, want ons voedingspatroon zal ook moeten veranderen met minder dierlijke producten en meer plantaardig voedsel op het menu, en er zal een groeiende vraag zijn naar gezonde maaltijden. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen te overwinnen met betrekking tot het beheersen van risico’s betreffende het klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, ontbossing en zoetwatervoorraden.

Deze vooruitzichten bieden een breed scala aan beleggingsmogelijkheden. Fondsbeheerders van beleggingsfondsen die zich richten op agricultuur kunnen bijvoorbeeld investeren in bedrijven die zich vooraan in de waardeketen bevinden, zoals kunstmestbedrijven, producenten van zaden en bestrijdingsmiddelen, maar ook in voedselproducenten zoals ‘s werelds grootste zalmkweekbedrijf Mowi, akkerbouwers zoals Adecoagro, producenten van landbouwwerktuigen zoals Deere, tot aan een grondstoffenverwerker en -handelaar als Bunge of bedrijven die actief zijn in het transport, verpakken of verkopen eindproducten binnen de voeding- en drankensector.

Ieder type bedrijf heeft ook zijn eigen dynamiek, waarbij de bedrijven vooraan in de waardeketen doorgaans volatieler zijn (bijvoorbeeld kunstmestbedrijven), terwijl bedrijven binnen de voeding en drank sector (Coca-Cola, Ahold Delhaize, Nestle) doorgaans defensiever van aard zijn.

 

Duurzaam niet altijd een succes

Hoewel de trend naar duurzaam voedsel krachtig lijkt en bedrijven die actief zijn in deze industrie kunnen profiteren van een seculiere groeimarkt, blijkt niet ieder duurzaam groeiverhaal te resulteren in een beleggingssucces. Beyond Meat, een pionier in de markt voor vleesvervangers, is hierbij een sprekend voorbeeld. Het bedrijf, dat zijn producten aanbiedt in supermarkten maar ook samenwerkingsverbanden heeft met McDonalds en Yum Brands, zag in de afgelopen vijf jaar de omzet verviervoudigen.

Echter, de aandelenkoers van de onderneming, die in april 2019 naar de beurs kwam, schommelt momenteel rond de 12 dollar, ver verwijderd van de piek in 2019 van 234 dollar. Stijgende inflatie, economische tegenwind, wisselingen in het management, en intensieve concurrentie zaten het bedrijf behoorlijk dwars.

 

De Top-5

De top-5, gebaseerd op het rendement over het lopende jaar tot en met eind juli voor de beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector Agricultuur waarvan een recente volledige portefeuille beschikbaar is, wordt aangevoerd door Schroder ISF Global Sustainable Food and Water. Het fonds, onder leiding van Mark Lacey, Alexander Monk en Felix Odey, investeert in bedrijven die op verschillende manieren kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de voedsel- en waterindustrie. Ze onderscheiden hierbij zes thema’s, te weten waterbeheer, landbouwwerktuigen, landbouwinputs, voedselproductie en -verwerking, verpakking, distributie & recycling en foodretail.

In de portefeuille treffen we een breed scala aan bedrijven die actief zijn in de agrarische waardeketen, waarmee het fonds, zoals de beheerders stellen, belegt van boer tot bord. Deere, bekend van de tractoren, heeft een plaats in de portefeuille, maar ook kunstmestbedrijven als Yara International en K+S, waterfilteringsspecialist NX Filtration, voedselproducent Danone, supermarkten Carrefour en Tesco en maaltijdenbezorger HelloFresh vinden we terug in deze portefeuille, die ongeveer 50 namen telt.

De plus van 9,6% die het fonds tot dusverre wist te realiseren maakt het met afstand de best presterende strategie in deze categorie in 2023. Belangrijke bijdragen aan dit resultaat werden geleverd door posities in Franz Colruyt, Husqvarna, Sainsbury, HelloFresh en Tesco.

Conor Walsh en Alina Donets zijn de beheerders van de nummer drie op de lijst, Lombard Odier New Food Systems, dat een year-to-date rendement behaalde van bijna 5%. Het fonds belegt in bedrijven die duurzame voedselproductie mogelijk maken, bedrijven die vernieuwende oplossingen en diensten bieden voor de gehele waardeketen, en duurzame voedselconsumptie.

In de ongeveer 50 namen tellende portefeuille is eveneens een groot deel van de agrarische waardeketen vertegenwoordigd. Foodservicebedrijf Compass Group, wetenschappelijke dienstverlener Thermo Fisher Scientific, en producent van metalen verpakkingen Crown Holdings vormen de drie grootste belangen in de portefeuille. De grootste stijgers tot en met eind juli zijn echter Pentair, The Scotts Miracle-Gro Company en Dole, die allen meer dan 30% in waarde stegen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten