Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Duurzame beleggingen selecteren met een nieuwe tool: Product Involvement

Voor duurzaam beleggen kende u al de Morningstar Sustainability Rating en die krijgt gezelschap van een nieuwe tool: Product Involvement. Daarmee kan de belegger nagaan of en in welke mate een bedrijf betrokken is bij 15 activiteiten of producten die als niet duurzaam gelden, zoals alcohol, tabak, wapens, kernenergie en steenkool.

Robert van den Oever 20 december, 2017 | 10:56

Duurzaamheid blijft een belangrijk thema bij Morningstar en er komen steeds meer tools beschikbaar om de belegger te helpen bij het vergaren van informatie over de duurzaamheid van beleggingsfondsen. U kende al de Morningstar Sustainability Rating, de maatstaf die op een schaal van 1 tot 5 globes aangeeft hoe een beleggingsfonds scoort op duurzaamheid binnen zijn categorie.

Morningstar verfijnt de mogelijkheden verder en na de Morningstar Sustainability Rating volgde uitbreiding met Product Involvement. Met die tool kan de belegger nagaan of en in welke mate een bedrijf betrokken is bij 15 activiteiten of producten die als niet duurzaam gelden, zoals alcohol, tabak, wapens, kernenergie en steenkool. Dat maakt het makkelijker om te selecteren: de belegger die bepaalde activiteiten, of een bepaalde mate daarvan onwenselijk acht, kan die met behulp van de tool uitsluiten uit zijn portefeuille. Of met de tool de fondsen selecteren die het beste scoren op de gekozen criteria.

Directe en indirecte betrokkenheid
Uitgangspunt voor de Product Involvement data is onderzoek van Sustainalytics naar individuele bedrijven naar zowel de directe betrokkenheid bij productie van bijvoorbeeld wapens of tabak of componenten en aanverwante diensten als de indirecte betrokkenheid via levering van functionele onderdelen of hulpmiddelen aan producenten.

Directe betrokkenheid bij steenkool kan bijvoorbeeld een mijnbouwbedrijf zijn dat steenkool wint. Indirect betrokken zijn bijvoorbeeld nutsbedrijven die een energiecentrale op steenkool stoken.

Duidelijk beeld
Die data van Sustainalytics worden dan samengevoegd met de portefeuilledata van Morningstar en zo ontstaat een duidelijk beeld van de betrokkenheid van bedrijven en de blootstelling van beleggingsportefeuilles die posities hebben in die bedrijven.

Als we het voorbeeld wapens nemen, dan blijkt uit de Morningstar-data dat de grootste gemiddeld blootstelling voorkomt bij fondsen in Amerikaanse aandelen. Dat heeft te maken met het feit dat de Verenigde Staten sommige internationale verdragen die anti-persoonsmijnen en clusterbommen verbieden, niet hebben ondertekend.

De neiging om niet te willen beleggen in bedrijven die in wapens doen, is de laatste jaren sterker geworden. Zo sluiten onder andere BNP Paribas, Columbia Threadneedle, Axa, Franklin Templeton en Robeco bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie volledig uit.

Stappen doorlopen
De Product Involvement tool in Morningstar Direct Cloud biedt de mogelijkheid om fondsen te selecteren op de 15 controversiële activiteiten. De eerste stap na het kiezen van het Nederlandse universum is het selecteren van het datapunt ‘Product Involvement’ en vervolgens een van de 15 genoemde controversiële activiteiten. Dat ziet er op scherm in Direct Cloud zo uit:

(klik op afbeelding voor vergroting)

Voor die activiteit kan een waarde worden ingegeven, hetzij ‘ten minste’ hetzij ‘ten hoogste’ of een range tussen twee waardes. Daarmee kan de belegger de voor hem gewenste, of juiste ongewenste, mate van betrokkenheid ingeven:

(klik op afbeelding voor vergroting)

Als die stappen zijn doorlopen, kunnen daar andere datapunten aan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld de Morningstar Sustainability Rating; wil de belegger alleen de best scorende fondsen op duurzaamheid eruit filteren, dan kan hij de optie van 5 globes aanvinken. Op de schaal van 1 tot en met 5 globes zijn alle keuzes mogelijk, de belegger kan 1 kiezen, meer dan 1 of alle vijf. Die extra stap ziet er zo uit:

(klik op afbeelding voor vergroting)

Zo komt er een lijst uit rollen met fondsen die de mate van blootstelling aan de controversiële activiteit weerspiegelen plus - in dit geval- de duurzaamheidsrating, en de eventuele andere maatstaven die u heeft aangeklikt. Zo'n lijst ziet er dan zo uit:

(klik op afbeelding voor vergroting)

 

Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

 

Lees meer over duurzaam beleggen:

- Nieuwe duurzame fondsen groeien flink in 2017

- Passieve fondsbeheerders mengen zich actief in duurzaamheidskwesties

Morningstar Sustainability Indexes bewijzen dat duurzaam beleggen geen rendement kost

Drie duurzame wereldwijde aandelenfondsen: een vergelijking

Duurzaam beleggen en goed rendement kunnen heel goed hand in hand gaan

Het verband tussen kwaliteit en duurzaamheid bij wereldwijde large-cap aandelen

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming