Hoe kun je de juiste financiële producten selecteren?

Bij het kiezen van financiële instrumenten en producten is het cruciaal om due diligence te doen. Hou daarbij uw financiële doelen voor ogen en bepaal hoeveel risico en volatiliteit u bereid bent te accepteren.

Sara Silano 20 oktober, 2022 | 15:08
Facebook Twitter LinkedIn

Make up palatte

De financiële markten zijn erg volatiel de laatste tijd en zo'n beetje alles lijkt in een neerwaartse trend: aandelen én obligaties. Hoe langer dat duurt, hoe meer het gevoel bij beleggers gaat knagen dat ze iets aan hun beleggingsportefeuille moeten doen. Bij het keuzeproces daarover is het van belang om te beslissen welke financiële instrumenten en beleggingsproducten bij uw persoonlijke financiële situatie passen. 

Maar alvorens u beleggingsbeslissingen neemt, zet eerst een stap terug en ga na waarom u iets wil veranderen aan uw portefeuille, waarschuwt Christine Benz, Morningstar’s Director of Personal Finance: “Volatiliteit in de markt is niet per se een goede reden om in actie te komen. Want in zo'n situatie krijgen sentimenten en emoties vaak de overhand." Maar als er zich in uw persoonlijke situatie iets voordoet dat om wijzigingen in de beleggingsportefeuille vraagt, dan zijn dit overwegingen bij het kiezen van de juiste instrumenten en producten:

 

Doe due diligence

Voordat u gaan nadenken over wat te kopen, is het van belang om na te gaan waarom u die keuze maakt. Dit zijn vier stappen om in gedachten te houden:

 • Stap 1: bekijk uw doelen holistisch.
 • Stap 2: bepaal uw risicotolerantie en kies beleggingen die daar bij passen.
 • Stap 3: stel een horizon. Dat geeft uw vermogen de tijd om te groeien en cumulatief rendement zijn werk te laten doen.
 • Stap 4: hou vast aan uw plan en bekijk uw portefeuille niet te vaak. Maandelijks, jaarlijks of een ander interval dat het best past bij uw situatie.

 

Om duidelijk te maken waarom deze stappen zo belangrijk zijn, lichten we twee diametraal tegenover elkaar staande scenario's toe. In elk van beide scenario's moet u een keuze maken over welk financieel instrument u wil kopen. Dat ziet er als volgt uit:

 

Scenario 1: Hoe selecteer ik de juiste beleggingen voor korte-termijn doelen

Als u belegt voor een doel dat u op korte termijn wil bereiken, dan is het verstandig om te beslissen aan de hand van de werkelijke cijfers. Het gaat dan om:

 • Hoe waarschijnlijk is het dat u de doelen haalt met uw huidige portefeuillemix?
 • Hoeveel heeft u tot dusver opgebouwd?
 • Hoeveel kunt u per maand extra inleggen?
 • Hoe lang is uw tijdshorizon om te kunnen sparen en beleggen?

 

De antwoorden op deze vragen zijn een richtsnoer om de juiste mix van beleggingen te bepalen i het licht van uw risico capaciteit, uw risico tolerantie en hoe flexibel u bent ten aanzien van uw beleggingsdoelen. Ook speelt mee wat het beste is voor uw gemoedsrust; eventueel wat meer inleggen kan meer rust geven als daardoor de kans op een hoger rendement groter wordt.

Bijvoorbeeld als u van plan bent om binnen vijf jaar een huis te kopen, en u wil niet het risico lopen dat tegen de tijd dat u daar geld voor nodig heeft, uw belegginen een stuk lager staan dan nu, dan kunt u kiezen voor een wat meer conservatieve beleggingsmix, ook als dat kan betekenen dat u minder overrendement haalt ten opzichte van uw doelen.

Aan de andere kant; als u bereid bent om uw huizenplannen wat verder vooruit te schuiven in de tijd, om uw beleggingen meer tijd te geven om te renderen, dan kunt u kiezen voor een meer offensieve mix van beleggingen. Dat betekent meer risico, maar ook meer kans op hoger rendement, en ook meer tijd voor herstel als het de verkeerde kant op gaat met de rendementen.

Beleggers die op de korte termijn mikken, zijn voor een conservatieve benadering het meest gebaat bij obligaties. Let daarbij wel op de looptijden en de rentebewegingen in de markt, want die zijn van grote invloed op het effectief rendement. Een gedeelte aandelen in portefeuille is ook voor de korte termijn een mogelijkheid, en daar geldt dat die positie in overeenstemming moet zijn met de mate van risico die de belegger wil lopen.

 

Scenario 2: Hoe selecteer ik de juiste beleggingen voor pensioen

Voor de meeste werkenden onder ons is beleggen voor pensioen de meest voorkomende en tevens de belangrijkste financiële opgave. De berekening van wat je nodig hebt als oudedagsvoorziening is afhankelijk van veel variabelen; sommige daarvan heeft uonder controle, maar sommige liggen buiten uw macht:

 • Uw pensioenleeftijd
 • Uw levensverwachting
 • Uw spaarsaldo
 • Andere inkomsten zoals AOW
 • Hoeveel u wilt onttrekken aan uw vermogen om van te leven
 • De vervanging van uw salaris als percentage 

 

“Pensioen vereist een analyse van hoeveel u nodig heeft om van te leven gedurende een bepaalde tijdsperiode. Van daaruit kunt u de positionering van uw beleggingsportefeuille bepalen en de selectie van de financiéle instrumenten die u wil gebruiken”, adviseert Christine Benz. Belangrijk daarbij is om beleggingen te selecteren die een mate van volatiliteit weerspeigelen waar u zich comfortabel bij voelt.

Als u nerveus wordt van de volatiliteitsniveaus die we de laatste tijd zien, dan kunt u nagaan welke beleggingen in die periode slecht hebben gepresteerd - en daar afscheid van nemen als u ze tegen gunstige condities kan verkopen. In plaats daarvan kunt u meer risicobewuste beleggingen kiezen. In het geval van beleggingsfondsen is de Morningstar Analyst Rating een goede leidraad. Fondsen met een Gold, Silver of Bronze rating scoren goed op kwalittatieve factoren, waaronder risicobeheersing. In kwantitatief opzicht telt het voor risico gecorrigeerde rendement mee.

Als u onveranderd kalm blijft bij hogere volatliteit, kunt u de portefeuille meer laten neigennaar offensievere beleggingen die een hoger risico hebben, maar ook een hogere kans op beter rendement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten