Top-5 Wereldwijde waardeaandelen: Schroder aan kop

Na jaren van moedeloosheid onder waardebeleggers staat de beleggingsstijl weer als vanouds in de schijnwerpers. In een buitengewoon beursjaar waarin zowel aandelen als obligatiebeleggers flinke verliezen moesten incasseren waren het waarde-georiënteerde beleggingsstrategieën die beleggers in 2022 nog enige bescherming boden.

Jeffrey Schumacher, CFA 03 april, 2023 | 11:35
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Developed Markets Value Index wist het verlies in 2022 te beperken tot iets minder dan 1%, waarmee de waarde-index ongeveer 11 procentpunt beter presteerde dan de bredere markt. Dit relatief sterke resultaat is voor een belangrijk deel te wijten geweest aan de uitzonderlijke prestaties van energieaandelen. Achterblijvende investeringen in de sector en de oorlog in Oekraïne zorgden voor een prijsopdrijvend effect in de grondstoffenmarkt waardoor oliemaatschappijen recordwinsten realiseerden. In het kielzog van olieproducenten waren de defensiesector, gezondheidssector, tabaksindustrie en financiële dienstverleners in trek.

De solide prestaties van de koplopers betekent niet dat er binnen het waardeuniversum geen verliezers zijn geweest. Opvallend is echter wel dat onder de grootste dalers zich bedrijven bevinden die tot voorheen gerekend werden tot de schare snelgroeiende, innovatieve en disruptieve bedrijven. De grootste daler is bijvoorbeeld cryptohandelsplatform Coinbase, dat in 2022 85% aan waarde verloor en halverwege 2022 werd opgenomen in de value index. Andere opvallende verschijningen zijn Meta en Delivery Hero, die eveneens in juni aan de index werden toegevoegd, terwijl voormalige groeiparels Roblox en PayPal eind van het jaar het stempel van waarde aandeel kregen.

 

Gevaar: value trap

Waardebeleggers kunnen soms hun vingers branden aan zogenaamde waardevallen, ook wel value traps genoemd: aandelen die goedkoop lijken op basis van waarderingsmaatstaven maar geen herstelpotentie hebben om die optische onderwaardering ongedaan te maken. In het meest extreme scenario worden deze waarde aandelen waardeloos. Een bijzondere oorzaak kan plots leiden tot een enorme afwaardering van het bedrijf, waarin de toekomstbestendigheid ter discussie kan komen te staan. SVB Financial, Credit Suisse en Signature Bank waren alle drie onderdeel van de value index toen hun levensvatbaarheid in het geding kwam.

Hoewel een waardebelegger dus op zijn hoede moet zijn, doet het niets af aan het mooie jaar dat waardebeleggers hebben beleefd. Het positieve sentiment omtrent waarde aandelen is ook goed terug te zien in de fondsstromen naar wereldwijde large-cap value fondsen. Na vier opeenvolgende jaren van toenemende uitstroom werd het tij gekeerd in 2021 waarin er bijna 3 miljard euro aan nieuw beleggersgeld in deze fondsen stroomde.

Dat is net iets onder de recordinstroom van 2016 waarin 3,2 miljard euro aan nettoinstroom werd gerealiseerd in een politiek veelbewogen jaar waarbij de verkiezingsoverwinning van Donald Trump waardeaandelen vleugels gaf, met onder meer bankaandelen als prominente winnaars. In 2022 waren beleggers waardefondsen eveneens gunstig gezind en werd er 2,5 miljard euro aan netto instroom gerealiseerd. Schroder Global Sustainable Value Equity Fund dat een Bronze Morningstar Analyst Rating heeft en het met een Silver gewaardeerde Robeco BP Global Premium Equity Fund konden rekenen op de meeste belangstelling van beleggers.

 

De Top-5

De top-5 is dit keer samengesteld op basis van het totaalrendement over de twaalf maanden eindigend op 28 februari 2023 voor de beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde.

De eerste plaats behoort toe aan Schroder ISF Global Recovery. Een belangrijke troef van dit deep-value fonds is het rigoureus toegepaste beleggingsproces, dat erop gericht is bedrijven te identificeren die tegen aanzienlijke korting op hun reële waarde worden verhandeld. Een consistente en gedisciplineerde implementatie van de contraire belegginsfilosofie gebaseerd op fundamentele bottom-up aandelenselectie leidt tot een portefeuille met een uitgesproken waarde karakter.

Het team, dat bestaat uit Nick Kirrage, Simon Adler en Liam Nunn, maakt gebruik van diverse waarderingsscreenings om potentiële portefeuillekandidaten te identificeren, waarbij aandelen die fors gekelderd zijn of een winstdaling hebben gerapporteerd beoordeeld worden op hun herstelpotentieel. Fundamenteel onderzoek moet zogenaamde value traps vermijden, waarbij het team focust op het analyseren van genormaliseerde winst en de sterkte van de balans. De uitkomsten worden uitgebreid besproken, waarna de beheerders een gefocuste portefeuille van 30-70 namen samenstellen.

Het team belegt hierbij in een mix van marktkapitalisaties, waardoor de portefeuille in vergelijking met categoriegenoten duidelijk overwogen is in mid- en small-caps. De contraire stijl heeft het fonds in de afgelopen jaren geen windeieren gelegd, maar beleggers moeten wel geduld betrachten om de vruchten van de aanpak te plukken en net als de beheerders hun standvastigheid tonen wanneer de markt ongunstig is voor de beleggingsstijl.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten