Opkomende landen fondsen met defensieve karakteristieken

Opkomende landen zijn goed uit de startblokken gekomen in de eerste maanden van 2019. Met een rendement van bijna 11% (tot en met 22 februari) werd reeds een flinke plus geboekt. Beleggers die nu nog op de rijdende trein willen springen, doen er goed aan om het verloop van de koersen in het voorgaande jaar in gedachte te houden.

Ronald van Genderen 26 februari, 2019 | 11:42
Facebook Twitter LinkedIn

Aandelen uit opkomende landen hadden vorig jaar in absolute termen wellicht niet zo’n sterke start als dit jaar, maar vooral in relatieve termen was het begin sterk. Maar uiteindelijk eindigde het jaar in mineur. Met name de maand januari was vorig jaar sterk, met ruim 4% koerswinst voor de MSCI Emerging Market index. De MSCI World index moest het die eerste maand doen met slechts iets meer dan 1% winst.

In februari keerde het sentiment reeds, maar opkomende landen hielden nog altijd een plus over van bijna 2%, terwijl aandelen uit de westerse wereld reeds in het rood waren beland met een verlies van bijna 1%. Uiteindelijk werd die voorsprong in de rest van het jaar niet vastgehouden en eindigden opkomende landen met een verlies van meer dan 10% over het gehele jaar. De MSCI World index hield het verlies daarentegen beperkt tot 4%.

Defensieve karakteristieken
Beleggers die nu instappen, willen daarom hun blootstelling aan opkomende landen wellicht combineren met meer defensieve karakteristieken. Mocht het dit jaar wederom misgaan, dan beperken zij in ieder geval de schade. Om fondsen te vinden die aan die kwaliteiten voldoen, hebben we in eerst gekeken welke fondsen door Morningstar analisten worden gevolgd.

Op het moment van schrijven volgen zij 19 opkomende markten aandelenfondsen die verkrijgbaar zijn in Nederland. Daarvan dragen er 17 een positieve Morningstar Analyst Rating, oftewel Bronze, Silver of Gold. Van deze fondsen verwachten de analisten dat zij over een volledige marktcylcus, vrijvertaald naar normaliter een periode van 5 tot 7 jaar, op risco-gecorrigeerde basis in staat zullen zijn om de benchmark en/of het categoriegemiddelde te verslaan.

Vervolgens is er gekeken naar hoe deze fondsen scoren op risico parameters, zoals standaard deviatie en down capture ratio (beide ratio’s gemeten over zowel 3 als 5 jaar). Een drietal fondsen onderscheidt zich op basis van deze criteria.

20190225 Belegger

(klik op tabel voor vergroting)

Capital Group New World
Dit fonds is een risico-averse strategie die probeert de risico’s die gerelateerd zijn aan opkomende landen te beperken door niet alleen in aandelen uit dergelijke landen te beleggen. Het fonds kan bijvoorbeeld een gedeelte van de portefeuille in vastrentende waarden beleggen.

Belangrijker is de mogelijkheid om te beleggen in aandelen uit de ontwikkelde wereld die minimaal 20% van hun omzet uit opkomende landen halen. Onderliggend wordt het fonds beheerd door een tiental beheerders die ieder verantwoordelijk zijn voor een deel van de portefeuille.

Robeco QI Emerging Conservative Equities
De Morningstar Analyst Rating werd onlangs verhoogd voor dit fonds van Bronze naar Silver. Een verhoogde overtuiging in de aanpak die aan deze strategie ten grondslag ligt, leidde hiertoe. De strategie maakt gebruik van een volledig kwantitatieve benadering, een gebied waar Robeco veel ervaring mee heeft en waar de onderneming in de loop der jaren sterk in heeft geïnvesteerd.

Het team dat dit fonds beheert, wordt geleid door Pim van Vliet, op wiens academische werk het model is gebaseerd. Hij wordt vergezeld door vijf andere medebeheerders, evenals een stabiele groep van 10 kwantitatieve onderzoekers. Het beproefde kwantummodel zoekt voornamelijk aandelen met een laag risico, zoals gemeten aan de hand van hun volatiliteits- en distress-statistieken, maar ook waarderings- en momentumfactoren zijn opgenomen. Over het algemeen is de aanpak zeer gedisciplineerd en herhaalbaar, en het team heeft het model in de loop van de tijd consequent verbeterd.

Uni-Global Equities Emerging Markets
Het doel van dit fonds is blootstelling te bieden aan opkomende landen via een een portefeuille met lage volatiliteit. Het team, onder leiding van de ervaren Alexei Jourovski, combineert hiertoe kwantitatieve optimalisatie technieken met fundamentele risico-analyses om tot een defensieve portefeuille te komen. De kwantitatieve selectie hanteert zowel top-down (op macro, sector en landen niveau), alsmede bottom-up risico’s (onder andere standaard deviatie en correlaties).

De kwalitatieve benadering richt zich vooral op fundamentele risico’s. Uiteindelijk wordt met de aandelen die de screenings doorstaan een portefeuille samengesteld die een zo laag mogelijke te verwachten volatiliteit oplevert.

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

- Een benchmark is alleen zinvol bij gebruik van de juiste index

Frontier markets: de grenzen opzoeken hoeft niet risicovoller te zijn

Deal or no deal, onrust en onzekerheid alom

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten