Fonds van de Week: Schroder ISF Euro Equity

Het Schroder ISF Euro Equity fonds volgt een consistent en gedisciplineerd toegepaste aanpak waarbij de beheerder risico's durftte nemen die zich uitbetalen, zo toont het track record. Wel verdient het aanhoudende personele verloop in het beheerteam aandacht. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Robert van den Oever 20 februari, 2020 | 8:50
Facebook Twitter LinkedIn

Schroder ISF Euro Equity fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

Schroder ISF Euro Equity fund

Deze strategie volgt een aanpak die consistent en gedisciplineerd wordt toegepast en goed doordacht en meetbaar is. Beheerder Martin Skanberg staat sinds 2010 aan het roer en hanteert dezelfde benadering als bij het Schroder European fonds dat hij al ruim een decennium onder zijn hoede had. Hij durft risico's te nemen, en het track record laat zien dat die lonend zijn.

Punt van aandacht voor Morningstar-analist Peter Brunt is wel het aanhoudende verloop in het team, waardoor we enkele ervaren beheerders en hun deskundigheid hebben zien vertrekken. De rebatevrije fondsklasse C krijgt een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 8 Schroder ISF Euro Equity grafiek vrijstaand

Beheerteam
Beheerder Martin Skanberg is zijn carrière in 1994 begonnen bij SEB Asset Management en kwam in 2004 bij Schroders na een periode bij American Express Asset Management, waar hij analist was. Bij Schroders was hij co-beheerder op het fonds Schroder Institutional European, en in 2006 kreeg hij daar de leiding over. In maart 2011 ging dat fonds samen met Schroder Europan. Hij nam Schroder ISF Euro Equity erbij in 2010.

Wij zijn van mening dat Skanbergs lange ervaring ervoor zorgt dat hij het beste haalt uit het 14-koppige Europese aandelen researchteam (dat ook twee analisten omvat die de sector gezondheidszorg wereldwijd volgen) dat hem ondersteunt. Het team is georganiseerd naar sectoren. In 2017 en 2018 kende het een verhoogd verloop, waaronder het vertrek van enkele ervaren leden.

In 2019 was er weer een noemenswaardig vertrek, van analist Andrea Arff-Peterson. Tegelijk kwamen er twee nieuwe, tamelijk onervaren analisten bij. Het gemiddeld aantal dienstjaren bij het fondshuis staat nu op 6 voor dit team en het aantal jaar beleggingservaring op gemiddeld 11.

Rory Bateman, die als hoofd pan-Europese aandelen heeft bijgedragen aan de vorming van een efficiente en functionele teamtructuur, is in december 2018 bevorderd tot wereldwijd hoofd aandelen. Hij werd opgevolgd door de ervaren Chris Taylor die al lange tijd deel uitmaakt van het team en productspecialist was. Naar de mening van Morningstar opereert het team nog altijd solide.

Fondshuis
Schroders bestaat ruim 200 jaar en nog altijd heeft de familie Schroder de helft van de aandelen in handen. Het stabiele eigendom heeft voor rust gezorgd en het fondshuis in staat gesteld om de strategie vorm te geven met het oog op de lange termijn.

De kernexpertise van Schroders is aandelen en daarin heeft het een fondsenaanbod met fondsbeheerders van hoge kwaliteit, lange staten van dienst en oog voor de lange termijn, hetgeen wordt onderstreept door de zorgvuldige opvolgingsplanning.

Dat geldt vooral voor Aziatische, Europese, US small-cap, Japanse en Australische aandelen. De afdeling voor Britse aandelen heeft echter wat verloop gekend in beheerders. Fondsintroducties worden geselecteerd gedaan en de obligatieproducten van het fondshuis hebben positieve Morningstar Analyst Ratings.

De beloning van managers hangt af van de outperformance over drie- en vijfjaarsperioden. Bij obligatie- en multi-asset fondsen is dat één en drie jaar, want dat weerspiegelt volgens het fondshuis de perioden waar eindbeleggers voor die producten het meeste belang aan hechten.

Om de activiteiten te verbreden heeft Schroders overnames gedaan op het gebied van private equity, verzekerings-securities en securitised credit. Ook wealth management staat op de agenda via de aankoop van Cazenove in 2013 en in 2017 de overname van C. Hoare.

Proces
Deze strategie is erop gericht om de MSCI EMU benchmark te verslaan op de lange termijn door voornamelijk te beleggen in large-cap bedrijven. Het proces is in de eerste plaats bottom-up gericht; het genereren van ideeen omvat beoordeling van waarderingen (koers/winst verhouding en ondernemingswaarde/EBITDA afgezet tegen de 10-jaars historie) en aandelenkoers (die extreme koersdalingen in beeld brengt).

De hoofdbeheerder leunt sterk op de research van de ruim tien leden tellende groep sectoranalisten. Discussie is een belangrijk onderdeel van het proces, en het team komt twee keer per week bij elkaar om beleggingsideeen te bespreken en te evalueren.

De analisten rangschikken aandelen op een schaal van 1 tot en met 4, waarbij 1 de hoogste en 4 de laagste beoordeling is. De beheerder belegt doorgaans in aandelen die een 1 of een 2 scoren op deze schaal. Hij maakt volgens Morningstar goed en effectief gebruik van de analytische middelen die hem ten dienst staan.

De bedrijven waar de strategie op mikt hebben een houdbare winstgevende groei die boven het marktgemiddelde ligt of groei die op de lange termijn een structureel verbeterende trend laat zien. De beheerder beoordeelt iedere beleggingskans individueel. Hij kijkt daarbij naar groei, marges en rendementen, marktwaardering en het gedrag van de aandelenkoers. Hij beoordeelt de waardering op een flexibele manier met gebruikmaking van meerdere methoden.

De beheerder verkoopt een positie als de beleggingscasus is gerealiseerd en tot uitdrukking komt in de waardering. Dat doet hij ook als de beoogde casus niet gerealiseerd wordt, of als de waardering een veel grotere korting laat zien dan de vooraf opgestelde casus.

Prestaties
Beheerder Martin Skanberg heeft consistent solide resultaten afgeleverd. De clean share class C Acc EUR heeft de MSCI EMU benchmark en het categoriegemiddelde verslagen over de periode van mei 2010 tot en met december 2019. Op maandelijkse voortschrijdende vijfjaarsbasis heeft het fonds de benchmark 91% van het aantal keren verslagen. Recentelijk kennen de resultaten een dip vanwege een mager 2016 en 2018. De lange-termijn resultaten zijn eveneens indrukwekkend op voor risico aangepaste basis, terwijl gemeten over vijf jaar de Sharpe ratio in lijn is met die van de benchmark.

De prestaties gemeten per kalenderjaar zijn eveneens goed en tamelijk consistent. Dat is conform onze verwachting van een strategie die Skanbergs aanpak volgt. Hij laat de portfeuille actief de richting op bewegen waar hij de meeste kansen ziet. Hij mikt erop dat 80% van het resultaat wordt gehaald uit aandelenselectie. De beheerder heeft ook het fonds Schroder European al 10 jaar onder zijn hoede; dat volgt een vergelijkbaar proces en heeft consistent sterke relatieve prestaties laten zien.

Deze fondsklasse heeft met name een 2015 gekend, hoewel de neiging naar kwaliteitsgroei in 2016 iets tegenwerkte, want toen bleef het fonds achter bij zowel de benchmark als het categoriegemiddelde. Sterke aandelenselectie in de meeste sectoren resulteerde in outperformance over 2017. De focus op bedrijven die door een herstructurering heengaan zat tegen in 2018 en 2019 toen de markt juist gunstig was voor groeibedrijven.

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse C laten dit fonds in het middelste kwintiel van de categorie vallen. Dat is niet geweldig, maar als we de kosten bekijken in de context van de People, Process en Parent pillars, dan zijn we van mening dat dit fonds positieve alpha kan genereren ten opzichte van benchmark. Het fonds verdient een Morningstar Analyst Rating van Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Schroder International Selection Fund Euro Equity C Acc EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Eurozone Large-Cap, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 8 Schroder ISF Euro Equity tabel vrijstaand

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

Robeco QI Global Conservative Equities

- Schroder ISF China A-shares

- Axa WF Europe Small-Cap Fund

- First State China Growth Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings