Top-5 Global High Yield: UBS aan kop

Na twee rode kwartalen sloten wereldwijde hoogrentende obligatiefondsen het derde kwartaal af met een mooie winst. Toch is het voorbarig om van een trendbreuk te spreken. Dit is Morningstar's Top-5 van beleggingsfondsen in de categorie Global High Yield over het derde kwartaal.

Thomas De Fauw 31 oktober, 2022 | 8:12
Facebook Twitter LinkedIn

High yield obligaties presteren beter dan lange duratie activa dit jaar. Enerzijds speelt de rentegevoeligheid zijn rol en anderzijds lijkt de markt zich weinig zorgen te maken over kredietrisico’s. De global high yield bond Morningstar Categorie liet over de laatste drie maanden een winst van 4,3 procent zien. Dit brengt het year to date rendement op -2,8 procent.

De ICE BofA Glb High Yield Constrained Index sloot het derde kwartaal af met een stijging van 3,9 procent gemeten in euro’s maar noteert nog steeds 5,8 procent onder het niveau van eind 2021. Bovendien moet opgemerkt worden dat de winst in het derde kwartaal is toe te schrijven aan een rally in juli en augustus, maar dat in september de index opnieuw 2,4 procent verloor. Van een trendbreuk kunnen we dus niet spreken.

 

Geen paniek, wel focus op kwaliteit

Hoewel de kredietrisico’s toenemen tijdens een economische recessie en portefeuillebeheerders daar op inspelen door vooral op kwaliteit te focussen, is er van paniek weinig sprake. Ook niet bij Per Wehrmann, beheerder van het DWS Euro High Yield fonds dat van Morningstar analisten een Silver rating krijgt. Zijn verwachting is dat de wanbetalingen in Europa vermoedelijk onder hun langetermijngemiddelde zullen blijven, omdat veel bedrijven hun schuld in de voorbije twee jaar herfinancierden en zo hun looptijden verlengden tegen gunstige voorwaarden. Bovendien is de kwaliteit van de high yield obligatiemarkt in de afgelopen jaren ook toegenomen.

De huidige koersen bieden beleggers dan ook een interessant rendement, volgens de ervaren belegger. DWS is momenteel overwogen in meer risicovolle kredieten zoals die met een CCC rating en blijft onderwogen in BB rated obligaties en meer rentegevoelige effecten. Cyclische emittenten met uitdagingen op de langere termijn worden net als bedrijven binnen de cyclische consumptiegoederensector (zoals de auto-industrie en enkele detailhandelaren) grotendeels vermeden.

 

Hogere rendementen, stabiele spreads

De ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread sloot vorig kwartaal af op 543 basispunten, iets lager dan de 587 basispunten eind juni, maar nog steeds hoger dan de 310 basispunten aan het eind van vorig jaar. Doordat rendementen op staatsobligaties tijdens het derde kwartaal verder stegen en de spreads niet veel veranderden ten opzichte van medio 2022, steeg het effectieve rendement op de gelijknamige index wel tot 9,5% eind september. De Europese equivalent klokte af op 8,15%, eveneens een stijging over de laatste drie maanden.

 

Toekomst blijft onzeker

Toch blijft voorzichtigheid geboden, want zoals wel vaker met krediet heeft niemand het volledige plaatje. Vermoedelijk zijn veel risicovollere leningen tijdens de vette jaren gedaan in de toen populaire private markt. Het is moeilijk in te schatten hoe kwetsbaar kredieten daar zijn en of dat een effect kan hebben op de bredere (publieke) markt.

Verder blijft het moeilijk in te schatten hoe de inflatie en economische activiteit verder zal evolueren en hoe centrale bankiers hierop zullen reageren. De belangrijkste vraag voor hoogrentende obligaties is (gezien het inherente kredietrisico) of een recessie al volledig is ingeprijsd of spreads nog verder moeten stijgen.

 

De Top-5

Voor de Top-5 van deze week kijken we naar beleggingsfondsen in de Morningstar Categorie Global High Yield Bond waarvan een distributievergoedingsvrije fondsklasse beschikbaar is in Nederland. Deze vijf fondsen hebben de beste prestaties laten zien op basis van het rendement over de eerste negen maanden van 2022.

De fondsen UBS (Lux) Floating Rate Income en M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund blijven net als aan het einde van vorig kwartaal op een en twee in onze lijst, terwijl Robeco’s high yield obligatiefonds de top 3 binnenglipt. De UBS strategie wisselde sterke met minder sterke jaren. Het eindigde in het eerste en tweede kwartiel in 2018 en 2021, maar belandde in het laagste kwintiel in 2019 en 2020.

Het fonds wordt beheerd door Matthew Iannucci, Anaïs Brunner en Branimir Petranovic. Iannucci, het wereldwijde hoofd high yield developed markets werkt al 26 jaar voor UBS en is in Chicago gevestigd. Brunner en Petranovic zijn ook al vele jaren actief voor de Zwitserse asset manager. Het fonds had 60% van haar activa in obligaties die verlopen in minder dan drie jaar in vergelijking met een categoriegemiddelde van 23%. Ongeveer 4% van haar activa waren belegd in de UBS (Lux) Short Duration High Yield Sustainable strategie.

Het Rotterdamse Robeco staat ook opnieuw in de lijst met hun Robeco High Yield Bonds fonds. Deze strategie wordt beheerd door Sander Bus en Roeland Moraal en de twee krijgen van Morningstar analisten de hoogste onderscheiding voor hun werk op Robeco European High Yield Bonds, namelijk een Morningstar Analyst Rating van Gold.

Fundamenteel kredietonderzoek wordt uitgevoerd door het kredietteam van Robeco, dat zowel investment-grade als high-yieldobligaties omvat. Dit team is in de afgelopen zes jaar uitgebreid tot 21 analisten. In het derde kwartaal verhoogden de beheerders de bèta van hun portefeuille en staan ze klaar het kredietrisico te vergroten, mochten spreads verder stijgen.

Top-5 Global High Yield

top 5 hy oct 22 be

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten