Deze allocatiefondsen zijn genomineerd voor de Morningstar Awards 2023

Morningstar maakt de genomineerden voor de Morningstar Awards for Investing Excellence 2023 in alle categorieën bekend. Dit zijn de kanshebbers in de categorie Euro Allocatie.

Thomas De Fauw 01 maart, 2023 | 15:09
Facebook Twitter LinkedIn

Awards 2023 banner

De Morningstar Awards for Investing Excellence worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces, wat deze strategieën naar verwachting het vermogen geeft om ook in de toekomst superieure rendementen versus hun categoriebenchmark te realiseren.

De Morningstar Awards for Investing Excellence zijn daarmee primair kwalitatief en vooruitkijkend, waarbij de analyse die leidt tot de Morningstar Analyst Rating een cruciale rol speelt. Dat maakt de Morningstar Awards for Investing Excellence uniek in hun soort.

De Morningstar Awards for Investing Excellence categorie awards worden uitgereikt in vier disciplines: Beste Aandelenfonds Europa, Beste Aandelenfonds Wereldwijd, Beste Euro Obligatiefonds en Beste Euro-Allocatie fonds.

De kwalitatieve, door fondsanalisten toegekende Morningstar Analyst Rating speelt een centrale rol in het selectieproces voor de Morningstar Awards for Investing Excellence. Om te kwalificeren als gegadigde voor een award dient een beleggingsfonds geclassificeerd te zijn in een van de Morningstar categorieën die in aanmerking komen voor de betreffende categorie award. Om voor de longlist in aanmerking te komen dient het fonds een Morningstar Analyst Rating van Gold, Silver of Bronze te hebben voor de in België relevante fondsklasse die toegankelijk is voor retailbeleggers.

Daarna wordt op basis van historische voor risico gecorrigeerde prestaties, met nadruk op de prestaties in 2022, en nominaties van fondsanalisten een shortlist samengesteld. Na een debat over de geselecteerde kandidaten brengen fondsanalisten hun stem uit om zo de eindrangschikking te bepalen. Het winnende beleggingsfonds is het fonds met de meeste voorkeurstemmen dat in de lokale markt bij banken en brokers verkrijgbaar is.

Dit zijn de drie genomineerden voor de Morningstar Awards for Investing Excellence in de categorie Euro Allocatie (op alfabetische volgorde):

 

Capital Group CapIncBldr (LUX) Bh-EUR

Morningstar Analyst Rating: Bronze
People Pillar Score: Above Average
Process Pillar Score: Above Average

Deze strategie streeft naar een gezonde en toenemende inkomstenstroom en belegt doorgaans 70% in aandelen en 30% in obligaties, waarbij het kan profiteren van Capital Group’s aandelen expertise. Echter, die verdeling kan variëren met 10 procentpunten afhankelijk van de beheerders hun overtuigingen, waarderingen en macro-economische omstandigheden. In typische Capital Group stijl beheert elk van de maar liefst 13 managers zijn of haar eigen deel van de portefeuille. Dit zou de rendementen kunnen verzwakken, maar voorlopig is na het toevoegen van steeds meer managers in de afgelopen jaren de correlatie van het fonds met een wereldwijde index van dividendaandelen slechts licht toegenomen.

Het inkomen komt vooral uit dividenden en in tegenstelling tot de obligatieportefeuilles van veel multi-asset fondsen met een focus op inkomen, is deze bedoeld om als ballast te dienen en het algehele profiel van het fonds te verbeteren. Het rendement van het fonds voor kosten behoort doorgaans tot de bovenste helft van de agressieve allocatiefondsen, maar de beheerders nemen geen extra risico’s om een vast rendement te halen.

In het verleden werd vanwege de lage obligatierendementen en dalende dividenden uit aandelen de distributie naar fondshouders zelf verlaagd. Niet-Amerikaanse ondernemingen maken doorgaans ongeveer een derde uit van de aandelenportefeuille, en sectoren zoals basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven zijn veelal overwogen ten opzichte van de brede MSCI All Country World index. Als gevolg hiervan wijken de resultaten van het fonds vaak af van de brede markt wanneer hoogrentende aandelen in en uit de gratie raken.

 

DWS Concept Kaldemorgen EUR FD

Morningstar Analyst Rating: Bronze
People Pillar Score: Above Average
Process Pillar Score: Above Average

DWS schiep duidelijkheid rond de opvolging van hoofdbeheerder en oprichter Klaus Kaldemorgen door de leiding van deze strategie te delen met voormalig comanager Christoph Schmidt. Kaldemorgen blijft bij DWS in de nabije toekomst, maar bouwt zijn verplichtingen geleidelijk aan af waarna Schmidt de fakkel waarschijnlijk overneemt. Na een glansrijke carrière als aandelenbeheerder richtte Kaldemorgen in 2011 dit fonds op en bouwde daaromheen het Total Return-team dat nu acht portefeuillemanagers, analisten en risicomanagers telt. Aandelenspecialist Schmidt was er vanaf het begin bij en beheert sinds januari 2013 met succes de ESG Dynamic Opportunities-strategie. In 2021 werd hij ook co-lead van het Total Return-team. Twee andere portefeuillebeheerders Henning Potstada en Thomas Graby ondersteunen Kaldemorgen en Schmidt.

Hun flexibele beleggingsbenadering heeft zijn waarde bewezen. De weging tussen de verschillende activa is gebaseerd op de marktvooruitzichten en risicobeheeroverwegingen van het team. Hoewel de risicodoelstelling om de volatiliteit onder de 10% te houden sinds de oprichting is behaald, heeft het team het fonds toegestaan om in de turbulentie van maart 2020 zijn limiet over het kalenderjaar te overschrijden. Dit is een kleine smet op hun blazoen, maar het herstel was snel en stelde het team in staat een agressieve verkoop te voorkomen.

Aandelen zijn over het algemeen de belangrijkste bron van rendement, terwijl obligaties, goud en contacten (inclusief posities in vreemde valuta) aanvullende portefeuillecomponenten zijn. Het team beheert actief de valutablootstelling vanuit het standpunt van een eurocentrische belegger. Derivaten worden gebruikt voor tactische positionering of hedging.

 

Vanguard LifeStrategy 80% Eq ETF EUR Dis

Morningstar Analyst Rating: Gold
People Pillar Score: Above Average
Process Pillar Score: Above Average

Deze ETF hanteert een eenvoudige en goedkope benadering van beleggen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van obligaties en aandelen, waardoor het voor veel beleggers een goede lange termijnoptie is. Dit op de beurs verhandelde fonds heeft een statische aandelenblootstelling van 80% waarover Vanguard’s activa allocatie comité en de strategie groep waakt. Het comité beoordeelt die allocatie jaarlijks, hoewel die zelden verandert. De herbalancering vindt meerdere keren per week plaats, zodat beleggers steeds weten wat blootstelling ze krijgen.

Het team gebruikt Vanguard ETFs om de kosten te minimaliseren en de aandelenblootstelling weerspiegelt de wereldwijde marktkapitalisaties. Binnen de vastrentende portefeuille is er een voorkeur voor staatsobligaties. De gedachte is dat staatsobligaties over het algemeen voor een effectievere diversificatie van het aandelenrisico hebben gezorgd dan obligaties met een lagere kredietrating, die vaak een significante correlatie vertonen met aandelen. Als gevolg hiervan is de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille groter dan die van hun categoriegenoten wat zich vertaalt in een hogere rentegevoeligheid.

 

Bekendmaking winnaars

De winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence worden op woensdag 15 maart bekend gemaakt tijdens het Trends Investment Summit event in Brussel. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten