Top-5 Global inflation linked (euro hedged): UBS aan kop

Inflatie is alleen goed voor het financiele systeem als die stabiel en voorspelbaar is. Te hoge inflatie betekent waardeverlies en te lage inflatie, of zelfs deflatie, laat de economie vastlopen. Inflation linked obligaties elimineren de invloed en verzachten de reële impact van inflatie. Morningstar neemt in de Top-5 van deze week inflation linked obligaties onder de loep.

Jeroen Siecker 17 december, 2018 | 8:36
Facebook Twitter LinkedIn

De centrale banken doen er wereldwijd alles aan om inflatie zo stabiel mogelijk te houden en grijpen in als dat nodig is. Dat deden ze begin maart 2015. Toen zijn de centrale banken van het Eurosysteem, waaronder De Nederlandsche Bank, gestart met het grootschalig aankopen van staatsobligaties. Het Eurosysteem injecteert hierbij geld direct in de economie door de staatsobligaties aan te kopen met nieuw gecreëerd elektronisch geld. Dit heet kwantitatieve verru

iming. 

Bij kwantitatieve verruiming koopt de centrale bank via haar bancaire tegenpartij staatsobligaties van bijvoorbeeld een pensioenfonds. De centrale bank betaalt de bank door een bijschrijving op de rekening. Deze bijschrijving is elektronisch geld dat banken bij de centrale bank aanhouden en dat zij alleen voor betalingen tussen banken onderling kunnen gebruiken. De bank betaalt het pensioenfonds vervolgens door een bijschrijving op de rekening van dit pensioenfonds.

Geldhoeveelheid stijgt
Het eindresultaat van de transactie is dat het pensioenfonds geld op deposito bij de bank heeft in plaats van een verhandelbare obligatie. Tegelijkertijd zijn de kasreserves en de deposito’s op de balans van de bank toegenomen. Dit betekent dus ook een stijging van de geldhoeveelheid in de economie. Deposito’s van pensioenfondsen bij banken maken immers onderdeel uit van de geldhoeveelheid.

Overigens begint hiermee pas de impact van kwantitatieve verruiming op de economie. Naar verwachting zullen partijen, zoals het pensioenfonds, een deel van de toegenomen deposito’s gebruiken voor het aankopen van andere financiële activa, waardoor de rentes over een breder front gaan dalen. Dit kan uiteindelijk de financieringscondities voor bedrijven en huishoudens verbeteren, zodat zij meer gaan besteden. De effecten van het aankoopprogramma zijn al zichtbaar in een daling van de rente op staatsobligaties en van de wisselkoers van de euro.

Inflatie opdrijven
De stijging van de geldhoeveelheid in de economie moet uiteindelijk zorgen voor het opdrijven van de inflatie. Indien de geldhoeveelheid zorgt voor een te hoge inflatie en volatiel is, schiet het zijn doel voorbij. Een te hoge inflatie heeft drie grote nadelige effecten.

Ten eerste, hoe langer je geld als contant houdt, hoe meer waarde het verliest, dus probeer je het meteen uit te geven in plaats van het vast te houden. In deze situatie functioneert geld niet als een effectieve opslag van waarde. Als mensen een hoge inflatie verwachten en de snelheid van hun transacties daardoor toeneemt, zal de inflatie zelfs verder stijgen.

Ten tweede, als de inflatie tot zeer hoge percentages stijgt, neemt het nut van het geld als rekeneenheid af. Als de prijzen snel veranderen, wordt de communicatie tussen kopers en verkopers ingewikkeld. Het vergelijken van prijzen wordt complex als alle prijzen snel stijgen. Ten derde vermindert de inflatie het nut van geld als ruilmiddel.

Geld vergemakkelijkt transacties op manieren die de economie goed laten functioneren, maar niet zo goed als de inflatie hoog en volatiel is. Een lage en stabiele inflatiegraad daarentegen zorgt ervoor dat geld zijn functies efficiënt uitvoert.

Gevaar vermijden
Voor beleggers die het gevaar van inflatie willen vermijden, is er de categorie inflation-linked bonds. Dit type obligaties elimineert de invloed van inflatie doordat de nominale waarde van een staatsobligatie gekoppeld is aan de inflatie van een land. Dus als de inflatie stijgt doet de nominale waarde van de obligatie dat ook. Dit staat in contrast met de inflatoire trend bij andere soorten effecten, die vaak dalen in waarde als de inflatie stijgt.

Wanneer de nominale waarde zich aanpast aan de kostprijs van de goederen, wordt de rente die de obligaties uitbetalen bovendien ook gecorrigeerd voor inflatie. Door deze kenmerken te bieden, kunnen inflation linked bonds de reële impact van de inflatie die de houder van de obligaties voelt, verzachten.

De Top-5
Voor de Top-5 hebben van deze week hebben de analisten van Morningstar gekeken naar de Morningstar Categorie Global inflation linked (euro hedged). We lichten hieronder twee fondsen toe met de beste prestatie sinds het begin van het jaar.

AXA World Funds - Global Inflation Bonds
De kern van de strategie is gebaseerd op het analyseren van breakevens (het minimale rendement dat moet worden gerealiseerd waarbij de nominale rente gecompenseerd wordt voor de inflatie). De managers vertrouwen op macro-economische scenario's door het bredere fixed-income-team en vergelijken hun voorspellingen over de inflatie met de marktverwachtingen. Het fonds profiteert ook van de traditionele prestaties elementen van vastrentende waarden, zoals duration (die met +/- 25% kan verschillen van de Barclays World Government Inflation Linked index), rendement curvepositionering en landselectie (+/- 15%). Het totale risico van de portefeuille wordt beheerst via een relatief conservatieve tracking-error limiet van 1,5%.

BGF Global Inflation Linked Bond Fund
Het proces van het team is er opgericht om een eigen interne voorspelling te doen op de inflatie van een land. Dit doet BlackRock via een eigen ontwikkeld model waarbij de balans gezocht wordt tussen het kwantificeren van de relaties tussen economische grootheden, fundamentele inzichten op het gebied van rente ontwikkelingen en de beste ideeën van het BlackRock's Fixed Income Platform.

Inflation linked tabel Belgie vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten