Morningstar Investment Conference US: de ESG highlights

De Morningstar Investment Conference U.S. in Chicago vond onlangs weer plaats van 16 tot 18 mei. Met ongeveer 2.500 bezoekers mag dit gerust een van de wereldwijd meest vooraanstaande bijeenkomsten voor beleggers worden genoemd. Uiteraard bleven de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen niet onbesproken, we noteerden de belangrijkste opmerkingen voor u.

Ronald van Genderen 31 mei, 2022 | 11:56
Facebook Twitter LinkedIn

Kunal MICUS 2022

De aftrap van de MIC US conferentie werd gegeven door Morningstar’s topman Kunal Kapoor. Hij plaatste duurzaamheid binnen het kader van een bredere ontwikkeling die hij ziet: die van de actieve personalisatie van beleggingsportefeuilles, oftewel een juiste afstemming van de beleggingen op de specifieke situatie en wensen van de individuele belegger. Hij noemde dat het nieuwe actieve beleggen. Het is een logische gedachte om duurzaamheid hier binnen te plaatsen, omdat weinig zaken in de beleggingswereld zo persoonlijk zijn als de visie op wat duurzaam is en wat niet.

Kapoor omschreef deze trend richting personalisatie, waarbinnen duurzaamheid dus een onderdeel is, als een kans voor de financiële industrie. Een stelling die werd onderschreven door Jenny Johnson, de CEO van fondshuis Franklin Templeton. Volgens haar vormt ESG-beleggen een geweldige kans voor de beleggingsindustrie “aangezien beleggers steeds meer ook emotioneel betrokken zijn bij hun beleggingen en willen weten dat hun geld ten goede wordt aangewend. Het gaat over risico, rendement en impact”. Bovendien denkt zij niet dat je rendement voor impact hoeft op te geven.

 

Wel hand in hand

Dat duurzaamheid en rendement niet hand in hand kunnen gaan, is een veel gehoorde misvatting en ook Morningstar heeft al diverse onderzoeken gepubliceerd waarin het tegendeel wordt aangetoond. De transitie van de economie naar een duurzamer model biedt beleggers ook enorme kansen.

Dat bleek ook uit een constatering van Alex Osborne-Saponja, werkzaam bij Sustainalytics. “Als u de afgelopen vijf jaar in een schone technologie of een koolstofarm bedrijf of fonds had geïnvesteerd, zou u een rendement van 107% op uw investering hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat je geen rendement zou hebben gehad als je alleen in fossiele brandstoffen had geïnvesteerd, maar dat zou zo'n 32% zijn geweest. U hoeft geen klimaatwetenschapper te zijn om te weten dat een investeringsrendement van 107% veel hoger is dan 32%.”

 

Trend onder consumenten 

De beweging naar een schonere en duurzamere economie is ook waarneembaar in ons dagelijks leven. Als consument krijgen we een steeds grotere keuze aan duurzamere producten en diensten. Volgens Erin Lash, hoofd aandelenresearch voor de consumenten sectoren bij Morningstar, is dat een trend die duidelijk onder consumenten leeft.

"Consumenten hebben een voorliefde voor milieuvriendelijke en eerlijke bedrijven. Degenen die niet investeren in producten die aansluiten bij die trend zullen uiteindelijk zeker buiten beschouwing worden gelaten. Bovendien zijn er besparingen te behalen voor bedrijven door een pad naar een CO2-neutrale wereld na te streven. Dat kan door het optimaliseren van leveringsroutes, het gebruik van minder middelen of het minimaliseren van verspilling. Die besparingen kunnen worden doorgesluisd naar andere delen van het bedrijf.”

 

Energietransitie

Echter, om de volledige transitie naar schone energiebronnen te maken zijn echter nog aanzienlijke investeringen nodig. Zo wees Travis Miller, senior aandelenanalist voor de olie- en nutssector bij Morningstar, er op dat het succes van die transitie uiteindelijk af hangt van wie de gigantische investeringen die nodig zijn in de nieuwe energie infrastructuur gaat doen en bovenal hoe snel deze gaan plaatsvinden.

“De kosten voor oplossingen voor schone energie waren nog maar 10 jaar geleden verschrikkelijk hoog. De niet-concurrerende technologieën bestonden alleen vanwege overheidssubsidies. De transformationele verandering in sectoren zoals de automobielindustrie, nutsbedrijven, energie-efficiëntie en water hebben geleid tot een enorm aantal kansen die niet langer afhankelijk zijn van overheidsbeleid”, zo duidde Steven Libratore, hoofd ESG & Impact binnen het vastrentende team van Nuveen.

Libratore schetst daarbij een beeld dat de transitie in gang is gezet en financiering vooral uit de particuliere hoek gaat komen, gedreven door de (rendements)kansen die hier liggen. Miller hield het publiek daarentegen voor dat we nog veel langer en in veel grotere mate van olie afhankelijk zullen blijven dan we nu denken of hopen. Zo is de overstap naar elektrische auto’s niet genoeg om naar een klimaat-neutrale economie te gaan. De transitie zal veel breder plaats moeten vinden. De vraag naar olie zal hoe dan ook op een relatief hoog niveau blijven liggen de komende jaren door vraag vanuit andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld plastics.

Maar moeten beleggers dan alleen nog maar beleggen in duurzame bedrijven? Lucas White van GMO wierp het balletje op om toch maar in oliebedrijven belegd te blijven. Want wie zou er anders in deze bedrijven gaan beleggen...? Als duurzame belegger is het beter om in deze bedrijven te beleggen en ze te bewegen de transitie te maken, dan dat beleggers die zich geen zorgen maken over het klimaat de scepter gaan zwaaien bij dergelijke bedrijven. Dat zou volgens hem alleen maar leiden tot een minder duurzame uitkomst.

 

US versus Europa

Hoewel duurzaamheid een rode draad genoemd mag worden in de conversaties en presentaties op de conferentie was het opmerkelijk om te zien hoe weinig duurzaamheid terug kwam in het reclamemateriaal dat de fondshuizen hadden klaarliggen in hun beursstands.

Waar in Europa op conferenties vrijwel ieder fondshuis zo goed mogelijk wil laten zien welke capaciteiten zij hebben voor duurzame beleggers, waren het aantal fondshuizen dat hun duurzame fondsen etaleerden hier veruit in de minderheid. Europese fondsbeleggers lijken wat dat betreft in een betere positie te verkeren om te kiezen uit een breed duurzaam fondsenaanbod dan Amerikaanse beleggers. Ook op dat gebied is de transitie nog niet ten einde.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten