Duurzame fondsen in waarde aandelen zijn zeldzaam

Fondsen die in waarde aandelen beleggen waarbij duurzaamheid in acht wordt genomen, blijken een schaars goed. Nadat groei aandelen jarenlang beter hebben gepresteerd dan waarde aandelen, gaan steeds meer geluiden op dat een rotatie naar waarde aandelen op handen is. Voor duurzame beleggers werpt dit een probleem op, want hoe krijgen zij meer blootstelling aan duurzame waarde aandelen? Een aantal suggesties.

Ronald van Genderen 23 oktober, 2018 | 11:57
Facebook Twitter LinkedIn

Duurzaam beleggen lijkt met name het terrein te zijn voor beleggers die zich op groei aandelen richten. Of wellicht een gemengd profiel hebben, maar het is zeker niet het aandachtsgebied van waarde beleggers. Kijken we bijvoorbeeld naar de drie Morningstar categorieën voor Europese large-cap aandelen (Aandelen Europa Large-Cap Waarde, Aandelen Europa Large-Cap Gemengd en Aandelen Europa Large-Cap Groei), dan wordt dit beeld duidelijk geïllustreerd.

Het aantal fondsen binnen de categorie Aandelen Europa Large-Cap Gemengd is met 733 veruit het grootst. Daarvan worden 89 fondsen beheerd volgens een mandaat waarbij duurzaamheid een rol speelt, oftewel 12% van de fondsen in de categorie. Voor de categorie Aandelen Europa Large-Cap Groei is het totaal aantal fondsen een stuk lager, namelijk 81. Van die fondsen hebben er 14 een duurzaam mandaat (17%). De categorie Aandelen Europa Large-Cap Waarde herbergt in totaal 115 fondsen, echter slechts 2 daarvan oftewel minder dan 2% is aangemerkt als duurzaam fonds.

Duurzaam neigt naar groei
Het beeld dat duurzaam beleggen een bias heeft richting groei, of in ieder geval weg van waarde aandelen, is niet alleen relevant voor Europese aandelen. Dat gaat ook op voor andere regio’s, zoals de Verenigde Staten, wereldwijd en opkomende landen.

Voor duurzame beleggers is dit een belangrijk gegeven. Bij hun zoektocht naar duurzame fondsen en de inrichting van hun portefeuillekomen zij zeer waarschijnlijk uit bij gemengde of groeifondsen. Daardoor ontstaat in hun portefeuille een onderweging naar waardeaandelen.

De afgelopen jaren heeft dat goed uitgepakt voor beleggers. Zowel over langere als kortere termijnen gemeten hebben groei aandelen het beter gedaan dan waarde aandelen. Als we opnieuw naar Europese aandelen kijken, dan behaalden groei aandelen (MSCI Europe Growth index) bijvoorbeeld over de afgelopen 10 jaar tot en met eind september van dit jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,28%.

Waarde aandelen (MSCI Europe Value index) daarentegen kwamen over dezelfde periode niet verder dan een rendement van 5,30%, oftewel jaarlijks 3 procentpunt minder. Over de afgelopen 12 maanden is dat plaatje hetzelfde. Groei aandelen noteren een rendement van 3,83%, maar waarde aandelen staan op een verlies van 0,91%.

Draai van groei naar waarde
Het is dan ook niet vreemd dat er steeds meer geluiden opgaan dat er weleens een rotatie kan gaan plaatsvinden in de markt, waarbij waarde aandelen weer meer aandacht van beleggers gaan krijgen, omdat zij beter kunnen gaan presteren dan groei aandelen. Voor duurzame beleggers die hier op willen inspelen, betekent dit een probleem, want er zijn maar weinig duurzame waarde aandelenfondsen beschikbaar.

Binnen de categorie Aandelen Europa Large Cap Value zijn er slechts twee fondsen die een duurzaam beleggingsbeleid hebben: RobecoSAM Sustainable European Equities en Schroder ISF European Value. Het laatst genoemde fonds zal voor veel duurzame beleggers wellicht afvallen, omdat het ondanks het duurzame beleggingsbeleid een Morningstar Sustainability Rating heeft van slechts 1 Globe. Dit is de laagst mogelijke score binnen de Morningstar Sustainability Rating, die een maatstaf is voor hoe goed de bedrijven in een fondsportefeuille scoren op het gebied van duurzaamheid.

RobecoSAM Sustainable European Equities heeft daarentegen een Morningstar Sustainability Rating van 5 Globes, oftewel de hoogst mogelijke rating. Het fonds wordt ook door de fondsanalisten van Morningstar gevolgd en krijgt van hen een Morningstar Analyst Rating van Neutral. Binnen het beleggingsproces wordt duurzaamheid van het begin tot het eind geïntegreerd en het heeft het fonds ook prima prestaties opgeleverd. Echter, met name het hoge verloop in de ondersteunde analisten teams zorgt er voor dat de analisten geen hogere convictie in het fonds hebben. Bovendien heeft de portefeuille de afgelopen jaren een steeds meer gemengd karakter gekregen in plaats van een puur waarde karakter.

Nog zeven fondsen
Naast dit fonds volgen de Morningstar analisten nog 7 andere fondsen in de categorie. Van deze fondsen hebben er zes een Morningstar Sustainability Rating van slechts drie Globes of lager. Alleen Metropole Sélection onderscheidt zich met 4 Globes. Het fonds heeft bovendien een Morningstar Analyst Rating van Silver. Het vertrouwen van de analisten is vooral gebaseerd op het bewezen en consistente proces dat zich richt op Europese large- en mid-caps met een waarde karakter. Bovendien wordt het fonds beheerd door een team van zeven beheerders die gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring hebben.

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld de Morningstar Sustainability Rating, de Morningstar Rating en Morningstar Style Box kan de duurzame belegger zijn zoektocht naar duurzame Europese waarde aandelenfondsen zelf voortzetten. Ze zijn dan weliswaar in de minderheid, maar ze zijn zeker te vinden.

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

- Rendement is geen ultiem selectiemiddel voor fondsen

Dit zijn drie Europese aandelenfondsen met een waarde-stijl

Drie wereldwijde aandelen fondsen voor de duurzame belegger

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten