Top 5 Europese smallcaps: Kempen bovenaan

De markt voor smallcaps is bij uitstek geschikt voor stock pickers. Toch speelt dit jaar vooral de blootstelling aan het Britse pond beleggers in Europese bedrijven met geringe marktkapitalisatie parten.

External Writer 03 oktober, 2016 | 9:09
Facebook Twitter LinkedIn

De aandelen worden over het algemeen niet of nauwelijks door analisten gevolgd en dat maakt dat er kansen zijn voor beleggers. Zo ook in Europa.

'Afgaande op de MSCI Europe Small Cap, waarin 941 aandelen zijn opgenomen, varieert de omvang van een smallcap in Europa van toch nog een substantiële 7 miljard euro tot een zo klein als een nietige 14 miljoen euro', schetst Morningstar-analist Ronald van Genderen het werkterrein van fondsmanagers in Europese smallcaps.

Tanende interesse
De mogelijkheden voor stock pickers wordt echter wellicht nog beter onderstreept met de variatie in rendement van de betreffende smallcap aandelen. 'Dit jaar tot en met eind augustus behaalde het best presterende aandeel — Hochschild Mining — een rendement van 332%, terwijl het slechts presterende aandeel — Prosafe — een klap van min 97% te verwerken kreeg.'

'Toch is een dergelijke stock pickers markt ook niet volledig vrij van macro economische en/of politieke risico's', voegt Van Genderen toe. Dat bewees het Brexit-referendum in juni maar weer. 'Waar de brede MSCI Europe Small Cap index dit jaar tot en met eind augustus op een gering verlies van iets meer dan 3% staat, daar duikelde de MSCI UK Small Cap dit jaar al met iets meer dan 10% in euro's.'

De Morningstar-analist ziet dit als mogelijke verklaring voor het feit dat beleggers dit jaar niets meer moeten hebben van actief beheerde Europese smallcap aandelenfondsen. Van Genderen: 'De categorie die met circa 20 miljard euro relatief klein is, zag vorig jaar nog een stevige 2,6 miljard euro aan nieuw beleggersgeld naar de fondsen stromen. Iedere maand was het instroom cijfer positief. Dit jaar is dat beeld echter volledig omgekeerd. Ieder maand hebben beleggers in Europa geld weggehaald uit de fondsen en per eind augustus stond de teller op een uitstroom van 2,5 miljard euro.'

Nederlandse aanbieders
De top 5 met de dit jaar best presterende Europese smallcap aandelenfondsen wordt gedomineerd door fondsen van Nederlandse aanbieders, wijst de ranking uit die Morningstar op verzoek van Fondsnieuws opstelde. Zo heeft Kempen twee fondsen in de top 5.

Van Genderen wijst erop dat in juli van dit jaar Morningstar de rating voor Kempen (Lux) European Small-Cap nog verlaagde van silver naar neutral, terwijl Kempen (Lux) European Sustainable Small-Cap reeds een neutral-rating had. Het aanhoudende verloop en de wijzigingen binnen het Europese smallcap team van Kempen dat in Edinburgh is gevestigd, baarden de fondsanalisten zorgen.

Kempen heeft enkele Nederlandse managers, waaronder Erwin Dut, naar voren geschoven. Het Amsterdamse huis, dat onderdeel is van het beursgenoteerde Van Lanschot, timmert intussen ook aan de weg met de uitbreiding van het werkveld naar wereldwijde smallcaps.

Voor beide fondsen van Kempen in de top 5 geldt dat zij een beperkte blootstelling naar het Verenigd Koninkrijk hebben. 'Hetgeen dit jaar, naast positieve aandelen selectie, heeft bijgedragen aan de sterke prestatie versus de concurrentie', zegt analist Van Genderen.

Ongelukkig VK en Italië
De onderweging van het VK geldt echter nog sterker voor de nummer 2 en 3 in de top 5. 'Het fonds van Henderson belegt slechts 22% in de UK, terwijl het eveneens Nederlandse Juno Select nog een procent minder in de UK heeft belegd. Bij het laatstgenoemde fonds speelt stock selectie echter een veel grotere rol, gezien de portefeuille met slechts 14 namen.'

Het vijfde fonds uit de top 5 komt eveneens uit een Nederlandse stal. Het NN Europe Small Caps Fund is in tegenstelling tot de overige fondsen juist overwogen in het VK. 'Het belegt ruim 35 procent van de portefeuille aan de overkant van de Noordzee. Ook een overweging in Italië lijkt op het eerste gezicht niet een gelukkige keuze, aangezien de MSCI Italy Small Cap dit jaar op een verlies van bijna 18% staat.'

Maar de geconcentreerde portefeuille met iets meer dan 40 namen zorgt er voor dat aandelen selectie belangrijker is. Van Genderen: 'En dat pakte voor dit fonds goed uit, bijvoorbeeld in de sector financials waar het fonds slechts twee namen in portefeuille heeft, maar met Burford Capital direct ook een winnaar, want het aandeel staat dit jaar 75% in de plus.'

Top 5 Europese smallcaps

FN Top 5 week 40 Aandelen Europa Small Cap tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. De in deze tabel opgenomen fondsen zijn gerangschikt op grond van de prestaties year-to-date per einde kalendermaand. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten