Top 5: Duurzaamheid in opkomende landen

Sinds kort kent Morningstar ook ratings voor duurzaamheid toe aan beleggingsfondsen. Onder fondsen die beleggen in opkomende landen scoren vooral die van Stewart Investors goed.

External Writer 30 mei, 2016 | 17:05
Facebook Twitter LinkedIn

Een hoger economisch groeipotentieel vanaf een lage basis is een reden om te beleggen in opkomende landen. Daarbij helpen deze investeringen zelf in de ontwikkeling van wat vaak als de derde wereld wordt aangeduid. Tenminste, als ze op duurzame en verantwoorde wijze plaatsvinden.

Ratings duurzaamheid
Ratings voor duurzaamheid kunnen hiervoor een indicatie geven. Verschillende organisaties beoordelen bedrijven ten aanzien van hun environmental, social en governance (ESG) beleid. Een bekende partij op dit terrein is Sustainalytics.

Ook zijn er organisaties die banken en fondshuizen de maat nemen ten aanzien van hun ESG-beleid. In Nederland heb je de Eerlijke Bankwijzer. Het Britse 3D Investing en Duitse FNG-Siegel richten zich op fondshuizen.

Maar vooralsnog ontbrak het aan een methode om het hele universum aan beleggingsfondsen door te lichten. Morningstar bedacht hierop een nieuw hulpmiddel om fondsen te beoordelen op basis van het duurzaamheidsprofiel van de onderliggende posities.

Vergelijking fondsen
Met de Morningstar Sustainability Rating introduceerde de fondsenvergelijker onlangs een maatstaf voor hoe goed bedrijven in een fondsportefeuille hun risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid aanpakken in vergelijking met gelijksoortige fondsen. Ook hier wordt gekeken naar ESG-factoren.

'We kennen de Sustainability Rating in twee stappen aan een fonds toe: eerst stellen we een Morningstar Portfolio Sustainability Score vast. Deze score is een vermogen-gewogen gemiddelde van de genormaliseerde ESG-scores op positieniveau in een portefeuille, waarin controverses waarin de bedrijven verwikkeld zijn, worden afgetrokken', legt Morningstar-analist Ronald van Genderen uit.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ESG-data op bedrijfsniveau van Sustainalytics, zowel ten aanzien van de ESG-scores als de controverses.

Van Genderen: 'We normaliseren de bedrijfs-ESG-scores van Sustainalytics om ze vergelijkbaar te maken tussen de verschillende industrieën, hetgeen noodzakelijk is bij het vergelijken van gediversifieerde portefeuilles. Vervolgens sorteren we fondsen in vijf normaal verdeelde groepen door de portfolio sustainability score te vergelijken met die van vergelijkbare fondsen uit de betreffende Morningstar-categorie.'

Opkomende markten
In deze top 5 staan de vijf actief beheerde fondsen met de hoogste portfolio sustainability binnen de categorie aandelen emerging markets. Morningstar keek naar fondsen die verkrijgbaar zijn in Nederland en waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is.

Bedrijven uit opkomende landen scoren over het algemeen minder goed op het terrein van duurzaamheid dan aandelen wereldwijd en met name uit Europa, geeft Van Genderen aan. Hij wijst erop dat de gemiddelde portfolio sustainability score voor de categorie aandelen wereldwijd large-cap gemengd per eind maart 51,15 was. Voor aandelen Europa large-cap gemengd was dit 57,38, maar voor aandelen emerging markets slechts 48,27.

'Dit is vooral toe te schrijven aan een lagere score op ESG', aldus de fondsanalist. 'Opvallend is dat opkomende landen fondsen over het algemeen een lagere blootstelling aan controverse kennen dan aandelenfondsen die zich richten op de ontwikkelde wereld.'

De top 5 wordt gedomineerd door fondsen van Stewart Investors, voorheen First State Stewart. Vorig jaar werd First State Stewart opgedeeld in twee entiteiten: Stewart Investors dat gevestigd is in Edinburgh en First State Stewart dat haar kantoor heeft in Hong Kong.

Van Genderen: 'Opvallend genoeg is van de drie Stewart Investors fondsen degene met een duurzame strategie niet de duurzaamste van de drie. Hoewel alle drie de hoogste Morningstar Sustainability Rating dragen van high, oftewel vijf globes, is er wel een verschil in de Portfolio sustainability score.'

Dat vier van de vijf fondsen geen specifiek duurzaam mandaat hebben, maar desondanks hoog scoren op de Morningstar Sustainability Rating, toont volgens de analist aan dat een conventioneel fonds ook een relatief hoge mate van duurzaamheid kan hebben. Beleggers hoeven daarom niet per definitie hun heil te zoeken bij fondsen met een strategie die duurzaamheid centraal stelt wanneer zij duurzaam willen beleggen.

Aandelenfondsen opkomende landen duurzaamheid

FN Top 5 week 22 EM ESG

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. De in deze tabel opgenomen fondsen zijn gerangschikt op grond van de prestaties dit jaar per eind april. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten