Dit zijn drie duurzame wereldwijde aandelenfondsen

De dominante positie van Europa op het gebied van duurzaam beleggen is dit jaar nog verder toegenomen. Het aanbod van duurzame fondsen is flink uitgebreid na de introductie van de nieuwe SFDR-regelgeving. Die beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.

Ronald van Genderen 14 december, 2021 | 14:56
Facebook Twitter LinkedIn

Door de aangepaste informatieverstrekking van veel fondshuizen voldoen nu meer fondsen aan de criteria die Morningstar stelt om een fonds te classificeren als duurzaam. Per eind september 2021 bestaat het universum van duurzame fondsen uit 6.147 producten.

Gezamenlijk hadden deze fondsen maar liefst 3.431 miljard dollar aan vermogen onder beheer, een verbluffende stijging van 88% vergeleken met de 1.830 miljard dollar per eind juni van dit jaar. Per eind september was het vermogen van duurzame fondsen goed voor ongeveer 25% van het totale vermogen in Europese fondsen.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) die is ingevoerd op 10 maart 2021 zou beleggers beter in staat moeten stellen om het duurzaamheidsprofiel van een fonds op waarde te schatten, onder andere door het bieden van meer en betere informatie. Toch zal het voor beleggers niet heel veel makkelijker zijn geworden om hun huiswerk op duurzaamheidsgebied te doen. Alleen al het enorm toegenomen aantal duurzame fondsen stelt hen voor een aanzienlijke uitdaging om uiteindelijk tot een gedegen fondskeuze te komen.

ESG Commitment Level
Inmiddels hebben al diverse duurzaamheidsratings die beleggers kunnen helpen om een afweging te maken, hun weg naar de markt gevonden, waaronder het in 2019 geïntroduceerde Morningstar ESG Commitment Level. Dit is een kwalitatieve rating die de mening van Morningstar’s fondsanalisten weergeeft over de kracht van het duurzaamheidsbeleid op fonds- en fondshuisniveau. De rating kent een schaal van vier niveaus, lopend van goed naar slecht: Leader, Advanced, Basic en Low.

Ter illustratie krijgt u een drietal wereldwijde aandelenfondsen die een ESG Commitment Level hebben van Advanced of Leader. Voor deze fondsen vormen duurzaamheidsoverwegingen een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces en ze beschikken over beleggingsteams met sterke ESG competenties.

AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity
Dit fonds wordt beheerd door AXA's dochteronderneming Rosenberg Equities en profiteert van een groot toegewijd en gecentraliseerd onderzoeksteam dat elk aandeel in het beleggingsuniversum beoordeelt met behulp van de eigen zes-factorenmethodologie. Op basis hiervan verdient het fonds een Morningstar ESG Commitment Level van Advanced.

Rosenberg levert sinds het midden van de jaren tachtig systematische aandelenportefeuilles en was een van de eerste kwantitatieve fondshuizen die niet-financiële gegevens, zoals ESG, volledig in haar beleggingsprocess integreerde. De bedrijfsbreed gehanteerde ESG-score is ontleend aan talloze externe gegevensbronnen, zodat analisten meer dan 100 gegevenspunten kunnen opnemen in het raamwerk voor de bedrijfsscore.

Het 14-koppige analistenteam richt zich op materiële ESG gebieden. Het is prettig dat deze output een wezenlijke impact heeft op de wegingen van de portefeuille, aangezien het de doelstelling is om een portefeuille te construeren met een betere ESG-score en minder dan 60% van de koolstof- en watervoetafdruk dan de index.

AXA IM heeft tal uitsluitingen op sectorniveau, waaronder voor controversiële wapens, palmolie en landbouwgrondstoffen, gedetailleerde regels voor bedrijven die een grote impact hebben op klimaatverandering en een reeks verdere normen voor tabaksproducenten, wapenfabrikanten, bedrijven die de UN Global Compact schenden, en de algehele ESG-kwaliteit. Inbreuk op een van deze richtlijnen leidt tot het verwijderen van het aandeel uit de modellen en portfefeuilles.

Impax Global Equity Opportunities
Dit fonds is een wereldwijde duurzame aandelenstrategie die profiteert van een sterke ESG-integratie en best-in-class middelen, waardoor het een Morningstar ESG Commitent Level heeft ontvangen van Leader.

Deze strategie wordt beheerd door het beursgenoteerde aandelenteam van Impax, een uitgebreid en ervaren team van 16 leden, die allemaal betrokken zijn bij de ESG analyse van bedrijven en actief aandeelhouderschap. Dit team is een degelijke mix van zeer ervaren beheerders met een lange staat van dienst bij Impax en meer junior leden. De groep beschikt over voldoende middelen en heeft bewezen ESG-onderzoekscapaciteiten.

Deze strategie is sterk gericht op duurzaamheid, aangezien er wordt belegd in bedrijven die volgens het team kunnen profiteren van de overgang naar een duurzamere economie. Om dergelijke bedrijven te identificeren, past het team de eigen Impax Sustainability Lens toe die economische subsectoren rangschikt op ESG-gerelateerde kansen en risico's. Gezien deze positieve inclusiebenadering vormen negatieve screenings of uitsluitingscriteria geen centraal uitgangspunt van de strategie.

Daarnaast is ESG geïntegreerd in het gehele beleggingsproces. Bij het aandelenonderzoek wordt een breed scala aan ESG- en niet-financiële informatie opgenomen in het '10-stappen' bedrijfsonderzoeksproces van Impax. Na voltooiing van deze analyse krijgt elk bedrijf een score op basis van de Impax’ zelf-ontwikkelde ESG-score. De slechtst presterende bedrijven zijn uitgesloten voor deze strategie, terwijl de blootstelling in achterblijvers op het gebied van duurzaamheid is gemaximeerd.

Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability
Dit fonds blinkt uit in duurzaam beleggen en behoort tot de beste wereldwijde ESG-opties voor aandelenfondsen, waardoor het een Morningstar ESG Commitment Level of Leader verdient.

Hoofdbeheerder Sashi Reddy maakt deel uit van de 12-koppige Sustainable Funds Group van Stewart Investors, een ervaren en stabiele groep, die naast Reddy ook ervaren teamleiders zoals David Gait en Nick Edgerton omvat. Het team richt zich op het aannemen van mensen met een passie voor ESG, en ESG-onderzoek vormt voor alle leden onderdeel van hun dagelijkse werk.

ESG is ingebakken in alle aspecten van de beleggingsaanpak. Het team richt zich op het vinden van managementteams met een gedeelde visie op het stimuleren van duurzame ontwikkeling in de markten waarin ze actief zijn. Een gevolg van deze filosofie is dat de strategie niet zal beleggen in bedrijven met een materiële blootstelling aan schadelijke producten, waaronder wapens, tabak, alcohol, fossiele brandstoffen en gokken.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten