Top 5 global bonds: Robeco Lux-o-Rente bij beste 10%

Geheel tegen de verwachting in is het jaar goed begonnen voor wereldwijde obligatiebeleggers. De meeste fondsen in de (euro hedged) categorie wisten zwarte cijfers te schrijven met een categoriegemiddelde van 3,33%.

External Writer 25 juli, 2016 | 11:44
Facebook Twitter LinkedIn

De fondsen werden geholpen door een aanhoudende daling van de rente. Zo bereikte de 10 jaarsrente op Duits staatspapier na de uitkomst van het Brexit-referendum voor het eerst in de geschiedenis een negatieve stand en daalde het tot 8 juli door naar –0,19%.

Britse staatsobligaties waren een van de best presterende obligatiecategorieën year to date. Zo boekte de EAA OE GBP Government Bond categorie tot en met eind juni een rendement van 11,34% in ponden. Na de Brexit verwachten veel beleggers een ruimer monetair beleid van de Bank of England en daarmee een verdere daling van de rentes.

De top 5 op basis van het rendement dit jaar wordt aangevoerd door het Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund. Dit fonds belegt voor minimaal 65% in investment grade obligaties. 'De waarderingsgerichte aanpak van de beheerder voert hem naar obligatiemarkten die in zijn optiek ondergewaardeerd zijn', aldus Morningstar-analist Niels Faassen.

Beste 10%
Legg Mason wordt op de voet gevolgd door een fonds van eigen bodem: Robeco Lux-o-Rente. 'Dit kwantitatief gedreven fonds onder leiding van Olaf Penninga dat uitsluitend actieve duratie posities inneemt, heeft een aantal lastige jaren achter de rug gehad', zegt de fondsanalist.

'Het onderliggende kwantitatieve model gaf – in een obligatiemarkt die grotendeels gestuurd leek te worden door de soms onvoorspelbare acties van de diverse centrale banken – een aantal maal de verkeerde signalen af, waardoor het op de verkeerde momenten de duration (een maatstaf voor de rentegevoeligheid) verlengde danwel verkortte. Reden voor Morningstar destijds om de analyst rating van het fonds te downgraden van Bronze naar Neutral.'

'Sinds 2014 lijkt het model z’n draai weer gevonden te hebben: zowel over dat jaar als over 2015 en in het lopende jaar 2016 behoorde het fonds tot de beste 10% aan fondsen binnen de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd - Euro Hedged. Dit jaar outperformed de rebate vrije fondsklasse zijn eigen benchmark met 94 basispunten.'

Ook van Nederlandse bodem in de top 5 staat Delta Lloyd Bond Euro. Faassen: 'Alhoewel de naam van het fonds anders vermoeden, hebben de beheerders ook buiten de eurozone landen en uitgevende instellingen gevonden die zij geschikt achten voor de portefeuille. Dit percentage is met name in 2013 fors toegenomen en kent volgens de beheerders ook geen maximum-limiet, wat voor ons mede reden was het fonds in 2013 als wereldwijd obligatiefonds te classificeren.'

Downgrade
Ondanks de sterke resultaten uit het verleden werd het enthousiasme van Morningstar over dit fonds eerder dit jaar getemperd door het vertrek van Sandor Steverink, voormalig hoofd van het renteteam bij Delta Lloyd. 'De nieuwe hoofdbeheerder, Hicham Zemmouri, beschikt niet over een publiek track record. Daarnaast vinden wij de teamomvang momenteel erg beperkt. Zeker met het oog op de brede waaier aan fondsen en mandaten en hun ruime definitie van het beleggingsuniversum. Met slechts vier beheerders managed men momenteel staats- en staatsgerelateerde obligaties in zowel euro’s als Amerikaanse dollars. Daarnaast heeft men ook nog een mandaat onder beheer voor emerging market debt local currency. Nadat wij het fonds enige tijd Under Review hadden staan, hebben wij onze rating in april van dit jaar dan ook verlaagd van Bronze naar Neutral.'

Het Vanguard index obligatiefonds heeft een Silver rating, omdat het zijn index erg goed weet te volgen met een hoge mate van nauwkeurigheid, zegt Faassen. 'Daarnaast zijn wij positief over de lage kosten van het fonds van 0,15% per jaar. Wij waarderen het streven van Vanguard als fondshuis om beleggers tegen zo laag mogelijke kosten blootstelling aan indices te bieden. Bij de totstandkoming van dit fonds zijn er diverse teams betrokken verspreid over de VS, Europa en Azie-Pacific. De managers zijn eveneens werkzaam als obligatiehandelaar, wat er volgens Morningstar aan bijdraagt dat, door hun goede kennis van de markt, zij de transactiekosten betrekkelijk laag kunnen houden.'

Top 5 Obligaties Wereldwijd - Euro Hedged

FN Top 5 week 30 tabel vrijstaand

Rendementen zijn geannualiseerd en in procenten

(klik op tabel voor vergroting)


Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. De in deze tabel opgenomen fondsen zijn gerangschikt op grond van de prestaties dit jaar per eind juni. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten