Beleggingsfonds van de week: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Eén van Morningstars favoriete beleggingsfondsen in obligaties uit opkomende markten in lokale valuta is PIMCO GIS Emerging Local Bond. Ondanks dat het beheerteam diverse wijzigingen heeft ondergaan is hoofdbeheerder Michael Gomez een constante factor met een consistente beleggingsaanpak.

Niels Faassen 07 mei, 2015 | 15:12
Facebook Twitter LinkedIn

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Neutral
Kosten: Negative


Vrijwel elke belegger heeft wel eens gehoord van emerging market debt (emdofwel schuldpapier uit opkomende markten. Doorgaans betreft het obligaties genoteerd in harde valuta (hard currency) zoals de Amerikaanse dollar. Schuldpapier uit opkomende landen in lokale valuta (local currency) is echter een minder bekende variant. Het omvat doorgaans staats(gerelateerde) obligaties uit opkomende landen gedenomineerd in lokale valuta. Deze obligaties zijn uitgegeven onder lokaal recht door overheden en bedrijven die ofwel 100 procent staatseigendom zijn of wiens schuld voor 100 procent door de overheid wordt gegarandeerd.

Opvallend is dat local currency gemiddeld genomen een iets hogere kredietkwaliteit heeft dan hard currency. Het historische risico op wanbetaling valt lager uit bij lokale valuta omdat overheden meer monetaire middelen (geld bijdrukken) en fiscale instrumenten (bezuinigingen) tot hun beschikking hebben bij de aflossing van hun schuld in lokale valuta. Daar staat tegenover dat obligaties in local currency onder lokaal faillissementsrecht vallen dat buitenlandse beleggers doorgaans minder bescherming biedt dan Brits of Amerikaans recht.

Personele wisselingen
Fondshuis PIMCO, van oudsher gericht op het beheer van obligaties, kwam verleden jaar veelvuldig in het nieuws vanwege personele wisselingen in de top van het bedrijf. Begin 2014 was het vertrek van bestuursvoorzitter Mohamed El-Erian al “breaking news”. Het nieuws dat CIO Bill Gross in september van datzelfde jaar eveneens vertrok bij PIMCO sloeg wereldwijd in als een bom. Als een van ’s werelds bekendste obligatiebeheerders beheerde hij destijds het grootste obligatiefonds ter wereld. Ook was hij in 1971 één van de medeoprichters van PIMCO. Na zijn vertrek werden de taken van Gross verdeeld over volgens Morningstar zeer gewaardeerde portefeuillemanagers. De beleggingsfondsen van PIMCO hebben wat betreft managementexpertise en analistenteam – voor dit moment - een stabiele basis.

Solide optie
PIMCO’s obligatieteam voor opkomende markten, dat onder leiding staat van Michael Gomez, werd niet rechtstreeks getroffen door het vertrek van Bill Gross. Het team heeft echter in de afgelopen paar jaar ook diverse personele wijzigingen gekend, waaronder het vertrek van medebeheerder Ramin Toloui in 2014. PIMCO heeft vervolgens een aantal ervaren krachten aangetrokken. Ondanks deze wijzigingen is beheerder Michael Gomez (foto) een constante factor sinds de lancering van de strategie in 2006 van het Amerikaanse fonds PIMCO Emerging Local Bond Fund (Morningstar Analyst Rating ‘Bronze’). Verder heeft hij bijgedragen aan de opbouw van de analytische gelederen. PIMCO was een trendsetter met het toewijzen van uiterst gekwalificeerde mensen en middelen voor onderzoek naar emerging market debt. Ook de beleggingsaanpak is consistent gebleven. Deze strategie was één van de eerste gefocust op obligaties in lokale valuta’s uit opkomende markten. Het fonds zet vooral in op landen met hoge kredietkwaliteit met betere of verbeterende kerncijfers en een flexibel monetair en fiscaal beleid (Brazilië, Zuid-Afrika, Mexico), terwijl er minder aandacht uitgaat naar landen die het meest vatbaar zijn voor een daling van hun kredietwaardigheid (Hongarije, Turkije).

Hoewel het fonds een voorkeur heeft voor hogere kwaliteit, wijkt het van de benchmark af op andere manieren. De overweging in Brazilië wordt al geruime tijd aangehouden en blijft veruit de grootste actieve positie. Met 35 procent van het fondsvermogen per maart 2015 was deze positie drie keer zo groot als bij de benchmark.

Tijdens de volatiele obligatiemarkten in 2013 was Brazilië één van de slechtst presterende landen in de index. Deze positie pakte dat jaar dan ook negatief uit voor PIMCO Emerging Local Bond Fund. Het herstel in Brazilië en de beslissing om veel van het valutarisico af te dekken hielp in 2014. Desondanks pakten de tegenvallende resultaten in 2014 en 2013 evenals de achterblijvende resultaten ten opzichte van de categorie in 2012 negatief uit voor het lange termijn rendement.

De hoge kosten van PIMCO Emerging Local Bond Fund beperken het concurrentievermogen. De jaarlijkse lopende kosten van 1,89 procent vallen hoger uit dan het gemiddelde van de beleggingsfondsen voor particuliere beleggers in de Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd emerging markets - lokale valuta’ . Toch blijft Morningstar ervan overtuigd dat PIMCO Emerging Local Bond Fund beschikt over voldoende troeven om de zwakke punten te compenseren. Met beheerder Gomez beschikt het over een stabiele kern en een consistente beleggingsaanpak en weet het te profiteren van PIMCO’s ruime kennis en ervaring in opkomende markten. PIMCO Emerging Local Bond Fund krijgt van de analisten van Morningstar de Analyst Rating ‘Bronze’.

Meer over PIMCO Emerging Local Bond Fund
(Klik op grafiek voor juiste formaat)


*De aandelenklasse E is een variant van PIMCO Emerging Local Bond Fund met distributievergoeding.


Beheerteam - Positive
Michael Gomez leidt de Amerikaanse versie van PIMCO Emerging Local Bond Fund sinds de introductie ervan in december 2006 en beheert de versie voor Europa sinds april 2009. Hij werd in 2005 co-leider van het obligatieteam voor opkomende markten bij PIMCO. Aanvankelijk deelde hij het leiderschap met Curtis Mewbourne.

Begin 2011 werd Mewbourne opgevolgd door Ramin Toloui. Het managementteam onderging opnieuw een verandering in april 2014, toen Toloui het fondshuis verliet voor een functie bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. Nu bepaalt Gomez de strategie voor alle portefeuilles in opkomende markten.

Gomez werkt vanuit PIMCO’s hoofdkantoor in Newport Beach en beschikt over de juiste papieren voor de taak die hem is toevertrouwd. Ervaring deed hij op als trader in obligaties uit groeimarkten bij Goldman Sachs voordat hij in 2003 het EMD-team van PIMCO kwam versterken. Bovendien is zijn team zowel in de breedte als de diepte goed ontwikkeld. Het team is de voorbije jaren gegroeid.
Naast Gomez heeft het PIMCO 21 beheerders en analisten verspreid over Newport Beach, Londen, München en Singapore die zijn gericht op emittenten in hun tijdzones. Gomez belegt persoonlijk in PIMCO Emerging Local Bond Fund hetgeen naar mening van Morningstar helpt om zijn belangen af te stemmen op die van de beleggers.

Fondshuis - Neutral
PIMCO's ‘new normal’ zonder oprichter en voormalig chief investment officer (CIO) William H. Gross rust nu op een relatief nieuwe structuur met de behendige leiding van meerdere CIOs. Daniel Ivascyn, die na het vertrek van Gross naar concurrent Janus werd gepromoveerd tot groep-CIO leidt ook de beleggingscommissie die PIMCO’s vastrentende en multi-asset portefeuilles vormgeeft. Het fondshuis benoemde in het eerste kwartaal van 2014 al zes plaatsvervangende CIOs, nadat de toenmalige CEO en co-CIO Mohamed El-Erian onverwacht vertrok.

De veranderingen aan de top en bij de beleggingsprocessen zijn significant, maar PIMCO blijft een toonaangevend fondshuis voor wereldwijd beleggende vastrentende fondsen met brede en diepe capaciteiten. PIMCO zal ongetwijfeld worden geconfronteerd met verdere uitstroom van beleggerskapitaal, die impact kan hebben op het personeel en de prestaties. Het vlaggenschipfonds PIMCO Total Return Bond Fund kende in de 16 maanden voorafgaand aan het vertrek van Gross al uitstroom.

Andere bedreigingen zijn onder meer de hoge kosten van veel niet-institutionele aandelenklassen en een onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC naar de koersvorming van een ETF-variant van de Total Return-strategie. Deze risico's zijn niet onoverkomelijk, maar ze rechtvaardigen voorzichtigheid en een waardering ‘Neutral’ voor Pimco als fondshuis.


Beleggingsproces - Positive
Het Amerikaanse PIMCO Emerging Local Bond Fund is gelanceerd in december 2006 in een tijd waarin obligaties uit opkomende landen genoteerd in Amerikaanse dollar domineerden. Deze strategie was één van de eerste beleggingsfondsen die zich concentreerde op lokale valuta's. De positionering van het fonds op het vlak van landen, rentevoeten en rendementscurve mag dan aanzienlijk verschillen van die van zijn benchmark, rekening houdend met de volatiliteit van de wisselkoersen houdt beheerder Michael Gomez de actieve valutaposities vrij beperkt.

In vergelijking met andere fondsen in lokale valuta lijkt PIMCO Emerging Local Bond Fund een meer conservatieve lijn te volgen. Het zet vooral in op landen van hogere kwaliteit met betere of verbeterende fundamentals en een flexibel monetair en fiscaal beleid, waarbij er minder aandacht uitgaat naar landen die het meest vatbaar zijn voor een daling van hun kredietwaardigheid en die het aan geloofwaardigheid ontbreekt op het beleidsfront.

De beslissingen om te investeren in lokale rentetarieven worden afzonderlijk van beslissingen iover valuta gemaakt, hoewel ondersteuning van hetzelfde onderzoeksteam komt. Het fundamenteel onderzoek van het team opkomende markten – inclusief ontmoetingen met beleidsvormers en andere lokale beleidsbepalers, de analyse van economische data en de monitoring van markttechnische gegevens – draagt bij aan de macro-economische visie voor heel PIMCO, die op haar beurt aan de basis ligt van de opbouw van deze portefeuille. De beheerders streven er ook naar om kansen op relatieve waarde te benutten tussen obligaties en derivaten, die ze veelvuldig gebruiken.


Rendement - Neutral
Sinds de lancering van zijn Europese variant in april 2009 tot eind maart heeft PIMCO Emerging Local Bond Fund iets beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd emerging markets - lokale valuta' (op een risicogewogen basis). Aan de andere kant bleef het fonds aanzienlijk achter bij de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.

Gomez's succesvolle duratieposities droegen bij aan het bovengemiddeld rendement van het fonds ten opzichte van de categorie in 2009 en 2010. Zijn voorkeur voor hogere kwaliteit hielp in 2011, een periode waarin kredietrisico werd afgestraft. Het fonds verging het echter niet zo goed sinds 2012. Tot en met maart 2015 bleef het fonds met een verlies van 5,9 procent (in USD) op jaarbasis achter bij zijn categoriegenoten ( 4,8 procent op jaarbasis).

In 2012 bleef PIMCO Emerging Local Bond Fund achter bij 62 procent van zijn concurrenten toen het aantrekkelijker werd om risico te nemen. In 2013 hadden volatiele markten, de overwogen duratie (rentegevoeligheid) van het fonds, evenals de grote blootstelling aan Braziliaanse schuldpapier (een van de slechtst presterende landen in de index) een negatieve impact op het fonds.

Het belang in Brazilië herstelde zich tot op zekere hoogte in 2014 en de beslissing om veel van het valutarisico af te dekken werkte positief maar PIMCO Emerging Local Bond Fund werd geraakt door zijn beperkte overweging in Rusland. Hoewel het fonds zich doorgaans focust op kwaliteitslanden valt het Morningstar op, dat dit niet een aanzienlijk lager risicoprofiel resulteert. Over de afgelopen vijf jaar tot aan het einde van maart 2015 viel de volatiliteit van PIMCO Emerging Local Bond Fund iets hoger uit dan dat van de categorie, net als het maximale verlies (-23,8 procent ten opzichte van -21,5 procent).


Kosten - Negative
De E-aandelenklasse van PIMCO Emerging Local Bond Fund dat een distrubutievergoeding bevat rekent 1,89 procent aan lopende kosten. Dit is hoger dan de mediaan van vergelijkbare belegingsfondsen in obligaties uit opkomende markten ( 1,6 procent ). Gezien de grote omvang van het vermogen onder beheer van dit fonds vindt Morningstar dat er ruimte is om de schaalvoordelen door te geven aan de beleggers door lagere kosten in rekening te brengen.

De lopende kosten van de voor particuliere beleggers opengestelde institutionele aandelenklasse van PIMCO Emerging Local Bond Fund zonder distributievergoeding vallen met 0,89 procent nipt lager uit dan de mediaan voor vergelijkbare beleggingsfondsen in Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd emerging markets - lokale valuta’ (0,99 procent).

Lees ook het analistenrapport over PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund Inst Acc USD >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in obligaties genoteerd in lokale valuta uitopkomende markten. (klik op tabel voor juiste formaat)Eerdere beleggingsfondsen van de week:

JP Morgan Europe Dynamic

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

NN First Class Obligatie Fonds

Robeco Asia Pacific Equities

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

First State Global Emerging Markets Leaders FundFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten