Top 5 Obligatiefondsen Wereldwijd – EUR Hedged: Legg Mason aan kop

Ondanks de stijgende rente pakte 2017 pakte redelijk goed uit voor obligatiebeleggers, mits ze er voor gekozen hadden om het valutarisico af te dekken naar de euro. De aanhoudende economische groei en berichten over een minder ruimhartig stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank steeg de 10-jaars Duitse staatsrente in 2017. Vooral de risicovollere obligaties lieten bovengemiddelde rendementen zien.

Niels Faassen 22 januari, 2018 | 8:59
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggingsfondsen die zich richten op obligaties uit opkomende landen en Europese en wereldwijde high yield obligaties behoorden dan ook tot de best presterende obligatiecategorieën.

Zo realiseerden de categorieen Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht, Obligaties EUR High Yield en Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged rendementen van respectievelijk 7,16%, 6,08% en 4,64%.

Obligatiecategorieën zonder valuta hedge zoals Obligaties Wereldwijd Emerging Markets en Obligaties Wereldwijd High Yield boekten daarentegen verliezen van -2,42% en -5,78%.

De Top 5: Legg Mason aan kop
Legg Mason voert de top 5 van deze week aan met een rendement van 8,29% over 2017. Morningstar hanteert een Bronze rating voor de niet gehedge variant van dit fonds. Sinds de oprichting in 2003 is dit fonds is in de capabele handen van Steve Smith en David Hoffman. Beiden zijn al sinds de jaren 90 de drijvende kracht achter de obligatiestrategieën van Legg Mason.

Het duo is ook verantwoordelijk voor Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income dat een Silver Morningstar Analyst Rating heeft. In tegenstelling tot dit fonds belegt het Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund sinds juli 2010 uitsluitend in staats-, staatsgerelateerde en in overheidsgegarandeerde obligaties van minimaal investment grade kwaliteit.

Beide fondsen kennen echter dezelfde convictie gedreven top-down strategie en zijn wars van traditionele schuldgewogen obligatie-indices. In plaats daarvan gebruikt het team macro-economische en waarderingsanalyses om landen met aantrekkelijke reële effectieve rendementen te identificeren, gunstige plekken op rentetermijn curves te vinden en om valuta’s te lokaliseren die kunnen profiteren van economische trends. Door deze onderscheidende aanpak wijkt de portefeuille doorgaans significant af van categoriegenoten.

Zo is het fonds sinds 2007 in zijn geheel niet belegd in Japan, terwijl het een kwart tot een derde van de Citigroup World Government Bond Index uitmaakt. De beheerders geven daarentegen de voorkeur aan staatsobligaties uit landen met lage staatsschulden. 2017 was een uiterst succesvol jaar waarbij het fonds 99% van zijn categoriegenoten achter zich wist te laten. Een flinke overweging in Mexicaanse obligaties en in de Mexicaanse peso droeg positief bij evenals diverse valutabets en rente-exposure naar Polen en Brazilië.

Invesco Bond
Invesco Bond staat met een rendement van 6,28% op de derde plek. Ook voor dit fonds heeft Morningstar een Bronze rating afgegeven voor de niet gehedge variant. Voormalig hoofdbeheerder Mark Nash verliet het fondshuis in maart 2016 en Joseph Portelli en Lyndon Man zijn benoemd tot diens opvolgers. Beiden vullen elkaar goed aan qua achtergrond. Zo heeft Portelli meer een macroachtergrond en heeft diverse wereldwijde obligatieportefeuilles beheerd, terwijl Man meer een credit achtergrond heeft. De aanpak is teamgericht en we hebben veel waardering voor het grote team van vastrentende professionals bij Invesco.

Het gestructureerd beleggingsproces hanteert meerdere bronnen van toegevoegde waarde door gebruik te maken van de expertise van Invesco’s vastrentende en valuta teams. Het team heeft een uitgebreid onderzoekskader ontwikkeld om de meest aantrekkelijke markten, zowel in absolute als relatieve termen te identificeren. Daarnaast neemt het actieve posities in op het gebied van bedrijfsobligaties, duratie en yield curve.

Obligatieselectie is een belangrijk onderdeel van het proces en steunt op diepgaand bottom-up onderzoek en risicobeoordelingen. Ondanks het korte trackrecord van Porteli en Man op deze strategie is Morningstar ervan overtuigd dat de beheerders over de benodigde ervaring en voldoende middelen beschikken om deze strategie succesvol uit te voeren.

M&G Global Macro Bond
Het Silver gerate M&G Global Macro Bond sluit de top 5 af met een winst van 3,26% over 2017. Deze Silver rating is voor een groot deel gebaseerd op onze positieve visie op beheerder Jim Leaviss. Hij is M&G’s fixed income hoofd en beheert deze strategie al sinds 1999. Hij beschikt over bijna 20 jaar aan waardevolle ervaring met het beheren van top-down wereldwijde obligatiemandaten en bottom-up bedrijfsobligatiestrategieën.

De strategie van het fonds biedt Leaviss veel vrijheden, zo kan hij long-short posities innemen (via derivaten) in wereldwijde vastrentende waarden en valutamarkten en kan hij eventueel overgaan tot een negatieve duratie. De beheerder heeft deze flexibiliteit goed weten te benutten. Wel vinden wij de kosten van het fonds relatief hoog.

Top 5 Obligatiefondsen Wereldwijd – EUR Hedged

FN Top 5 week 4 NF Obligatiefondsen Wereldwijd jan 2018 tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten