Fonds van de Week: ABN Amro Liontrust European Sustainable Equities

De strategie van bet fonds ABN Amro Liontrust European Sustainable Equities bestaat al langer, maar de distributie via ABN Amro maakt het bereikbaarder voor veel beleggers. De op kwaliteit en lange termijn gerichte aanpak bewijst zich, ook onder het huidige, relatief jonge beheerteam. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Robert van den Oever 21 juli, 2022 | 8:53
Facebook Twitter LinkedIn

ABN Amro Liontrust European Sustainable Equities in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Above Average

 

ABN Amro Liontrust European Sustainable Equities

Deze strategie bestaat al langer, maar is nu vanwege de distributie door ABN Amro voor veel meer beleggers in Europa toegankelijk. Een deel van het beheerteam is tamelijk nieuw in deze samenstelling, maar de beleggingsaanpak is gestoeld op kwaliteitscriteria en de blik op de lange termijn. Wel moeten beleggers rekening houden met periodes van afwisselend under- en outperformance. Morningstar's fondsanalist Ronald van Genderen zet de Morningstar Analyst Rating op Bronze.

 

Uitgebreide toelichting

fvdw aam liontrust graph

 

Beheerteam
Peter Michaelis en Martyn Jones van Liontrust zijn de medebeheerders van deze strategie. Jones nam het roer over van de vorige co-manager Neil Brown, die de strategie sinds april 2011 had gerund en in november 2020 het fondshuis verliet. Jones trad in 2012 in dienst bij Liontrust als analist en in november 2019 werd hij gepromoveerd tot co-manager naast Brown. Hij is relatief onervaren, maar is goed thuis in de aanpak, en wij beschouwen hem als een zeer getalenteerde en deskundige belegger.

Hij beheert de portefeuille op een day-to-day basis met toezicht van Michaelis, wat extra comfort biedt aangezien die beschikt over meer dan twee decennia ervaring in duurzaam beleggen. Michaelis leidt ook het 17-koppige duurzame beleggingsteam van Liontrust, dat is opgesplitst in een groep die aandelenstrategieën beheert en een groep die zich richt op vastrentende producten.

De equity-groep bestaat uit 10 leden, een mix van doorgewinterde beleggers en junioren, waaronder twee nieuwe stagiair-analisten die er in 2021 bij kwamen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van in totaal vijf strategieën. Stabiliteit is een andere gunstige eigenschap van dit team, aangezien er in de afgelopen vijf jaar slechts één vertrek is geweest.

De team behoort niet tot de meest uitgebreide, temeer gezien het feit dat de strategieën onder beheer een wereldwijd product omvatten, maar toch denken we dat het voldoende middelen heeft, gezien de efficiënte benadering van ideeën ontwikkeling en de grote overlap tussen de vijf aandelenstrategieën. Jones' talent, Michaelis' ervaring en de steun van een solide aandelenteam biedt ons voldoende comfort.

Fondshuis
ABN Amro Investment Solutions is de vermogensbeheertak van ABN Amro Bank. Het bedrijf sloeg in 2018 een andere weg in, waarbij de directe managementcapaciteiten werden afgestoten. Het is nu een pure open architectuur speler die samenwerkt met sub-adviseurs om de fondsen te beheren en die functioneert als distributeur.

De asset-allocatiefondsen worden nog steeds in eigen huis beheerd met behulp van externe beheerders als bouwstenen. Deze strategische verschuiving heeft geleid tot grote bezuinigingen in het beleggingsteam. Maar de teams voor manager selectie en de multi-asset fondsmanagers, beide cruciaal voor de nieuwe strategie van de bank, zijn gespaard gebleven en beschikken nog altijd vover afdoende deskundigheid.

Verschillende vertrekken van hoog aangeschreven personen in de leiding van het bedrijf laten ons echter pas op de plaats maken. Twee van de drie directieleden zijn pas recent aangesteld, onder wie de nieuwe CEO die in 2019 in die rol begon, maar het is geruststellend dat hij een veteraan binnen het bedrijf is en daarmee zorgt voor continuïteit.

Sinds 2018 heeft AAIS zijn fondsassortiment volledig herzien, waarbij een groot deel van het assortiment is samengevoegd of geschrapt. Die reorganisatie is nog volop gaande, maar dat gaat op verstandige wijze en het bedrijf heeft diverse sterke subadviseurs in de arm genomen, zoals zoals Parnassus, Alger of Loomis Sayles.

De kosten voor eindbeleggers zijn over het algemeen ook aantrekkelijk, en dat een extra pluspunt voor de firma. Toch zal het tijd vergen om zich te vestigen als rentmeester en partner voor beleggers voor lange termijn.

Proces
De aanpak van deze strategie is geworteld in duurzaam beleggen en de uitvoering is zeer consistent door de jaren heen. Deze aanpak werd voor het eerst ontwikkeld en geïmplementeerd door Peter Michaelis in februari 2001 bij Aviva Investors, waarna het proces consequent en succesvol is toegepast bij Alliance Trust sinds 2012, en bijgevolg bij Liontrust sinds april 2017.

Het op de lange termijn gerichte proces is verankerd rond het thematische kader van het team en de overtuiging dat duurzaam opererende bedrijven in de loop der jaren betere en veerkrachtige groeivooruitzichten zullen laten zien.

Het thematische raamwerk is de richtsnoer van het team bij het genereren van ideeën en kent drie belangrijke duurzame trends: efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, verbeterde gezondheid en meer veiligheid en veerkracht. Die zijn onderverdeeld in 20 subthema's.

De nadruk ligt op het vinden van kwalitatief hoogwaardige bedrijven die profiteren van een van deze groeigebieden en waar het team betrouwbare lange-termijnprognoses voor kan maken. Doorgaans zullen deze bedrijven een hoog rendement op het eigen vermogen hebben, verdedigbare marges en het vermogen om hun concurrentievoordelen voor langere tijd vast te houden.

Daarnaast vereist de aanpak dat bedrijven kernproducten of -diensten aanbieden die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving of het milieu. De waarderingsaanpak is flexibel, maar het team heeft er zorgvuldig gebruik van gemaakt. De langeetermijn denkwijze van het team resulteert in een lage portefeuille-omzet, waarbij posities doorgaans meer dan vijf jaar vastgehouden worden.

Prestaties
Ondanks enkele recente periodes van underperformance blijft het track record van deze strategie op lange termijn goed. Vanaf de oprichting in februari 2001 tot en met juni 2022 boekte de 'clean'' fondsklasse van het Liontrust Sustainable Future Pan European Growth fonds, dat de langste geschiedenis heeft, een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,52%. Dit is een krappe outperformance ten opzichte van het rendement van 4,39% dat benchmark MSCI Europe Growth Index wist te halen, terwijl het gemiddelde van de categorie Europese large-cap groeiaandelen 3,72% bedroeg.

Tegelijkertijd werd ook de MSCI Europe Mid Growth Index, die 4,35% haalde, met een kleine marge verslagen. Dit werd bereikt zonder onnodige risico's te nemen, zoals blijkt uit de risiconiveaus voor de strategie die gelijk waren, of zelfs lager, dan alle bovengenoemde maatstaven. De voor risico gecorrigeerde prestaties waren daarom ook behoorlijk in overeenstemming met de Sharpe-ratio van de MSCI Europe Growth Index en zelfs iets beter dan alle andere vergelijkingspunten.

Het prestatiepatroon van de strategie laat periodes van aanzienlijke out- en underperformance zien. De strategie had een uitzonderlijk sterk 2020, gevolgd door een mindere relatieve prestatie in 2021. In de eerste helft van 2022 bleef de strategie echter aanzienlijk achter bij zowel het categoriegemiddelde als de benchmark. Dit was grotendeels te wijten aan het feit dat small-capaandelen uit de gratie waren, maar ook de aandelenselectie droeg negatief bij, vooral in de sectoren gezondheidszorg (GN Store Nord en Zur Rose) en technologie (Nagarro en Trustpilot).

Kosten
De lopende kosten van de 'clean' fondsklasse C laten dit fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de categorie. Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van ABN Amro Funds - Liontrust European Sustainable Equities C EUR Capitalisation. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa Large-Cap Groei, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

fvdw aam liontrust table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Candriam Equities Biotechnology

BlackRock Continental European Flexible Fund

Allianz Europe Equity Growth

Pimco GIS Income Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten